Tags Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro là gì? Quy trình 6 bước quản...

Được ví như tuyến phòng thủ thứ 2 của doanh nghiệp, quản trị rủi ro có vai trò vô cùng quan trọng đối với...
quản trị rủi ro

Cách thức doanh nghiệp quản lý rủi ro dựa vào công...

Ngay cả khi đã có bản kế hoạch hoàn hảo, rắc rối vẫn có thể xảy ra. Dưới đây là cách thức doanh nghiệp...
Nếu doanh nghiệp không có quản trị rủi ro thì sao

Nếu doanh nghiệp không có quản trị rủi ro thì sao?

Quản lý rủi ro kém có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp của bạn. Những ảnh hưởng này thể hiện qua...

Quản trị rủi ro là gì? Tại sao doanh nghiệp phải...

Trước thực tế môi trường kinh doanh ngày càng biến động, tìm hiểu và xây dựng hệ thống quản trị rủi ro là việc...

Doanh nghiệp đã nhận diện đủ 17 loại rủi ro tài...

Rủi ro tài chính là vấn đề doanh nghiệp nào cũng sẽ gặp phải. Doanh nghiệp cần nhận thức trước, từ đó có kế...

10 Nguyên tắc của nghệ thuật quản lý rủi ro trong...

Quản lý rủi ro là một môn khoa học đầy “nghệ thuật” dành cho các Giám đốc Tài chính phòng ngừa khủng khoảng và...
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng