Những quy định cần biết về giao kết hợp đồng lao động

12/07/2022

Loading

Theo pháp luật lao động, trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải tiến hành thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Vậy có những quy định nào liên quan đến giao kết hợp đồng lao động? Bài viết sau đây của MISA AMIS sẽ tập trung làm rõ vấn đề này.

I. Giao kết hợp đồng lao động có ý nghĩa gì?

hiểu về giao kết hợp đồng lao động

Giao kết hợp đồng lao động là việc người sử dụng lao động và người lao động bày tỏ ý chí, thống nhất với nhau về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động trên cơ sở tuân theo các nguyên tắc do pháp luật quy định.

Trước khi người sử dụng lao động nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải tiến hành giao kết hợp đồng lao động với người lao động về các nội việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động đối với người lao động.

Xem thêm: Giao kết hợp đồng là gì? Khái niệm, nội dung, trình tự giao kết hợp đồng

II. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động giữa hai bên

Việc người lao động và người sử dụng lao động bày tỏ ý chí với nhau thông qua giao kết hợp đồng lao động dựa trên nguyên tắc:

  • Hai bên tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.
  • Hai bên tự do giao kết hợp đồng lao động, không bên nào có quyền đe dọa, ép buộc bên còn lại nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.
Trước sự phát triển của khoa học công nghệ, hợp đồng điện tử đang được sử dụng trong nhiều doanh nghiệp với mục đích ký kết hợp đồng, giấy tờ xác nhận, hóa đơn. Ký kết hợp đồng lao động điện tử giúp doanh nghiệp:
  • Tiết kiệm 100% chi phí in ấn.
  • Tự động hóa quy trình ký kết ngay trên phần mềm.
  • Thông báo và phân luống ký tự động đến các đối tượng tham gia ký kết.

III. Nghĩa vụ cung cấp thông tin của hai bên khi giao kết hợp đồng lao động

nghĩa vụ cung cấp thông tin

Thứ nhất, người sử dụng lao động có nghĩa vụ cung cấp một cách trung thực các thông tin như sau:

  • Thông tin về công việc, địa điểm công tác, điều kiện làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo mật thông tin kinh doanh, bảo vệ bí mật kỹ thuật công nghệ và các vấn đề khác liên quan một cách trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động theo yêu cầu của người lao động.

Thứ hai, các thông tin mà người lao động có trách nhiệm cung cấp cho người sử dụng lao động bao gồm:

  • Họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, tình trạng sức khỏe hiện tại và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động dựa theo nhu cầu của người lao động.

Xem Thêm: Tính pháp lý, lợi ích và sự khác biệt với hợp đồng giấy

IV. Quy định về hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết hợp đồng lao động

Trong quá trình giao kết hợp đồng với người lao động, người sử dụng lao động không được phép thực hiện những điều sau:

  • Giữ bản chính giấy cá nhân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.
  • Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng lao động bằng tiền hoặc tài sản khác.
  • Bắt buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động hoặc làm việc để trả nợ cho người sử dụng lao động.

V. Các quy định về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

Về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động, Điều 18 của Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Điều 18. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

1. Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.

3. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

c) Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

4. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;

c) Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;

d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

5. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

VI. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động không?

Điều 19 của Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động như sau:

Điều 19. Giao kết nhiều hợp đồng lao động

1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

2. Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy, người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động miễn là đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Giao kết hợp động lao động là khâu quan trọng trong việc thể hiện sự thỏa ước, xác lập quyền và nghĩa vụ của hai bên, do đó, người sử dụng lao động và người lao động cần tuân thủ đúng các quy định mà pháp luật đã đề ra.

Xem thêm các bài viết trước đó

2. Pháp luật quy định về hợp đồng lao động như thế nào?

Xem thêm các bài viết tiếp theo

2. Quy định về thực hiện hợp đồng lao động theo pháp luật

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả