AMIS CRM
QUẢN LÝ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

TẬP TRUNG - BẢO MẬT

với MISA AMIS CRM
15 ngày dùng thử miễn phí
AMIS CRM

Quản lý dữ liệu khách hàng tập trung

 • - Quản lý tập trung dữ liệu khách hàng: thông tin công ty, địa chỉ, email, sđt, người liên hệ,...
 • - Thêm mới, tìm kiếm, truy cập dữ liệu khách hàng dễ dàng
 • - Nhập khẩu dữ liệu khách hàng từ file excel
 • - Kết nối Facebook, Zalo, webform ghi nhận tiềm năng
 • - Phân quyền truy cập dữ liệu cho nhân viên kinh doanh
 • - Tự động kiểm tra trùng lặp dữ liệu
Ban lãnh đạo kiểm soát tốt mọi chính sách & quy chế lương

Theo dõi lịch sử tương tác & chăm sóc khách hàng

 • - Lưu trữ toàn bộ lịch sử tương tác với khách như: gọi điện, nhắn tin, phản hồi, giao dịch phát sinh,...
 • - Thấu hiểu khách hàng để có kế hoạch tiếp cận và chăm sóc tốt hơn
 • - Kiểm tra thông tin giao dịch, giai đoạn xử lý data tức thời từ lúc tiếp cận cho đến khi trở thành khách hàng
Ban lãnh đạo kiểm soát tốt mọi chính sách & quy chế lương

Chấm điểm & tự động phân bổ khách hàng tiềm năng

 • - Thiết lập các quy tắc tự động chấm điểm khách hàng tiềm năng
 • - Đánh giá được mức độ quan tâm, trung thành với doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả chăm sóc
 • - Tập trung chăm sóc khách hàng tiềm năng; phân bổ tự động cho nhân viên để nâng tỉ lệ cơ hội chiến thắng
Ban lãnh đạo kiểm soát tốt mọi chính sách & quy chế lương

Phân loại khách hàng theo chiến dịch, đối tượng

 • - Lập danh sách khách hàng theo nhóm có đặc điểm giống nhau
 • - Phân loại khách hàng để triển khai các chiến dịch chăm sóc hiệu quả
 • - Tìm kiếm thông tin khách hàng nhanh chóng, kịp thói
 • - Lên kế hoạch chăm sóc theo cá nhân hóa phù hợp
Ban lãnh đạo kiểm soát tốt mọi chính sách & quy chế lương

Hệ thống báo cáo & phân tích

 • - 30+ mẫu báo cáo & phân tích kinh doanh đa chiều, linh hoạt theo nhu cầu báo cáo của nhà quản trị
 • - Theo dõi doanh số bán hàng để kiểm soát hiệu quả kinh doanh, hiệu quả chương trình khuyến mãi,...
 • - Nắm được nhu cầu thị trường để đưa ra chính sách kinh doanh kịp thời.
Ban lãnh đạo kiểm soát tốt mọi chính sách & quy chế lương
DÙNG THỬ MIỄN PHÍ
MISA AMIS CRM
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
Đăng ký nhận tư vấn MISA AMIS
Đăng ký thành công

Hơn 12.000 doanh nghiệp tin dùng trên khắp cả nước

 • customer
 • customer
 • customer
 • customer
 • customer
 • customer
 • customer
 • customer
 • customer
 • customer
 • customer
 • customer
 • customer
 • customer
 • customer
 • customer
 • customer
 • customer
 • customer
 • customer