Quản lý nhân sự C&B Hướng dẫn xây dựng bảng tính bảo hiểm xã hội mới nhất...

Hướng dẫn xây dựng bảng tính bảo hiểm xã hội mới nhất 2021

829
Bảng tính bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp

Với nhiều doanh nghiệp chưa sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội, việc xây dựng bảng tính bảo hiểm xã hội là điều vô cùng cần thiết. Đây là cơ sở để doanh nghiệp có thể kê khai BHXH cho nhân viên, tính toán và đóng BHXH kịp thời theo đúng luật định.

Để giúp bạn xây dựng bảng tính BHXH chi tiết và chuẩn xác nhất, nội dung dưới đây MISA AMIS xin cung cấp những nội dung liên quan đến:

 • Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội 2020
 • Mức tiền lương đóng BHXH
 • Xây dựng file excel đóng BHXH, BHYT, BHTN
 • Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tính và kê khai BHXH điện tử

Bảng tính bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp

1, Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội năm 2020

Doanh nghiệp cần căn dứ vào tỷ lệ trích BHXH để từ đó tính số tiền tương ứng phải nộp cho cơ quan BHXH cho người lao động. Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH và Công văn số 2159/BHXH-BT của cơ quan BHXH Việt Nam đã quy định: Tỷ lệ trích các khoản theo lương áp dụng từ ngày 1/1/2020 trở đi được thể hiện tại bảng sau đây:

Khoản Bảo hiểm trích theo lươngTrích vào chi phí doanh nghiệpTrích vào lương của NLĐTổng
1. Bảo hiểm xã hội (BHXH)17.50%8.00%25.50%
2. Bảo hiểm y tế (BHYT)3.00%1.50%4.50%
3. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)1.00%1.00%2.00%
Tổng các khoản bảo hiểm21.50%10.50%32.00%
Kinh phí công đoàn (KPCĐ)2% 02%

 

Chi tiết Khoản BHXH: 17,5% trích vào chi phí doanh nghiệp (Bao gồm: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 0,5% vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), 8% trích vào lương Người lao động (đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất).

Tóm lại:

– Tổng cộng hàng tháng DN phải đóng cho Cơ quan BHXH là 32%, trong đó, trích từ tiền lương của NLĐ là 10% (bao gồm: BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)

– Phải đóng cho Liên đoàn lao động quận, huyện là 2% (KPCĐ) trên quỹ tiền lương hàng tháng của những người tham gia BHXH.

2, Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động là mức căn cứ để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc, bao gồm: bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Để tính được mức tiền đóng bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp chi trả và NLĐ đóng, bạn cần tính được tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của nhân viên. Như đã kể trên, tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động là mức căn cứ để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp thường thể hiện mức lương của NLĐ trên HĐLĐ dưới 2 loại:

 • Mức lương tối thiểu vùng
 • Mức lương net người lao động thỏa thuận với doanh nghiệp

Trên thực tế, Tiền lương = Mức lương + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung khác

Doanh nghiệp thường căn cứ vào mức lương và phụ cấp lương để đóng bảo hiểm, hiếm khi dựa trên số tiền lương thực nhận (bao gồm thưởng hay các khoản bổ sung khác) của NLĐ để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc.

* Mức lương

Mức lương: bắt buộc và là tối thiểu, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

* Mức lương tối thiểu vùng 2020

Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2020 tăng từ 150.000 – 240.000 đồng/tháng tùy theo từng vùng, cụ thể như sau:

– Mức lương tối thiểu trên địa bàn vùng I: 4.420.000 đồng/tháng
– Mức lương tối thiểu trên địa bàn vùng II: 3.920.000 đồng/tháng
– Mức lương tối thiểu trên địa bàn vùng III: 3.430.000 đồng/tháng
– Mức lương tối thiểu trên địa bàn vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng

Như vậy, trong HĐLĐ mà doanh nghiệp ký với NLĐ, mức lương đóng BHXH phải bằng tối thiểu mức lương theo vùng kể trên hoặc theo mức lương cơ bản NLĐ thỏa thuận với doanh nghiệp. Chẳng hạn, người lao động thỏa thuận mức lương cơ bản nhận được là 8 triệu đồng/tháng và doanh nghiệp thể hiện mức lương này trên HĐLĐ. Như vậy DN sẽ căn cứ vào mức lương này là mức lương tối thiểu để doanh nghiệp đóng các loại bảo hiểm bắt buộc.

* Các khoản Phụ cấp bắt buộc phải tính để đóng bảo hiểm:

Một số loại phụ cấp doanh nghiệp trả cho NLĐ bắt buộc phải tính đóng bảo hiểm như: Phụ cấp chức vụ, chức danh; Phụ cấp trách nhiệm; Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Phụ cấp thâm niên; Phụ cấp khu vực; Phụ cấp lưu động; Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

* Các khoản bổ sung khác

Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Các khoản phụ cấp lương khác hay các khoản bổ sung, tiền thưởng không nằm trong các mục kể trên thì không bắt buộc phải nằm trong mức lương đóng BHXH. Ví dụ: tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động năm 2012, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

3, Xây dựng file excel đóng BHXH, BHYT, BHTN

Để xây dựng file excel đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ, bạn cần hệ thống các công thức trong cùng bảng tính lương bởi số tiền doanh nghiệp đóng và NLĐ đóng các loại bảo hiểm bắt buộc đều phụ thuộc vào mức lương đóng của NLĐ.

Tính BHXH, BHTN bằng excel

Trong bảng tính bảo hiểm xã hội bằng excel, bạn nên xây dựng công thức tính các loại bảo hiểm bắt buộc và tách riêng số tiền doanh nghiệp, NLĐ đóng BH. Chẳng hạn như:

 • Lương đóng bảo hiểm
 • BHXH công ty chịu
 • BHYT công ty chịu
 • BHTN công ty chịu
 • BHXH người lao động chịu
 • BHYT người lao động chịu
 • BHTN người lao động chịu
 • Tổng bảo hiểm công ty nộp
 • Tổng bảo hiểm NLĐ nộp…
 • Thu nhập chịu thuế của NLĐ
 • Thuế TNCN….

Khi có công thức tính toán chi tiết và sự phân tách rõ ràng các khoản lương, khoản khấu trừ, khoản đóng BHXH, việc tra cứu thông tin, giải đáp các thắc mắc của NLĐ hay nộp thang bảng lương cho Bộ LĐTBXH cũng sẽ được rõ ràng và đúng luật.

Bạn có thể tải miễn phí mẫu thang bảng lương và file excel đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay tại đây:

4, Phần mềm kê khai BHXH điện tử cho doanh nghiệp

Bên cạnh phương pháp tính BHXH, BHYT, BHTN phải nộp bằng excel, doanh nghiệp có thể lựa chọn giải pháp thông minh, nhanh chóng hơn là phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử (phần mềm BHXH điện tử). Phần mềm này giúp:

 • Tiết kiệm thời gian nhập liệu và tính toán số tiền đóng BHXH cho cán bộ nhân sự. Giảm tỷ lệ sai sót trong tính toán
 • Nộp hồ sơ, đóng BHXH ngay tại nhà/cơ quan. Tức thời cập nhật thông tin hồ sơ BHXH của lao động lên phần mềm quản lý nhân sự AMIS Nhân sự
 • Kịp thời cập nhật những thay đổi về quy định, nghị định về BHXH, BHTN,… để tránh vi phạm luật
 • Dễ dàng phát hiện sai lệch với số liệu của cơ quan BHXH
 • Chuyển dữ liệu thu/chi BHXH để hạch toán trên phần mềm kế toán AMIS Kế toán…

 Xem thông tin về Phần mềm bảo hiểm xã hội

Trên đây là những nội dung hướng dẫn bạn xây dựng bảng tính bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp. Chúc bạn áp dụng thành công những nội dung kể trên một cách nhanh chóng, dễ dàng nhất.