Kiến thức Chuyển đổi số Lập kế hoạch: Các bước thực hiện và giải pháp quản lý...

Lập kế hoạch: Các bước thực hiện và giải pháp quản lý thực thi kế hoạch

Để có thể kiểm soát được hết khối lượng công việc trong quỹ thời gian nhất định, bạn cần phải lập kế hoạch chi tiết để thực hiện chúng. Tìm hiểu: Chức năng quản trị đặc tính, tích cực và tiêu cực… tất cả những điều bạn cần biết để lập kế hoạch hoàn hảo.

THAM KHẢO EBOOK CÁCH LẬP KẾ HOẠCH NĂM CHO DOANH NGHIỆP 2022 
Mục lục Hiện

Lập kế hoạch là gì?

Lập kế hoạch là nhìn về phía trước và vạch ra lộ trình cho hành động trong tương lai. Đó được coi là một bước chuẩn bị. Nó là một hoạt động mang tính hệ thống có thể xác định được một công việc cụ thể sẽ do ai thực hiện, thực hiện khi nào và như thế nào.

Việc lên kế hoạch cần cân nhắc đến nguồn nhân lực cũng như nguồn vật lực có sẵn và tiềm năng trong tương lai của tổ chức để có được sự phối hợp hiệu quả, sự đóng góp và điều chỉnh hoàn hảo. Chức năng cơ bản của việc quản lý bao gồm việc lập một hoặc nhiều kế hoạch chi tiết để đạt được sự cân bằng tối ưu giữa nhu cầu hoặc yêu cầu với các nguồn lực sẵn có.

Lập kế hoạch và tất cả những điều cần biết
Lập kế hoạch nghĩa là nhìn về phía trước và vạch ra lộ trình cho hành động trong tương lai

“Lập kế hoạch là một khuynh hướng tinh thần để thực hiện mọi việc một cách có trật tự, suy nghĩ trước khi hành động và hành động dựa trên thực tế chứ không phải phỏng đoán”.

Luther Halsey Gulick – nhà khoa học chính trị người Mỹ

Lập kế hoạch là quyết định lựa chọn thay thế tốt nhất trong tất cả các phương pháp để thực hiện chức năng quản lý khác nhau nhằm đạt được các mục tiêu đã định trước.

Lập kế hoạch là quyết định trước xem phải làm gì, làm như thế nào và ai sẽ làm. Lập kế hoạch thu hẹp khoảng cách giữa nơi chúng ta đến và nơi chúng ta muốn đi. Nó biến những điều tưởng chừng như không thể xảy ra lại có thể thực hiện được”.

Harold Koontz và Cyril O’Donnell

1. Các bước trong chức năng lập kế hoạch hiệu quả

Chức năng lập kế hoạch của việc quản lý bao gồm các bước sau:

1.1. Thiết lập các mục tiêu

 • Việc soạn thảo kế hoạch đòi hỏi cần tiếp cận vấn đề một cách có hệ thống.
 • Lập kế hoạch bắt đầu với việc thiết lập các mục tiêu và mục tiêu cần đạt được.
 • Mục tiêu cung cấp cơ sở lý luận để thực hiện các hoạt động khác nhau cũng như  chỉ ra cho chúng ta phương hướng để cố gắng thực hiện.
 • Hơn nữa mục tiêu thu hút sự chú ý của nhà quản lý tập trung vào kết quả cuối cùng đạt được.
 • Thực tế, các mục tiêu cung cấp “hạt nhân” cho quá trình lập kế hoạch. Do đó, các mục tiêu cần được trình bày bằng ngôn ngữ rõ ràng, chính xác và mạch lạc. Nếu không, các hoạt động được thực hiện chắc chắn không hiệu quả.
 • Nếu có thể, các mục tiêu phải được trình bày dưới dạng định lượng. Ví dụ, Số lượng nam giới làm việc, mức lương được đưa ra, đơn vị sản xuất, v.v. Nhưng nếu một  mục tiêu không được trình bày dưới dạng định lượng cũng giống như hiệu suất làm việc của người quản lý kiểm soát chất lượng hay  hiệu quả của người quản lý nhân sự.
 • Những mục tiêu như vậy nên được xác định bằng các thuật ngữ định tính.
 • Vì vậy, các mục tiêu phải thực tế, có thể chấp nhận được, mang tính khả thi và có thể đạt được.
Các bước lập kế hoạch
Việc lập kế hoạch đòi hỏi cần tiếp cận vấn đề một cách có hệ thống

>> Xem Thêm: Thiết lập mục tiêu công việc – 10 phương pháp thiết lập hiệu quả nhất

1.2.  Cơ sở để lập kế hoạch

 • Tiền đề của quá trình lên kế hoạch là vạch ra những giả định sống động về hoạt động trong tương lai.
 • Những điều đó đóng vai trò là cơ sở của việc lập kế hoạch.
 • Xây dựng cơ sở để lập kế hoạch liên quan đến việc xác định các tình huống có thể đi chệch kế hoạch thực tế và nguyên nhân của sự sai lệch đó.
 • Là việc tìm ra những trở ngại của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.
 • Khi xây dựng cơ sở của bản kế hoạch cần chú ý đến các bước cần thực hiện  để tránh được những trở ngại này ở một mức độ lớn.
 • Cơ sở của kế hoạch có thể là yếu tố bên trong hoặc bên ngoài. Yếu tố bên trong  bao gồm chính sách đầu tư vốn, quan hệ lao động của người quản lý, triết lý quản lý, … Trong khi yếu tố bên ngoài bao gồm những thay đổi về kinh tế – xã hội, chính trị và kinh tế.
 • Các yếu tố bên trong có thể kiểm soát được trong khi các yếu tố bên ngoài thì lại không thể kiểm soát.

>> Xem Thêm: Văn phòng điện tử – Giải pháp văn phòng số thông minh cho doanh nghiệp

1.3.  Lựa chọn phương án dự phòng

 • Khi nhìn được những yếu tố rủi ro và cơ sở được thiết lập, một số phương án dự phòng cần phải được xem xét.
 • Vì mục đích này, mỗi phương án sẽ được đánh giá bằng cách cân nhắc các ưu và nhược điểm của nó dựa trên các nguồn lực sẵn có và các yêu cầu của tổ chức.
 • Ưu điểm, nhược điểm cũng như lợi ích mang lại của mỗi phương án phải được xem xét kỹ trước khi đưa ra lựa chọn.
 • Sau khi đánh giá một cách khách quan và khoa học, phương án dự phòng  tốt nhất được chọn.
 • Người lập kế hoạch nên sử dụng các kỹ thuật định lượng khác nhau để đánh giá tính ổn định của một phương án thay thế.
THAM KHẢO EBOOK CÁCH LẬP KẾ HOẠCH NĂM CHO DOANH NGHIỆP 2022 

1.4. Xây dựng kế hoạch phái sinh

 • Kế hoạch phái sinh là kế hoạch phụ hoặc kế hoạch có chức năng giúp đạt được kế hoạch chính.
 • Kế hoạch thứ hai được bắt nguồn  từ kế hoạch chính. Những điều này có nghĩa là để hỗ trợ và thúc đẩy việc đạt được các kế hoạch chính.
 • Chi tiết của bản kế hoạch này bao gồm các chính sách, thủ tục, quy tắc, chương trình, ngân sách, lịch trình, v.v. Ví dụ: nếu tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu chính của doanh nghiệp, thì các kế hoạch phái sinh sẽ bao gồm tối đa hóa doanh số, tối đa hóa sản xuất và tối thiểu hóa chi phí.
 • Kế hoạch phái sinh xác định lịch trình thời gian và trình tự hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau

1.5. Hợp tác an toàn

Sau khi kế hoạch đã được xác định, một việc cần thiết phải làm đó chính là lấy được lòng tin của cấp dưới hoặc những người phải tham gia triển khai  các kế hoạch này.

Các mục đích phía sau việc lấy được lòng tin từ mọi người:

 • Cấp dưới có thể cảm thấy được thúc đẩy vì họ được tham gia vào quá trình đưa ra quyết định.
 • Tổ chức có thể nhận được những đề xuất và cải tiến có giá trị trong việc xây dựng cũng như thực hiện các kế hoạch.
 • Ngoài ra, nhân viên cũng sẽ có hứng thú hơn trong việc thực hiện các kế hoạch này.

1.6.   Theo dõi/Thẩm định kế hoạch

 • Sau khi xác định được cụ thể lộ trình của kế hoạch, kế hoạch sẽ được tiến hành thực hiện. 
 • Sau khi kế hoạch đã chọn được thực hiện, điều quan trọng là phải đánh giá tính hiệu quả của nó.
 • Việc này được thực hiện trên cơ sở phản hồi hoặc thông tin nhận được từ các bộ phận hoặc những người có liên quan.
 • Điều này cho phép ban quản lý khắc phục những sai lệch hoặc sửa đổi kế hoạch.
 • Bước này thiết lập mối liên hệ giữa chức năng lên kế hoạch và kiểm soát.
 • Việc theo dõi phải tiến hành song song với việc thực hiện các kế hoạch để dựa trên những quan sát đó , các kế hoạch trong tương lai có thể trở nên thực tế hơn.
Hãy tham gia bài test miễn phí về Kỹ năng lãnh đạo (Leadership Skills) để đánh giá chính xác mức độ hiểu biết và nâng cao các kỹ năng lãnh đạo của bạn ngay hôm nay! 

2. Đặc điểm của việc lập kế hoạch công việc

2.1. Lập kế hoạch là đưa ra mục tiêu định hướng

 • Chức năng của việc lập kế hoạch là để đạt được mục tiêu mong muốn của doanh nghiệp.
 • Các mục tiêu được xây dựng phải nhận được sự chấp nhận của mọi người, nếu không những nỗ lực và cố gắng của cá nhân sẽ đi lệch hướng và bị định hướng sai.
 • Kế hoạch xác định các bước dẫn đến mục tiêu mong muốn một cách nhanh chóng và tiết kiệm.
 • Kế hoạch đưa  ra định hướng cho các hoạt động khác nhau. Ví dụ. Maruti Udhyog đang cố gắng đánh chiếm thị trường xe hơi Ấn Độ một lần nữa bằng cách tung ra các mẫu xe động cơ diesel.

2.2. Lập kế hoạch là đang nhìn vào tương lai

 • Kế hoạch được thực hiện cho tương lai.
 • Nó đòi hỏi phải nhìn vào tương lai, phân tích và dự đoán nó.
 • Đề xuất kế hoạch dựa trên dự đoán.
 • Một bản kế hoạch được tổng hợp từ các dự đoán.
 • Đó là một khuynh hướng tinh thần cho những điều sẽ xảy ra trong tương lai.
Đặc điểm của lập kế hoạch
Hình minh họa: Đặc điểm của lập kế hoạch

2.3. Lập kế hoạch là một quá trình trí tuệ

 • Chuẩn bị kế hoạch là một bài tập trí óc liên quan đến tư duy sáng tạo, khả năng phán đoán và trí tưởng tượng.
 • Đó không phải là sự phỏng đoán đơn thuần mà là tư duy xoay vòng.
 • Một nhà quản lý có thể chuẩn bị các kế hoạch hợp lý nếu anh ta có óc phán đoán, tầm nhìn xa và trí tưởng tượng phong phú.
 • Việc lập kế hoạch luôn được cân nhắc dựa trên các mục tiêu, sự kiện và sự tính toán.
THAM KHẢO EBOOK CÁCH LẬP KẾ HOẠCH NĂM CHO DOANH NGHIỆP 2022 

2.4. Lập kế hoạch liên quan đến sự lựa chọn và đưa ra quyết định

 • Lên kế hoạch về cơ bản liên quan đến sự lựa chọn giữa các phương án dự phòng khác nhau.
 • Do đó, nếu chỉ có một phương án thực hiện có thể xảy ra thì không cần lập kế hoạch vì không có sự lựa chọn nào khác.
 • Do đó, kỹ năng ra quyết định là một phần không thể thiếu trong việc lập kế hoạch.
 • Một người quản lý không có nhiều phương án thay thế. Anh ta phải chọn phương án tốt nhất tùy theo yêu cầu và nguồn lực của doanh nghiệp.

2.5. Lập kế hoạch là chức năng chính của việc quản lý/Tính ưu tiên của Lập kế hoạch

 • Lập kế hoạch là nền tảng cho các chức năng khác của quản lý.
 • Nó có tác dụng hướng dẫn cho việc tổ chức, biên chế, chỉ đạo và kiểm so
 • Tất cả các chức năng của quản lý được thực hiện trong khuôn khổ kế hoạch đã đề ra.
 • Vì vậy lập kế hoạch là chức năng cơ bản của việc quản lý.

2.6. Lập kế hoạch là một quá trình liên tục

 • Lập kế hoạch là một quá trình không bao giờ kết thúc do môi trường kinh doanh vô cùng năng động.
 • Các kế hoạch cũng phải được chuẩn bị cho thời gian cụ thể và vào cuối thời kỳ đó kế hoạch phải được đánh giá lại và xem xét lại dựa trên các yêu cầu mới và những thay đổi từ xung quanh.
 • Khi doanh nghiệp vẫn tồn tại các vấn đề thì bản kế hoạch không bao giờ hoàn thiện, đồng thời, các vấn đề có thể tiếp tục xảy ra và chúng phải được giải quyết bằng cách thống nhất kế hoạch chung.

2.7. Lập kế hoạch là công việc lan tỏa đến mọi người

 • Điều này được yêu cầu ở tất cả các cấp quản lý và tất cả các bộ phận của doanh nghiệp.
 • Tất nhiên, phạm vi lập kế hoạch có thể khác nhau giữa các cấp.
 • Cấp cao nhất có thể quan tâm hơn đến việc lập kế hoạch tổng thể của tổ chức trong khi cấp trung gian tập trung hơn trong các kế hoạch của bộ phận và cấp dưới thực hiện các kế hoạch tương tự.

2.8. Hiệu quả trong việc lập kế hoạch

 • Lập kế hoạch giúp  hoàn thành các mục tiêu với chi phí thấp nhất có thể.
 • Tránh lãng phí tài nguyên và đảm bảo sử dụng tài nguyên đầy đủ và tối ưu.
 • Một kế hoạch được xem là không có tác dụng hoặc vô giá trị nếu  không quan tâm đến chi phí phát sinh cho kế hoạch này.
 • Vì vậy việc lập kế hoạch phải tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền bạc.
 • Lập kế hoạch dẫn đến việc sử dụng hợp lý nhân lực, tiền bạc, vật liệu, phương pháp và máy móc.

2.9. Kế hoạch là sự linh hoạt

 • Việc lập kế hoạch được thực hiện cho tương lai.
 • Vì tương lai không thể đoán trước nên việc lập kế hoạch phải cung cấp đủ phương án để đối phó với những thay đổi về nhu cầu của khách hàng, sự cạnh tranh, chính phủ,  chính sách v.v.
 • Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi, kế hoạch hành động ban đầu phải được sửa đổi và cập nhật để phù hợp với thực tế hơn.  

Quản lý hiệu quả và đạt được mục tiêu với AMIS Công việc

CTA MGM 02

3. Lợi ích của việc lập kế hoạch

3.1. Lập kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý theo mục tiêu

 • Việc lập kế hoạch bắt đầu với việc xác định các mục tiêu.
 • Nó làm nổi bật các mục đích mà các hoạt động khác nhau sẽ được thực hiện.
 • Trên thực tế, nó làm cho các mục tiêu rõ ràng và cụ thể hơn.
 • Lập kế hoạch giúp tập trung sự chú ý của nhân viên vào các mục tiêu của dự án hoặc mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Nếu không có kế hoạch, tổ chức đó không có sự dẫn dắt.
 • Việc lập kế hoạch buộc người quản lý phải chuẩn bị một bản in rõ ràng về lịch trình các bước cần thực hiện để hoàn thành các mục tiêu.
 • Do đó, lập kế hoạch mang lại sự trật tự và tính hợp lý trong tổ chức.
Lợi ích của việc lập kế hoạch hoàn hảo
Lập kế hoạch giúp cho các mục tiêu rõ ràng và cụ thể hơn

3.2. Lập kế hoạch giảm thiểu sự rủi ro

 • Việc kinh doanh luôn đầy rẫy những điều bất trắc.
 • Có rất nhiều yếu tối khôn lường dẫn đến sự rủi ro.
 • Lên kế hoạch cụ thể giúp giảm bớt sự rủi ro trong tương lai vì nó liên quan đến việc dự đoán các sự kiện trong tương lai.
 • Mặc dù không thể dự đoán tương lai với độ chính xác đến từng phần trăm nhưng việc lập kế hoạch giúp ban lãnh đạo có thể lường trước được tương lai và chuẩn bị cho các rủi ro bằng các phương án dự phòng cần thiết để đối phó với những biến cố bất ngờ.
 • Do đó, với sự trợ giúp của việc lập kế hoạch, những rủi ro có thể được dự báo từ đó giúp chúng ta chuẩn bị những phương án đối phó, những rủi ro cũng được giảm thiểu đến mức thấp nhất.

3.3. Lập kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp

 • Lập kế hoạch xoay quanh các mục tiêu của tổ chức.
 • Mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu chung.
 • Xây dựng được sự nỗ lực chung  trong toàn doanh nghiệp ở các bộ phận và các nhóm khác nhau.
 • Nó tránh được sự trùng lặp của những nỗ lực. Nói cách khác, nó tạo nên được sự hợp tác  tốt hơn.
 • Nó giúp tìm ra các vấn đề về hiệu suất công việc nhằm mục đích khắc phục vấn đề tương tự.

3.4. Lập kế hoạch giúp cải thiện tính kỷ luật của nhân viên

 • Kế hoạch tạo ra bầu không khí trật tự và kỷ luật trong tổ chức.
 • Nhân viên sẽ  biết trước cấp trên mong đợi gì ở họ và do đó có thể dễ dàng đạt được mục tiêu.
 • Điều này cổ vũ nhân viên thể hiện bản thân một cách tốt nhất và đương nhiên cũng sẽ nhận về những phần thưởng xứng đáng.
 • Một kế hoạch hiệu quả tạo ra được sự lành mạnh trong môi trường làm việc, giúp nâng cao tinh thần và hiệu suất làm việc của nhân viên.

3.5. Lập kế hoạch giúp nâng cao kinh tế

 • Lập kế hoạch hiệu quả giúp  đảm bảo mặt kinh tế vì nó dẫn đến việc phân bổ các nguồn lực một cách có trật tự cho các hoạt động khác nhau.
 • Nó cũng tạo điều kiện sử dụng tối ưu các nguồn lực mang lại tính kinh tế trong hoạt động.
 • Nó cũng tránh lãng phí tài nguyên bằng cách lựa chọn cách sử dụng hợp lý nhất góp phần vào mục tiêu chung của doanh nghiệp. Ví dụ, nguyên liệu thô có thể được mua với số lượng lớn và chi phí vận chuyển có thể giảm thiểu. Đồng thời nó đảm bảo cung cấp thường xuyên cho bộ phận sản xuất, tức là đạt hiệu quả tổng thể.

3.6. Lập kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý

 • Bản kế hoạch hoàn chỉnh tạo điều kiện cho sự tồn tại của các mục tiêu và tiêu chuẩn thực hiện đã được hoạch định.
 • Nó đưa ra cơ sở của việc quản lý.
 • Chúng ta không thể nghĩ ra một hệ thống quản lý hiệu quả nếu không có các kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng.
 • Lập kế hoạch cung cấp các mục tiêu được xác định trước để so sánh được hiệu suất thực tế.
 • Trên thực tế, việc lập kế hoạch và kiểm soát giống như hai mặt của cùng một đồng tiền. Nếu kế hoạch  là mặt phải, thì kiểm soát chính là mặt trái.

3.7.  Lập kế hoạch tạo ra lợi thế cạnh tranh

 • Lập kế hoạch tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp so với những doanh nghiệp khác không có kế hoạch hiệu quả. Điều này là do việc lập kế hoạch có thể liên quan đến việc thay đổi phương pháp làm việc, thiết kế chất lượng, số lượng, mở rộng công việc, xác định lại mục tiêu, v.v.
 • Với sự trợ giúp của việc dự báo, doanh nghiệp không chỉ đảm bảo được tương lai của mình mà đồng thời có thể đoán được  phương hướng hoạt động trong tương lai  của đối thủ cạnh tranh, điều này giúp doanh nghiệp có thể đối mặt với những thách thức trong tương lai.
 • Vì vậy, xây dựng kế hoạch chính là sử dụng tốt nhất các nguồn lực có thể, nâng cao chất lượng sản xuất và do đó sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng cao.

3.8.   Lập kế hoạch khuyến khích sự đổi mới

 • Trong quá trình lập kế hoạch, nhà quản lý có cơ hội đề xuất các cách thức và phương án để cải thiện hiệu quả hoạt động.
 • Lập kế hoạch về cơ bản là một chức năng đưa ra quyết định liên quan đến tư duy sáng tạo và trí tưởng tượng, cuối cùng dẫn đến đổi mới phương pháp và hoạt động để doanh nghiệp phát triển và tăng trưởng vững mạnh.
Lập kế hoạch khuyến khích sự đổi mới
Lập kế hoạch khuyến khích sự đổi mới về tư duy sáng tạo

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN VỚI BỘ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH MISA AMIS

4. Nhược điểm của việc lập kế hoạch

4.1. Hạn chế bên trong

Có một số hạn chế của việc lập kế hoạch. Một trong số đó được kế thừa trong quá trình lập kế hoạch như sự cứng nhắc và các yếu tố khác phát sinh do sự thiếu sót kỹ năng lập kế hoạch của những người lập kế hoạch, chẳng hạn như:

Sự cứng nhắc:

 • Lập kế hoạch có xu hướng làm cho việc quản lý không linh hoạt.
 • Lập kế hoạch có nghĩa là  xác định trước các chính sách, thủ tục và chương trình và chúng ta phải chấp hành thực hiện nghiêm ngặt chúng trong mọi trường hợp.
 • Không có quyền tự do cá nhân.
 • Sự phát triển của nhân viên bị hạn chế do đó có thể ban lãnh đạo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai.
 • Việc lập kế hoạch tạo ra sự cứng nhắc và hạn chế sự chủ động và trải nghiệm của cá nhân.

Định hướng sai trong việc lập kế hoạch:

 • Việc lập kế hoạch có thể được sử dụng để phục vụ lợi ích cá nhân hơn là lợi ích của doanh nghiệp.
 • Có thể thực hiện các nỗ lực nhằm tác động đến việc thiết lập các mục tiêu, xây dựng các kế hoạch và chương trình để phù hợp với yêu cầu riêng của từng cá nhân hơn là của toàn bộ tổ chức.
 • Lập kế hoạch một cách máy móc không bao giờ có thể giải phóng được thành kiến. Mỗi người lập kế hoạch đều có những sở thích, những điểm không thích, những lựa chọn của bản thân, thái độ và sở thích của riêng cá nhân được phản ánh trong việc lập kế hoạch.

Tiêu tốn thời gian:

 • Xây dựng kế hoạch là một quá trình tốn thời gian vì nó bao gồm việc thu thập thông tin, phân tích và giải thích thông tin đó. Toàn bộ quá trình này làm mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là một số dự án có những phương án thay thế có sẵn.
 • Lên kế hoạch không phù hợp trong trường hợp khẩn cấp hoặc khủng hoảng khi cần có các quyết định nhanh chóng.

TIẾT KIỆM THỜI GIAN, TỐI ƯU HIỆU SUẤT với AMIS Công việc

CTA MGM 02

Xác suất trong việc lập kế hoạch:

 • Lên kế hoạch cần dựa trên những dự báo chỉ là những ước tính về tương lai.
 • Những ước tính này có thể được chứng minh là không chính xác do sự không chắc chắn của tương lai.
 • Bất kỳ thay đổi nào trong tình huống dự  kiến ​​có thể làm cho kế hoạch không hiệu quả.
 • Các kế hoạch không phải lúc nào cũng phản ánh các tình huống thực tế mặc dù có các kỹ thuật dự báo tinh vi,  vì tương lai không thể đoán trước.
 • Do đó, việc phụ thuộc quá nhiều vào các kế hoạch có thể dẫn đến rủi ro.

Tạo ra cảm giác an toàn sai lầm:

 • Lập kế hoạch kỹ lưỡng có thể tạo ra cảm giác an toàn sai lầm khi mọi thứ được coi là đương nhiên.
 • Người quản lý cho rằng miễn là họ làm việc theo kế hoạch, thì điều đó là thỏa đáng.
 • Do đó họ không thực hiện các hành động kịp thời và đánh mất cơ hội.
 • Nhân viên quan tâm đến việc thực hiện kế hoạch hơn là việc phải thay đổi.

Tài chính:

 • Việc thu thập, phân tích và đánh giá các thông tin, sự kiện và các phương án  thay thế khác nhau đòi hỏi rất nhiều chi phí về thời gian, công sức và tiền bạc
 • Theo Koontz và O’Donell, chi phí cho việc chuẩn bị kế hoạch không bao giờ được vượt quá lợi ích ước tính từ việc này.
Nhược điểm của việc lập kế hoạch
Lập kế hoạch một cách máy móc không bao giờ có thể giải phóng được thành kiến

4.2. Những hạn chế bên ngoài của việc lập kế hoạch

 • Tình hình chính trị – sự thay đổi của chính phủ từ Quốc hội sang một số đảng chính trị khác, v.v.
 • Công đoàn – Đình công, bãi công, kích động.
 • Sự thay đổi công nghệ- Trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tin học hóa.
 • Yêu cầu của đối thủ cạnh tranh- Ví dụ: Chính sách của Coca Cola và Pepsi.
 • Thiên tai- Động đất và lũ lụt.
 • Sự thay đổi của nhu cầu và giá cả – Thay đổi về mặt thời trang, thay đổi thị hiếu, thay đổi mức thu nhập, giảm nhu cầu, giảm giá, v.v.

5. Giải pháp quản lý thực thi kế hoạch của MISA AMIS

Là một công ty công nghệ, MISA từ lâu đã kết hợp công nghệ vào các sản phẩm của mình, tạo ra các hoạt động môi trường cho các đối tác và khách hàng. MISA thúc đẩy và hỗ trợ các tổ chức, công ty sử dụng sản phẩm của mình để truyền bá văn hóa với nền tảng quản trị doanh nghiệp MISA AMIS. 

Trong đó, phần mềm AMIS Công việc phù hợp với mọi quy định của mô hình kinh doanh, là giải pháp quản lý thực thi kế hoạch với tất cả các công việc nhân sự, kinh doanh, tài chính kế toán, tiếp thị và bán hàng.

Việc triển khai một phần mềm quản lý công việc không chỉ giúp người quản lý mở rộng quy mô dự án một cách dễ dàng, mà còn giúp các thành viên trong nhóm tập trung vào sự tinh giản công việc, linh hoạt thay đổi, và cộng tác hiệu quả, với các tính năng nổi bật: 

 • Giao – nhận – phê duyệt công việc trên một nền tảng tập trung, theo dõi tiến độ, điều phối công việc hiệu quả.
 • Trích xuất báo cáo nhanh chóng, tức thì ngay sau có dữ liệu đầu vào. Nhận báo cáo phân tích hiệu suất của nhân viên làm cơ sở đánh giá và cải thiện năng suất làm việc nhanh chóng.
 • Tăng hiệu suất với sự kết hợp của nhiều mô hình quản trị trong Doanh nghiệp.

Với những bước và mục tiêu của việc lập kế hoạch được nêu ở bên trên, MISA mong rằng nó sẽ giúp bạn và doanh nghiệp của mình có những bước đi chắc chắn và thành công.

Nguồn tham khảo: managementstudyguide.com


 

Đăng ký nhận tư vấn, khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Công việc

 2,564 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]