Chuyển đổi số Hợp đồng số Mẫu hợp đồng bảo hiểm mới nhất 2024

Soạn thảo mẫu hợp đồng bảo hiểm phù hợp với tiêu chuẩn quy định của pháp luật cực kỳ quan trọng. Vậy khi soạn thảo hợp đồng bảo hiểm cần tuân thủ các quy tắc nào? Làm thế nào để tối ưu quy trình soạn thảo, ký kết và lưu trữ hợp đồng bảo hiểm. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để được giải đáp nhé. 

1. Vì sao nên tham gia hợp đồng bảo hiểm?

Tham gia hợp đồng bảo hiểm mang lại nhiều lợi ích và giá trị cho cá nhân hoặc tổ chức. Dưới đây là một số lý do vì sao nên tham gia hợp đồng bảo hiểm:

 • Bảo vệ tài sản: Hợp đồng bảo hiểm giúp bảo vệ tài sản của bạn khỏi các rủi ro và thiệt hại. Bất kể là tài sản cá nhân như ô tô, nhà cửa, đồ đạc, hoặc tài sản doanh nghiệp như máy móc, thiết bị, hàng hóa, bảo hiểm sẽ chi trả bồi thường trong trường hợp xảy ra sự cố như hỏa hoạn, tai nạn, mất mát, hoặc hư hỏng.
 • Đảm bảo sự an toàn tài chính: Hợp đồng bảo hiểm giúp bạn giảm thiểu rủi ro tài chính và đảm bảo một nguồn tài chính dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố. Thay vì phải tự chi trả các khoản phí lớn để khắc phục hậu quả, công ty bảo hiểm sẽ giúp bạn bồi thường một phần hoặc toàn bộ thiệt hại, giữ cho tài chính của bạn an toàn và ổn định.
 • Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cá nhân: Bảo hiểm y tế cho phép bạn tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao và điều trị khi cần thiết. Điều này đảm bảo bạn và gia đình có sự bảo đảm về sức khỏe và không phải gánh nặng tài chính khi đối mặt với chi phí y tế đáng kể.
 • Bảo vệ trách nhiệm pháp lý: Các hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng hoặc trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ bạn khỏi các khiếu nại, khiếu kiện pháp lý và chi phí liên quan. Nếu bạn hoạt động trong lĩnh vực có rủi ro cao, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý sẽ giúp bảo vệ quyền lợi và tài sản của bạn trong trường hợp xảy ra tranh chấp pháp lý.

Xem thêm: 

 1. Giá trị hoàn loại của hợp đồng bảo hiểm là gì? 
 2. Những kiến thức về hợp đồng bảo hiểm

2. Những thông tin phải có trong mẫu hợp đồng bảo hiểm

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM … [Tên hợp đồng bảo hiểm]

Số hợp đồng: [Số hợp đồng]

Bên A: [Tên và địa chỉ bên A]

Bên B: [Tên và địa chỉ bên B]

Bên A và Bên B đồng ý ký kết hợp đồng bảo hiểm theo các điều khoản và điều kiện sau đây:

Đối tượng bảo hiểm:

Bên A cam kết bảo hiểm cho Bên B trong việc bảo vệ tài sản/đối tượng sau: [mô tả tài sản/đối tượng bảo hiểm].

Thời hạn bảo hiểm:

Thời hạn bảo hiểm bắt đầu từ ngày [ngày bắt đầu] và kết thúc vào ngày [ngày kết thúc]. Trong khoảng thời gian này, Bên B được bảo hiểm cho tài sản/đối tượng được chỉ định.

Phí bảo hiểm:

Bên B cam kết thanh toán phí bảo hiểm cho Bên A. Phí bảo hiểm được xác định như sau: [mô tả cách tính phí bảo hiểm và số tiền phải thanh toán].

Trách nhiệm của Bên A:

Bên A cam kết thanh toán các khoản bồi thường phù hợp đối với Bên B trong trường hợp xảy ra các sự cố bảo hiểm được quy định trong hợp đồng này và đạt đến mức giới hạn bảo hiểm đã thỏa thuận.

Trách nhiệm của Bên B:

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A thông tin chính xác và đầy đủ về tài sản/đối tượng được bảo hiểm.

Bên B cũng cam kết tuân thủ các điều khoản, điều kiện và yêu cầu khác được quy định trong hợp đồng bảo hiểm

3. Mẫu hợp đồng bảo hiểm mới nhất 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM ……

Số:……………………

Hôm nay, ngày ……..tháng…….năm ……. tại …, chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY …….

Người đại diện:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tài khoản số:

Tại ngân hàng:

BÊN B: CÔNG TY BẢO HIỂM PVI ……

Người đại diện:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tài khoản số:

Tại ngân hàng:

Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng Bảo hiểm [Tai nạn] / [Sinh mạng cá nhân] / [Con người kết hợp] / [Trợ cấp Nằm viện-Phẫu thuật] (sau đây gọi tắt là “ Hợp đồng”) theo những nội dung dưới đây.

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

Điều 1: Định nghĩa

Điều 2 : Đối tượng bảo hiểm.

Điều 3: Phạm vi bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm và các điểm loại trừ bảo hiểm

Điều 4: Số tiền bảo hiểm và Phí bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm: (Lưu ý: Đối với quyền lợi chết/thương tật, tính STBH/người/vụ; Đối với chi phí y tế, tính STBH/người/năm)

Phí bảo hiểm:

 • Phí bảo hiểm/người/năm:…
 • Số người được bảo hiểm: …
 • Tổng phí bảo hiểm :

(Bằng chữ:………………………….)

Điều 5: Thời hạn bảo hiểm
5.1 Thời hạn bảo hiểm: Từ ngày …./…/…….đến ngày……/……/…..

5.2 Thời gian chờ: [… ngày] / [Không áp dụng]

Điều 6: Thời hạn và phương thức thanh toán phí bảo hiểm

6.1. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản/ Tiền mặt

6.2. Thời hạn thanh toán: (Theo thỏa thuận giữa đơn vị kinh doanh với khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật và Bảo hiểm PVI).

 • Nếu ngày cuối cùng của thời hạn thanh toán rơi vào ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ/Tết (theo quy định của Nhà nước) thì sẽ lùi sang ngày làm việc đầu tiên kế tiếp.
 • Mọi thỏa thuận liên quan đến việc nợ phí bảo hiểm phải được lập thành văn bản, có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của các bên và phải có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh thanh toán phù hợp theo quy định pháp luật.

Điều 7: Chấm dứt / Khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của các Bên

8.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B.

Điều 9: Điều khoản chung

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Hướng dẫn sử dụng HĐBH mẫu:

DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

(Đính kèm và là một bộ phận của Hợp đồng bảo hiểm số ………. ngày………………)

STT Họ và tên Ngày sinh Số tiền bảo hiểm
1
2

4. Hợp đồng bảo hiểm điện tử – Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp

Ngày nay, các doanh nghiệp bảo hiểm đang dần thay đổi, chuyển sang ký kết hợp đồng bảo hiểm điện tử. Phương thức làm việc này mang đến lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp. Cụ thể: 

4.1 Tiết kiệm 100% chi phí in ấn hợp đồng giấy. 

Với mỗi lần gặp khách hàng, việc thương lượng và thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng sẽ phải chỉnh sửa nhiều lần, gây tốn kém chi phí. Với hợp đồng bảo hiểm điện tử sẽ xử lý hoàn toàn vấn đề trên. 

4.2 Tiết kiệm 90% thời gian ký kết

Với phương thức ký hợp đồng truyền thống, công ty bảo hiểm và khách hàng sẽ mất nhiều thời gian cho việc trao đổi và ký kết qua lại. Với hợp đồng điện tử, khách hàng có thể chủ động ký ngay trên điện thoại, thông qua email, cực kỳ tiện lợi. 

Bên cạnh đó, nền tảng ký hợp đồng điện tử còn có tính năng tạo hợp đồng mẫu. Như vậy, với cùng một loại hợp đồng bảo hiểm, nền tảng hoàn toàn có thể thiết kế tự động khi nhập đầy đủ thông tin khách hàng. 

top 5 nhà cung cấp phần mềm hợp đồng điện tử tốt nhất

4.3 Quản lý tài liệu tập trung

Theo số liệu thống kê, năm 2022 có tới gần 1 triệu bảo hiểm được bán qua ngân hàng. Điều này cho thấy số lượng hợp đồng phát sinh đối với ngành bảo hiểm cực kỳ lớn. Vậy làm thế nào để đảm bảo việc quản lý hồ sơ tài liệu của khách hàng, tránh xảy ra sai sót. Nền tảng ký hợp đồng điện tử sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề này. Với kho lưu trữ và phân loại tài liệu, doanh nghiệp của bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm và lưu trữ tài liệu dù số lượng rất lớn. 

Phần mềm ký hợp đồng mua bán trực tuyến WeSign

Trong bài viết trên, MISA AMIS đã bật mí cho bạn về mẫu hợp đồng bảo hiểm mới nhất 2023. Hãy tham khảo thật kỹ để soạn thảo một mẫu hợp đồng quy chuẩn cho chính doanh nghiệp của mình bạn nhé. 


Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]