Kiến thức Quản lý nhân sự Cách tính lương tăng ca, làm thêm giờ phổ biến nhất

Để đảm bảo quyền lợi của mình, người lao động luôn cần cập nhật các quy định pháp luật về cách tính lương tăng ca và làm thêm giờ ngày thường, cuối tuần hay dịp lễ tết. Và ngược lại, chủ lao động cũng cần hiểu cách tính đúng để trả lương chuẩn theo quy định chính thức. Bài viết này MISA AMIS HRM sẽ giúp bạn giải đáp cách tính tiền tăng ca theo luật mới nhất không thể bỏ lỡ! 

cach tinh luong tang ca

Lương tăng ca là gì?

Lương tăng ca chính là số tiền chủ lao động phải chi trả cho nhân viên khi nhân viên làm thêm giờ ngoài khung thời gian làm việc chính thức đã quy định trong hợp đồng lao động. 

Lương của người lao động sẽ được tính theo quy định của pháp luật và chính sách lương thưởng áp dụng của mỗi doanh nghiệp/công ty/tổ chức. Tăng ca là quyền lợi của người lao động, chính vì vậy chủ lao động không được quyền bắt ép nhân viên làm thêm giờ dù dưới bất cứ hình thức nào.

Quy định về lương tăng ca theo quy định của pháp luật

Cách tính lương tăng ca trong ngày, ngày cuối tuần hay ngày lễ được dựa theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động số 10/2013/QH13 như sau:

quy dinh ve luong tang ca

 1. Người lao động được trả lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

   a) Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

    b) Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

2. Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

     a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

      b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.

      c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

3. Người lao động làm việc vào ban đêm theo Khoản 2 Điều 97 của Bộ luật Lao động, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

4. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo Khoản 3 Điều 97 của Bộ luật Lao động thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết.

5. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

6. Tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này được tính tương ứng với hình thức trả lương quy định tại Điều 22 Nghị định này.

Đọc thêm:
>> Cách tính lương theo sản phẩm chi tiết nhất
>> Trả lương theo doanh số bán hàng nên áp dụng cho bộ phận nào?

Công thức tính lương tăng ca chính xác theo quy định pháp luật 

cach tinh luong tang ca chinh xac

Cách tính lương tăng ca ngày thường

Khi người lao động làm việc ở ngoài giờ quy định sẽ được hưởng mức lương làm thêm giờ mà doanh nghiệp trả cho. Vấn đề này đã được quy định ở trong Điều 1-4 của Bộ Luật Lao động. Cụ thể cách tính tiền tăng ca theo lương cơ bản được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ  = Tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường x k x Số giờ người lao động làm thêm

Trong đó:

Tiền lương giờ làm việc bình thường của người lao động sẽ được xác định dựa trên lương thực trả của công việc đang làm và chia cho số giờ thực tế mà người lao động làm việc ở trong tháng.

Mức trả k có thể là 150%, 200% và 300% được xác định như sau:

 • Nếu làm thêm giờ trong ngày sẽ được trả 150% so với số tiền lương thực trả
 • Nếu làm thêm giờ vào các ngày nghỉ cuối tuần sẽ được trả 200% so với số tiền lương thực trả so với ngày thường
 • Nếu làm thêm giờ vào các ngày lễ tết sẽ được trả 300% so với số tiền lương thực trả so với ngày thường

Cách tính lương tăng ca ngày chủ nhật, ngày lễ

Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

 • Trường hợp nhân viên hưởng lương theo thời gian thì cách tính lương vào ngày nghỉ, lễ tết được tính như sau: 

Lương tăng ca ngày nghỉ, lễ tết = (Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 200% hoặc 300%) x (Số giờ làm thêm)

 • Trường hợp nhân viên hưởng lương theo sản phẩm được tính như sau:

Lương tăng ca ngày nghỉ, lễ tết = (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 200% hoặc 300%) x (Số sản phẩm làm thêm)

Cách tính lương tăng ca vào ban đêm 

Đối với giờ làm việc ban đêm của người lao động sẽ được quy định từ 22h của ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Lưu ý đây là ca làm việc ban đêm, chứ không phải làm tăng ca ban đêm.

Tiền lương của những người lao động làm việc vào ban đêm sẽ được tính như sau:

Tiền lương = (Tiền lương giờ thực trả cho ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả cho ngày làm việc bình thường x 30%) x Số giờ làm việc ban đêm.

Nếu người lao động làm việc và hưởng theo số lượng sản phẩm, lương sẽ được tính như sau:

Tiền lương = (Đơn giá tiền sản phẩm của những ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền sản phẩm của những ngày làm việc bình thường x 30%) x Tổng số sản phẩm hoàn thành trong thời gian làm việc ban đêm.

Một số lưu ý khi tính lương tăng ca cho người lao động

luu y khi tinh luong tang ca

Khi tính lương tăng ca có bao gồm phụ cấp không?

Căn cứ theo điều luật của Bộ luật lao động, tiền lương người lao động trong mọi lĩnh vực sẽ bao gồm mức lương theo chức doanh hay công việc, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác. Vì vậy, khi tính lương tăng ca cần bao gồm thêm phụ cấp lương.

Những khoản nào không bao gồm khi tính lương tăng ca trong ngày làm việc thường nhật?

Những khoản không bao gồm khi tính lương tăng ca bao gồm:

 • Tiền thưởng quy định tại Điều 103 của Bộ Luật lao động
 • Tiền ăn giữa ca;
 • Khoản hỗ trợ di chuyển, xăng xe, tiền nhà ở, nuôi con trẻ,… 
 • Hỗ trợ nhân viên có thân nhân bị chết, có người thân kết hôn, sinh nhật, trợ cấp cho người có hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động,..
 • Các khoản trợ cấp khác không liên quan đến công việc/chức danh của nhân viên

Làm việc vào khung thời gian nào thì được tính là tăng ca đêm?

22 giờ đêm hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau được tính là ca đêm. Vì vậy, ngoài giờ làm việc hành chính ban ngày, nếu nhân viên phải làm khung giờ trên thì được lương tăng ca đêm.

Làm thế nào để tính lương tăng ca dễ dàng hơn?

Có thể thấy rằng, cách tính lương tăng ca đòi hỏi theo dõi nhiều hạng mục và phải tính toán phức tạp ứng với từng trường hợp nhân viên cụ thể. Bởi vậy, nếu ứng trong doanh nghiệp có nhiều nhân viên, thì việc phải thu thập số liệu từng người để tổng hợp excel tốn rất nhiều thời gian cho bộ phận HR. Chính vì vậy, xu thế hiện tại của giới lao động là sử dụng phần mềm theo dõi, quản trị nhân sự, cũng bao gồm chức năng tự động tính lương. 

Vậy phần mềm tính lương hoạt động như thế nào? Ví dụ với AMIS Tiền lương – một trong những phần mềm được nhiều người Việt Nam tin dùng nhất hiện tại có những nghiệp vụ cụ thể như sau:

(1) Thực hiện các thiết lập dữ liệu tính lương tự động;

(2) Thiết lập thành phần lương;

(3) Xây dựng chính sách lương;

(4) Tổng hợp dữ liệu phục vụ tính lương;

(5) Tính lương;

(6) Xác nhận lương;

(7) Chi trả lương;

(8) Thống kê báo cáo. 

AMIS Tiền lương có một số tính năng đặc biệt như sau: 

 • Phần mềm mặc định mang đi bộ thành phần lương phổ biến để khi sử dụng có thể dùng được luôn như: Lương ngày công, thời gian làm việc mỗi ngày. 
 • HR có thể tự khai báo thêm các thành phần khác và giá trị, công thức tính theo chính sách của đơn vị. 
 • Ngoài ra, chương trình hỗ trợ khai báo các phép tính, loại công thức như Excel: SUM, IF, AND, OR…
 • Đặc biệt, công thức tính lương đều được thiết lập sẵn theo quy định của pháp luật

Không chỉ giúp tự động tổng hợp thông tin chấm công, tính lương, anh chị còn có thể dễ dàng set up các công thức tính lương khác nhau, từ đơn giản tới phức tạp, giúp việc làm bảng lương hàng tháng không chỉ nhanh chóng, khoa học mà còn có độ chính xác cao.

Ngoài ra, AMIS Tiền lương còn cho phép doanh nghiệp tự động gửi bảng lương hàng tháng cho từng nhân viên, vừa chuyên nghiệp, lại vừa đảm bảo tính bảo mật về lương, thưởng.

Đăng ký trải nghiệm AMIS Tiền lương hoàn toàn miễn phí

Dùng ngay miễn phí

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 4 Trung bình: 5]