Kiến thức Cách tính lương tăng ca, làm thêm giờ phổ biến nhất

Cách tính lương tăng ca, làm thêm giờ phổ biến nhất

Trong một doanh nghiệp, sẽ có nhiều đối tượng người lao động khác nhau và đồng thời cũng có nhiều cách tính lương khác nhau. Một số loại lương phổ biến như lương tăng ca, lương làm thêm giờ, lương làm ban đêm… Mỗi thể loại lương sẽ có một cách tính khác và kế toán cần phải nắm được những cách tính này. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính lương tăng ca và các khoản lương làm thêm giờ.

cách tính lương tăng ca

Các hình thức trả lương ở trong doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp sẽ có những cách trả lương khác nhau, tùy vào điều kiện của mỗi doanh nghiệp sẽ quy định hình thức trả.

Tiền lương theo thời gian

Các khoản tiền lương của người lao động được tính theo tháng, tuần hay ngày. Khi trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian sẽ được quy định cụ thể như sau:

 • Đối với các khoản lương theo tháng sẽ được trả 1 lần giống như quy định ở trong hợp đồng
 • Đối với tiền lương tuần sẽ được trả theo tuần cho người lao động. Quy định dựa trên tiền lương của tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần trong năm.
 • Tiền lương ngày sẽ được trả cho nhân viên theo ngày. Được xác định bằng cách lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc của người lao động
 • Tiền lương giờ sẽ được trả cho nhân viên theo giờ làm việc. Tiền được xác định bằng cách lấy tiền lương của một ngày chia cho số giờ làm việc của người lao động.

Tiền lương theo sản phẩm của người lao động

Tiền lương ăn theo sản phẩm sẽ được tính dựa trên số lượng sản phẩm mà người lao động hoàn thành, chất lượng sản phẩm dựa trên định mức và nhân với đơn giá của từng sản phẩm đã được quy định.

Đọc thêm:
>> Cách tính lương theo sản phẩm chi tiết nhất
>> Trả lương theo doanh số bán hàng nên áp dụng cho bộ phận nào?
>> Quy trình kiểm tra và sàng lọc nhân viên cực hiệu quả cho doanh nghiệp

Tiền lương khoán của người lao động

Tiền lương khoán của người lao động sẽ dựa vào số lượng công việc, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành công việc của người lao động.

Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ cho người lao động

Khi người lao động làm việc ở ngoài giờ quy định sẽ được hưởng mức lương làm thêm giờ mà doanh nghiệp trả cho. Vấn đề này đã được quy định ở trong Điều 1-4 của Bộ Luật Lao động. Cụ thể số tiền làm thêm giờ sẽ được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ  = Tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường x 150%, 200% hoặc 300% x Số giờ người lao động làm thêm

Trong đó:

Tiền lương giờ làm việc bình thường của người lao động sẽ được xác định dựa trên lương thực trả của công việc đang làm và chia cho số giờ thực tế mà người lao động làm việc ở trong tháng.

Mức trả 150%, 200% và 300% được xác định như sau:

 • Nếu làm thêm giờ trong ngày sẽ được trả 150% so với số tiền lương thực trả
 • Nếu làm thêm giờ vào các ngày nghỉ cuối tuần sẽ được trả 200% so với số tiền lương thực trả so với ngày thường
 • Nếu làm thêm giờ vào các ngày lễ tết sẽ được trả 300% so với số tiền lương thực trả so với ngày thường

Cách tính lương tăng ca vào ban đêm của người lao động

Khi người lao động làm việc tăng ca vào ban đêm, tiền lương của người lao động sẽ được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ ban đêm = (Tiền lương thực trả của ngày làm việc bình thường x 150%. 200%, 300% + Tiền lương thực trả của giờ làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x  Tiền lương của thời gian làm ngày của những ngày bình thường) x Số giờ làm tăng ca vào ban đêm

Trong đó tiền lương của thời gian làm việc ban ngày của những ngày bình thường sẽ được xác định như sau:

 • Nếu không làm thêm giờ vào ban ngày sẽ được tính ít nhất 100% so với số tiền lương giờ thực trả của những ngày làm việc bình thường.
 • Nếu có làm thêm giờ vào ban ngày sẽ được tính ít nhất 150% so với số tiền lương giờ thực trả của những ngày làm việc bình thường.
 • Đối với tiền lương của những ngày nghỉ bình thường ở trong tuần sẽ được tính bằng ít nhất 200% số tiền của ngày làm việc trong tuần.
 • Đối với tiền lương làm ban ngày của những ngày lễ tết sẽ được tính bằng ít nhất 300% số tiền của ngày làm việc trong tuần.

Tìm hiểu thêm: Phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương cho doanh nghiệp

Cách tính lương cho người lao động khi làm việc ban đêm

Đối với giờ làm việc ban đêm của người lao động sẽ được quy định từ 22h của ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Lưu ý đây là ca làm việc ban đêm, chứ không phải làm tăng ca ban đêm.

Tiền lương của những người lao động làm việc vào ban đêm sẽ được tính như sau:

Tiền lương = (Tiền lương giờ thực trả cho ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả cho ngày làm việc bình thường x 30%) x Số giờ làm việc ban đêm.

Nếu người lao động làm việc và hưởng theo số lượng sản phẩm, lương sẽ được tính như sau:

Tiền lương = (Đơn giá tiền sản phẩm của những ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền sản phẩm của những ngày làm việc bình thường x 30%) x Tổng số sản phẩm hoàn thành trong thời gian làm việc ban đêm.

Trên đây là những cách tính lương tăng ca và làm việc ban đêm dành cho người lao động. Các kế toán tiền lương có thể áp dụng những công thức này để tính tiền lương cho người lao động.

Chia sẻ bài viết hữu ích này