Nghiệp vụ Công nợ Download bảng theo dõi công nợ khách hàng MỚI NHẤT

Download bảng theo dõi công nợ khách hàng MỚI NHẤT

Gủi đến khách hàng bảng theo dõi công nợ khách hàng MỚI NHẤT do Webkynang thiết lập trên Excel mà MISA AMIS đã sưu tầm.

Theo dõi và quản lý công nợ là một nghiệp vụ quan trọng, ảnh hưởng đến việc quản lý dòng tiền và quyết định sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Do đó cần có những công cụ mạnh mẽ để giúp theo dõi công nợ hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm: 
>> 8 cách quản lý công nợ phải thu khách hàng
>> Bí quyết quản lý công nợ hiệu quả
>> 3 phương pháp quản lý chi tiết công nợ phải trả
>> Quản lý công nợ phải thu khách hàng hiệu quả hơn với phần mềm AMIS.VN

Một doanh nghiệp khi có phát sinh các nghiệp vụ mua, bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ… hoặc phát sinh thanh toán tiền trong kỳ với một cá nhân hoặc tổ chức khác, số tiền còn lại nợ sang kỳ sau được gọi là công nợ. Công nợ gồm 2 loại là:

– Công nợ phải thu: bao gồm tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng chưa thu được tiền, hay các khoản đầu tư tài chính.

– Công nợ phải trả: bao gồm khoản phải trả cho nhà cung cấp về vật tư, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ…mà doanh nghiệp chưa thanh toán tiền.

Công nợ gồm 2 loại

Đối với cả 2 loại công nợ trên, kế toán công nợ cần theo dõi theo từng đối tượng cụ thể, riêng biệt và cần phân loại nhóm đối tượng nhằm kiểm soát công nợ hiệu quả (đối tượng nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên…).

Ngoài những công nợ chính cần kiểm soát để đảm bảo cân đối dòng tiền của công ty thì kế toán còn cần phải theo dõi các khoản công nợ phải thu khác như: các khoản thu hộ nội bộ, tạm ứng, thu tiền bồi thường hay trừ lương nhân viên do làm mất mát hư hỏng hàng hóa… và các khoản công nợ phải trả khác như phải trả nội bộ, phải trả công nhân viên (tiền lương, trợ cấp), phải trả phải nộp cho nhà nước….

Bảng theo dõi công nợ khách hàng MỚI NHẤT

Hiện này có 2 công cụ phổ biến nhất hỗ trợ kế toán theo dõi công nợ, đó là sử dụng Microsoft Excel và sử dụng phần mềm kế toán chuyên dụng. Trên internet hiện nay có rất nhiều blog, diễn đàn chia sẻ cách thiết lập một bảng theo dõi công nợ khách hàng trên Excel, nhưng nhìn chung chỉ cần 3 bước đơn giản như sau:

  • Bước 1: Mở phần mềm Microsoft Excel và tạo file mới
  • Bước 2: Nhập các cột STT, tên khách hàng/nhà cung cấp, mã khách hàng, nợ (số dư) đầu kỳ, phát sinh nợ, nợ (số dư) cuối kỳ
  • Bước 3: Nhập thông tin tương ứng vào các cột, trong đó cột Nợ cuối kỳ lập hàm tính lấy Nợ đầu kỳ trừ đi Phát sinh để ra Nợ cuối kỳ.
Thiết lập bảng theo dõi công nợ trên Excel chỉ với 3 bước

Dưới đây là một bảng mẫu theo dõi công nợ khách hàng tiêu biểu do Webkynang thiết lập trên Excel mà MISA AMIS đã sưu tầm.

>> Xem và tải xuống tại đây

Phần mềm kế toán AMIS theo dõi công nợ khách hàng tự động

Theo dõi công nợ bằng Excel là phương pháp từng rất được ưa chuộng vì thiết lập khá đơn giản. Tuy nhiên cách quản lý công nợ khách hàng bằng Excel có nhiều hạn chế, như không quản lý được lượng thông tin lớn, theo dõi thông tin không thống nhất, tính bảo mật không cao, cũng như khó sử dụng đối với người không rành về Excel.

Do đó hiện nay, đa số các công ty, doanh nghiệp đều lựa chọn theo dõi và quản lý công nợ bằng phần mềm kế toán chuyên dụng như MISA SME.NET hoặc sử dụng hệ thống ERP như AMIS.VN để đồng bộ trong quản trị doanh nghiệp.

Giao diện công cụ Theo dõi công nợ của phần mềm kế toán MISA

Những phần mềm kế toán này không chỉ hạn chế những nhược điểm của phương pháp theo dõi công nợ bằng Excel, mà giúp tiết kiệm thời gian với độ chính xác và cao.

Phần mềm luôn có sẵn các báo cáo về công nợ, tuổi nợ quá hạn, theo nhiều tiêu chí khác nhau để doanh nghiệp luôn nắm bắt được tình hình công nợ nói riêng và tình hình tài chính doanh nghiệp mình nói chung.

Từ đó giúp doanh nghiệp quản lý công nợ khách hàng hiệu quả cũng như khả năng phân tích, đánh giá chất lượng từng khách hàng, từng nhà cung cấp trợ giúp ban quản trị trong việc tối ưu chiến lược kinh doanh.

CTA nhận tư vấn

Hội thảo trực tuyến: Chuyển đổi số trong công tác quản trị Tài chính - Kế toán - Thuế tại doanh nghiệp
Chia sẻ bài viết hữu ích này