Chuyển đổi số Hợp đồng số Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán được viết như thế...

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán được viết như thế nào?

Sau khi thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán thì hai bên phải thông báo cho nhau kết quả bằng việc lập biên bản thanh lý hợp đồng. Vậy biên bản thanh lý hợp đồng mua bán là gì? Gồm những nội dung nào? Mời Doanh nghiệp tham khảo các thông tin liên quan trong bài viết sau đây.

I. Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán là gì?

biên bản thanh lý hợp đồng mua bán

Thanh lý hợp đồng mua bán là một khái niệm chỉ việc chấm dứt một giao dịch dân sự cụ thể là hợp đồng mua bán, thường được lập thành biên bản theo mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán mới nhất.

Như vậy, biên bản thanh lý hợp đồng mua bán là loại văn bản ghi nhận việc hoàn tất một giao dịch mua bán và những nghĩa vụ được hai bên tham gia hợp đồng xác nhận về khối lượng, số lượng, chất lượng, và các phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc, nghĩa vụ đó.

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán còn là loại văn bản ghi nhận sự kết thúc của hợp đồng mua bán, mang ý nghĩa làm căn cứ để các bên sử dụng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng đã chấm dứt, là căn cứ chấm dứt quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng.

>>> Bài viết liên quan: Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì? Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa

II. Mục đích thanh lý hợp đồng mua bán

Mục đích của việc thanh lý hợp đồng mua bán là giúp cho các bên xác định lại rằng các bên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đến đâu, trách nhiệm nào còn tồn đọng, hậu quả của việc đó là gì.

Khi xác định xong, những phần quyền và nghĩa vụ nào mà các bên đã thực hiện và có thỏa thuận với nhau xem như chấm dứt, chỉ riêng đối với những phần quyền và nghĩa vụ còn tồn đọng chưa thực hiện được thì vẫn còn hiệu lực.

III. Khi nào cần thanh lý hợp đồng mua bán?

khi nào cần thanh lý hợp đồng mua bán

Về bản chất, thanh lý hợp đồng là việc chấm dứt việc thực hiện thỏa thuận của hai bên đã được thể hiện trong hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015, việc chấm dứt hợp đồng xảy ra khi:

Điều 422. Chấm dứt hợp đồng
1. Hợp đồng đã được hoàn thành;
2. Theo thỏa thuận của các bên;
3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;
4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;
5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;
6. Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này;
7. Trường hợp khác do luật quy định.

IV. Đặc điểm của biên bản thanh lý hợp đồng mua bán

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán có một số đặc điểm về hình thức và nội dung như sau:

Đặc điểm của biên bản thanh lý hợp đồng mua bán
Hình thức
  • Phải được lập thành văn bản và có sự xác nhận của hai bên chủ thể tham gia hợp đồng chính.
  • Có thể tồn tại dưới dạng một điều khoản của hợp đồng chính. Hợp đồng chính có thể quy định điều khoản về chấm dứt hợp đồng và các bên có thể không cần lập biên bản chấm dứt hợp đồng.
Nội dung

Nội dung cơ bản của biên bản thanh lý hợp đồng mua bán sẽ bao gồm:

  • Sự tuyên bố về việc hoàn thành nghĩa vụ của các bên;
  • Sự ghi nhận về số lượng, chất lượng;
  • Tính chất nghĩa vụ đã được hoàn thành và tuyên bố việc chấm dứt các quyền;
  • Nghĩa vụ giữa các bên tham gia hợp đồng.

V. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán mới nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán được viết như thế nào? Dưới đây là mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán được cập nhật mới nhất theo quy định pháp luật hiện hành do MISA AMIS biên soạn. Các Doanh nghiệp có thể nhấn vào chữ bên cạnh để: TẢI VỀ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự

– Căn cứ Luật Thương mại 2005

– Căn cứ vào các văn bản và quy định pháp luật có liên quan

Hôm nay, ngày….. tháng…… năm…….. Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN:

Công ty: …

Giấy Chứng nhận ĐKKD số: …

Nơi cấp: …

Địa chỉ trụ sở chính: …

Người đại diện: ……… Chức vụ: Giám đốc

(Trong “Hợp đồng” gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA:

Ông/Bà: …

Số CMND: …

Địa chỉ thường trú: …

(Trong “Hợp đồng” gọi tắt là Bên B)

Hai bên thống nhất và đồng ý ký kết biên bản thanh lý hợp đồng này với các điều khoản quy định dưới đây:

ĐIỀU 1: THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Căn cứ theo hợp đồng số …… giữa Bên A và Bên B ký ngày….., sau khi nhận thấy những mục đích và lợi ích khi ký kết hợp đồng đã đầy đủ, các bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kể từ ngày các bên đồng ký kết vào văn bản này.

Các bên được giải phóng khỏi những quy định theo hợp đồng số……. mà không phải gặp bất kỳ trở ngại nào, trừ trường hợp một trong các bên vẫn còn nghĩa vụ phải hoàn thành theo Điều 3 của Biên bản này.

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH

2.1. Bên A đã hoàn tất việc giao hàng đúng với đơn hàng của Hợp đồng số…… như sau:

– Hàng hóa: …

– Mã hàng: …

– Số lượng: …

2.2. Bên B đã hoàn tất việc thanh toán cho Bên A theo giá trị Hợp đồng số….. với số tiền là: ………. Theo thông tin chuyển khoản:

– Chủ tài khoản: …

– Số tài khoản: …

– Ngân hàng: …

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CÒN LẠI CỦA CÁC BÊN

3.1. Bên A có nghĩa vụ bảo hành số hàng hóa này dựa trên phiếu bảo hành kèm theo từng đơn vị hàng hóa. Việc bảo hành sẽ được thực hiện liên tục trong vòng 1 năm kể từ ngày Bên B ký vào phiếu bảo hành theo kèm theo từng đơn vị hàng hóa do Bên A cung cấp.

3.2. Bên B có nghĩa vụ báo ngay cho Bên A chậm nhất trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát hiện ra lỗi của hàng hóa để Bên A kịp thời thực hiện nghĩa vụ bảo hành. Lỗi hoặc hư hỏng đó xuất phát từ lỗi kỹ thuật hoặc kết cấu hàng hóa của Bên A.

Nếu Bên B không kịp thời thông báo như quy định của Biên Bản này thì mọi thiệt hại về hàng hóa do Bên B chịu trách nhiệm

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Các bên đã đọc và thống nhất về những thỏa thuận trong Biên bản này.

– Các bên cam kết tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ còn lại theo Hợp đồng số ….. cho đến hết thời hạn theo thỏa thuận.

– Biên bản được ký dựa trên sự tự nguyện của các bên

– Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

BÊN A BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là các thông tin quan trọng mà Doanh nghiệp cần biết về biên bản thanh lý hợp đồng mua bán. Bên cạnh đó, trong nền kinh tế số như hiện nay, phần mềm hỗ trợ ký biên bản thanh lý hợp đồng mua bán đang dần trở thành phương thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn thay thế cho hợp đồng giấy truyền thống bởi một số lợi ích đáng kể như:

  • Tiết kiệm được tới 90% thời gian ký kết
  • Tiết kiệm 85% chi phí
  • Đảm bảo giá trị pháp lý theo pháp luật quy định
  • Đảm bảo tiến độ ký kết ngay trong đại dịch Covid 19

AMIS WeSign 1

MISA tự hào là đơn vị cung cấp nền tảng hợp đồng điện tử AMIS WeSign tiên phong và uy tín nhất, hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn về giải pháp hỗ trợ ký kết hợp đồng điện tử ưu việt này, doanh nghiệp hãy click ngay vào nút dưới đây để đến với bài viết.

Tìm hiểu thêm về phần mềm AMIS WeSign

Ngoài ra, bạn cũng có thể để lại thông tin trong biểu mẫu bên dưới để được tư vấn trực tiếp. Bộ phận tư vấn của MISA sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.


 

 

Luật sư Nguyễn Xuân Nhất

Các thông tin trong bài viết được tham khảo từ Luật sư Nguyễn Xuân Nhất.

Tôi là luật sư Nguyễn Xuân Nhất. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành luật tổng hợp và có hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực luật dân sự, luật lao động, luật kinh tế.

 

Lưu ý: Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và không thể thay thế được ý kiến chuyên gia. Bạn đọc vẫn cần tham khảo chuyên gia để có được ý kiến tư vấn chính xác nhất khi đưa ra quyết định.

 540 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]