Kiến thức Quản trị rủi ro là gì? Vì sao doanh nghiệp cần quản...

Quản trị rủi ro là gì? Vì sao doanh nghiệp cần quản trị rủi ro?

Được ví như tuyến phòng thủ thứ 2 của doanh nghiệp, quản trị rủi ro có vai trò vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp để phát hiện và phòng ngừa các sai sót và gian lận.

Có thể bạn quan tâm:
>> Nếu doanh nghiệp không có quản trị rủi ro thì sao?
>> Nhận diện và loại bỏ 8 lãng phí trong doanh nghiệp để tối ưu lợi nhuận
>> 4 kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp nhiều chi nhánh
>> Xu hướng sử dụng phần mềm ERP để quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam
>> Sự khác biệt của phần mềm ERP với các phần mềm quản lý rời rạc khác

1. Vì sao doanh nghiệp cần quản trị rủi ro?

Quản trị rủi ro sẽ giúp Ban Giám đốc doanh nghiệp đưa ra các quyết định chính xác, hiệu quả; đồng thời giảm thiểu tối đa thiệt hại của những rủi ro trong quá trình điều hành, quản lý.

Đối với các doanh nghiệp chú trọng đến quản trị rủi ro thì công việc này sẽ cung cấp các thông tin rủi ro và biện pháp khắc phục cho HĐQT/ Ban TGĐ để đảm bảo hoạt động kinh doanh, sản xuất không bị gián đoạn.

Không những vậy, quản trị rủi ro còn hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu chiến lược đã đặt ra nhờ vào việc đánh giá khả năng xảy ra, mức độ ảnh hưởng của các tình huống xấu nhất; truy tìm đến tận cùng nguồn gốc gây ra thiệt hại và giúp doanh nghiệp ứng phó hiệu quả với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

quản trị rủi ro doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp phải kêu gọi vốn đầu tư thì quản trị rủi ro sẽ giúp tạo dựng lòng tin mạnh mẽ với các nhà đầu tư. Hiện nay, các nhà đầu tư, các tổ chức đánh giá tín dụng có thể yêu cầu doanh nghiệp công bố khả năng quản lý rủi ro để có cơ sở đánh giá mức độ tương quan giữa lợi nhuận có thể thu được và rủi ro có thể gặp phải. Nếu các doanh nghiệp quản lý rủi ro tốt sẽ xử lý được các vấn đề hiệu quả hơn đối với các rủi ro mới xuất hiện trong hoạt động kinh doanh.

Nhờ vào việc phát hiện rủi ro, có sẵn biện pháp ứng phó; doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí và nguồn lực. Từ đó tối ưu tương quan lợi nhuận và rủi ro.

2. Các bước quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Thông thường, quy trình quản lý rủi ro thường gồm 6 bước dưới đây.

Bước 1: Xác định giới hạn xử lý rủi ro

Ở bước này, doanh nghiệp cần xây dựng được bối cảnh và môi trường kinh doanh trong việc thực hiện mục tiêu, chiến lược của doanh nghiệp để từ đó xác định được giới hạn xử lý rủi ro, mức độ quản lý rủi ro; đồng thời gắn kết các hoạt động với các bước công việc chính trong quản lý rủi ro.

giới hạn rủi ro

Bước 2: Nhận diện rủi ro

Ở bước này, doanh nghiệp phát hiện được các sự kiện có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu chiến lược, hoạt động sản xuất, kinh doanh …; Sau khi có danh sách các sự kiện thì phân chia thành rủi ro cấp doanh nghiệp, rủi ro cấp đơn vị và phân nhóm chúng để quản lý.

Bước 3: Đánh giá rủi ro

Ở bước này, doanh nghiệp cần đánh giá các rủi ro có khả năng xảy ra hay không và ảnh hưởng của các rủi ro đến tình hình kinh doanh, sản xuất; đồng thời xem xét các biện pháp kiểm soát rủi ro.

Dựa vào bảng phân cấp, phân nhóm rủi ro ở bước 2; doanh nghiệp sẽ xác định được mức độ ưu tiên quản lý dựa trên bộ tiêu chí đo lường được lượng hóa gắn với giá trị cụ thể cho khả năng xảy ra của rủi ro và mức độ ảnh hưởng của rủi ro; từ đó xác định mức độ chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp cho từng loại rủi ro.

Bước 4: Ứng phó rủi ro

Đây là bước doanh nghiệp xây dựng các giải pháp, hành động cụ thể để giảm thiểu rủi ro xuống mức có thể chấp nhận được. Và các phương án ứng phó rủi ro này phải tương ứng với mức độ rủi ro, chi phí của từng phương án ứng phó đã được lập ở bước 1.

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể kết hợp nhiều phương án ứng phó rủi ro để đạt kết quả cao nhât mà vẫn đảm bảo chi phí ứng phó ở mức cho phép.

các bước quản trị rủi ro doanh nghiệp

Bước 5: Kiểm soát rủi ro

Ở bước này, doanh nghiệp sẽ thực hiện các quy trình, biện pháp để kiểm soát và ứng phó với rủi ro gồm có:

  • Kiểm soát phòng ngừa: các biện pháp xử lý để ngăn chặn các lỗi, sự cố hay hành động/giao dịch không mong muốn xảy ra;
  • Kiểm soát phát hiện: giám sát hoạt động/quy trình để xác định các biện pháp kiểm soát phòng ngừa còn thiếu sót và lỗi, sự cố hay hành động/giao dịch, từ đó có các biện pháp ứng phó phù hợp;
  • Kiểm soát khắc phục: các biện pháp xử lý để khôi phục về trạng thái ban đầu hoặc giảm hậu quả, thiệt hại của các lỗi, sự cố hay hành động/giao dịch đã xảy ra.

Bước 6: Giám sát và báo cáo

Ở bước này, doanh nghiệp sẽ giám sát và báo cáo hoạt động quản lý rủi ro và những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý rủi ro doanh nghiệp.

3. Các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro doanh nghiệp

Trên Thế giới hiện nay có hơn 80 chuẩn mực/ hướng dẫn quản trị rủi ro doanh nghiệp, dưới đây là những tiêu chuẩn, hướng dẫn phổ biến nhất:

COSO 2004 – Khung quản trị rủi ro doanh nghiệp tích hợp bao gồm các khái niệm căn bản về quản trị rủi ro, khung quản trị rủi ro toàn diện. Mục tiêu chính của COSO 2004 là cải thiện năng suất hoạt động của doanh nghiêp thông qua việc kết hợp hiệu quả các mục tiêu chiến lược, rủi ro, điều hành và quản trị rủi ro.

ISO 31000:2009

ISO 31000:2009 – Đây là một nguyên tắc và hướng dẫn chung về quản trị rủi ro, cung cấp quy định hỗ trợ doanh nghiệp hiểu được cách thức phát triển, thực hiện và duy trì việc quản trị rủi ro một cách hiệu quả, thống nhất. Lợi ích của ISO 31000:2009 là giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng nhận biết nguy cơ và cơ hội, tối thiểu hóa những tổn thất có thể xảy ra và tăng xác xuất đạt mục tiêu đã đề ra.

FERMA 2002 – Đây là một tiêu chuẩn quản trị rủi ro có nhiều nét giống với ISO 31000:2009 COSO, nhưng FERMA 2002 tập trung mô tả các thành phần cần thiết của một hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp.

Trong 3 chuẩn mực trên, COSO 2004 và ISO 31000:2009 được sử dụng nhiều nhất, thậm chí làm cơ sở để một số quốc gia ban hành các điều chỉnh, mở rộng phù hợp với điều kiện thực tế của mình.

4. Công cụ hỗ trợ quản trị rủi ro doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp là một việc làm cấp thiết đối với tất cả các doanh nghiệp để đảm bảo gia tăng lợi nhuận, nâng cao vị thế trong môi trường kinh doanh biến động này.

quản trị rủi ro doanh nghiệp

Ngoài sự cam kết, đồng lòng của lãnh đạo cấp cao; các doanh nghiệp rất cần đến một công cụ hỗ trợ quản trị rủi ro như phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN của MISA bởi các lý do dưới đây:

  • AMIS.VN cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận,…trong quá khứ một cách đầy đủ, chính xác để Ban lãnh đạo dự báo các khả năng xảy ra trong tương lai.
  • AMIS.VN sử dụng linh động mọi lúc mọi nơi thông qua điện thoại di động giúp Ban lãnh đạo công ty nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh một cách tức thì.
  • AMIS.VN quản lý dữ liệu một cách tập trung đáp ứng tốt nghiệp vụ quản lý của các doanh nghiệp đa chi nhánh.

Và còn rất nhiều tính năng khác dành cho doanh nghiệp tại đây

Tóm lại, quản trị rủi ro là một phần việc quan trọng trong công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể xảy ra để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm:
>> Nếu doanh nghiệp không có quản trị rủi ro thì sao?
>> Nhận diện và loại bỏ 8 lãng phí trong doanh nghiệp để tối ưu lợi nhuận
>> 4 kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp nhiều chi nhánh
>> Xu hướng sử dụng phần mềm ERP để quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam
>> Sự khác biệt của phần mềm ERP với các phần mềm quản lý rời rạc khác