Kiến thức 10 Nguyên tắc của nghệ thuật quản lý rủi ro trong doanh...

10 Nguyên tắc của nghệ thuật quản lý rủi ro trong doanh nghiệp đa chi nhánh, quy mô lớn – Phần 1

Quản lý rủi ro là một môn khoa học đầy “nghệ thuật” dành cho các Giám đốc Tài chính phòng ngừa khủng khoảng và xây dựng chiến lược kiểm soát rủi ro hiệu quả. Dưới đây là 10 nguyên tắc để các Giám đốc Tài chính có thể quản lý rủi ro một cách “uyển chuyển” và “điêu luyện” nhất.

10 nguyên tắc của nghệ thuật quản lý rủi ro trong doanh nghiệp đa chi nhánh, quy mô lớn

1. Quản lý rủi ro luôn là vấn đề được đề cập đầu tiên

Theo một khảo sát từ Havard Business Review từ năm 2011, 42% các công ty 10.000 nhân viên có thêm vị trí Giám đốc Quản lý rủi ro (CRO), còn tại Việt Nam quản lý rủi ro là một phần công việc quan trọng của các Giám đốc Tài chính. Các công ty có thêm vị trí này thường có các công cụ lập kế hoạch cho những rủi ro về tài chính, chi phí vốn,…và thông báo cho nội bộ.

Điển hình như tại General Electric, hàng năm ban Giám đốc sẽ phát triển một danh sách các rủi ro mà công ty sẽ phải đối mặt trong năm tới và danh sách này được công khai trong nội bộ công ty. Giám đốc Quản lý rủi ro sẽ trực tiếp điều phối các hoạt động, đảm bảo quản lý được các rủi ro trong mọi tình hình. Ngoài ra còn đưa ra các dự báo, kịch bản cho những rủi ro mà công ty có thể sẽ gặp trong thời gian tới, giải trình cũng như báo cáo trực tiếp với Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính.

10 nguyên tắc của nghệ thuật quản lý rủi ro trong doanh nghiệp đa chi nhánh, quy mô lớn

2. Quản lý rủi ro không hẳn chỉ là lý thuyết

Quản lý rủi ro không thể chỉ là lý thuyết trên giấy, không chỉ là nhận biết để tránh phải đối mặt với những rủi ro. Các doanh nghiệp lớn nếu không khéo sẽ biến những lý thuyết về rủi ro chỉ mãi là lý thuyết riêng biệt xa rời với những rủi ro thực tế mà họ phải đối mặt.

Các rủi ro cần phải bám sát tình hình thực tế đang diễn ra của công ty. Sự tích hợp quản lý rủi ro vào quy trình vận hành của công ty là điều cần thiết. Điều này giúp các nhà quản lý hiểu rõ được phạm vi rủi ro mà công ty đang phải đối mặt bằng cách xác định lĩnh vực rủi ro chính, đánh giá khả năng rủi ro. Từ đó sẽ có những kế hoạch giảm nhẹ hoặc tận dụng ngược lại các rủi ro.

3 Không nên làm phức tạp các vấn đề

Các hệ thống quản lý rủi ro không phải là hệ thống vận hành công việc, chính vì vậy sự phụ thuộc vào các chỉ số phân tích chuyên sâu là điều không quá cần thiết. Những rủi ro được giả định chứ không phải là mục tiêu là mà các nhà kinh doanh hướng đến. Một hệ thống xử lý đơn giản nhưng bao quát là điều cần thiết cho quản lý những rủi ro

4 Chiến lược để quản trị rủi ro

Hầu hết các công ty có xu hướng nghĩ về rủi ro chủ yếu là về rủi ro tài chính tiềm ẩn. Mặc dù đây là một khía cạnh quan trọng nhưng chưa thật sự đủ để nói về các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của doanh nghiệp.

Trong số 100 công ty bị thua lỗ giá cổ phiếu lớn nhất trong giai đoạn từ từ 1995 đến 2004, có 37 công ty bị ảnh hưởng bởi rủi ro tài chính, trong khi 67 công ty còn lại, bị ảnh hưởng bởi những rủi ro đến từ chiến lược thực thi. Điều quan trọng là cần có chiến lược cho những rủi ro có thể xảy đến trong tương lai và xem nó là một phần không thể thiếu của chiến lược kinh doanh. Các rủi ro trên các phương diện cũng cần được xem xét kỹ lượng cũng như rủi ro xuất phát từ tài chính.

Tuy nhiên hiện nay đã có phần mềm để giúp cho các doanh nghiệp có thể nhận biết được cũng như đánh giá được rủi ro dựa vào các báo cáo về tài chính, nguồn lực của công ty. Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp nhận thức được hiện trạng kinh doanh của doanh nghiệp mình và đưa ra các dự báo về rủi ro trong tương lai và định hướng đối mặt với rủi ro đó.

phần mềm quản trị doanh nghiệp

5. Quản trị rủi ro là một nền văn hóa

Quản lý rủi ro là cả một nền văn hóa. Mục tiêu của hệ thống quản lý rủi ro không chỉ để thực thi các chính sách mới mà còn để tạo nên văn hóa tổ chức, thúc đẩy tính chủ động trong việc giải quyết chứ không chỉ phản ứng lại các rủi ro. Mục tiêu của “văn hóa nhận thức rủi ro” không phải để né tránh hay tiến tới cân bằng rủi ro. Trong một số trường hợp, rủi ro là điều cần phải chấp nhận để nắm bắt được những cơ hội quan trọng khác.

Chia sẻ bài viết hữu ích này