Kiến thức Nghiệp vụ Thuế Thuế giá trị gia tăng Thời hạn nộp thuế gtgt và cách xử lý vấn đề chậm...

Thời hạn nộp thuế gtgt và cách xử lý vấn đề chậm nộp thuế gtgt

Thuế GTGT là loại thuế gián thu, tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong suốt quá trình từ sản xuất đến lưu thông và tiêu dùng hàng hóa dịch vụ. Nhà nước ta có những quy định Pháp luật rõ ràng về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cũng như thời hạn nộp thuế GTGT vào NSNN, đồng thời cũng có những quy định liên quan đến việc xử lý nếu doanh nghiệp quá hạn vẫn chưa nộp thuế GTGT.

MISA AMIS
Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Để đảm bảo cá nhân, tổ chức có sự chuẩn bị tốt đối với vấn đề thực hiện nghĩa vụ thuế, Nhà nước đã chia việc nộp thuế ra thành các bước từ nộp hồ sơ khai thuế đến hoàn thiện nộp thuế và có những quy định liên quan phù hợp với từng bước thực hiện. Chương II – Điều 10, Thông tư 156/2013/ TT-BTC có những quy định liên quan đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cho các tổ chức, cá nhân. Theo đó, thời hạn để các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ khai thuế GTGT được quy định theo loại hồ sơ khai thuế của đơn vị, cụ thể:

 • Khai và nộp thuế theo tháng: chậm nhất phải hoàn thiện nộp hồ sơ vào ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.
 • Khai và nộp thuế theo quý, tạm tính theo quý: chậm nhất phải hoàn thiện nộp hồ sơ vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý có phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Khai và nộp thuế theo năm: chậm nhất phải hoàn thiện nộp hồ sơ vào ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên năm dương lịch tiếp theo.
 • Khai và nộp thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ nộp thuế cho NSNN: chậm nhất phải hoàn thiện nộp hồ sơ vào ngày thứ 10 (mười), tính từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Đối với các trường hợp đặc biệt: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động: chậm nhất phải hoàn thiện nộp hồ sơ vào ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), tính từ thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện một trong những hoạt động kể trên.
 • Hồ sơ quyết toán thuế khi kết thúc năm: chậm nhất phải hoàn thiện nộp hồ sơ vào ngày thứ 90 (chín mươi), tính từ thời điểm kết thúc năm dương lịch/năm tài chính.
 • Nộp hồ sơ liên quan đến sử dụng đất theo cơ chế một cửa liên thông: thời hạn nộp hồ sơ thực hiện theo thời hạn đã quy định tại văn bản hướng dẫn về cơ chế có liên quan.

Một lưu ý nhỏ cho các anh/chị kế toán viên: Tại Việt Nam, ngoài những ngày nghỉ thông thường, người lao động cũng như các cơ quan, tổ chức được phép nghỉ các ngày lễ, tết, kỷ niệm theo đúng quy định. Như vậy, khó có thể tránh khỏi trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn xử lý thủ tục lại trùng với ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước, lúc này thời hạn của việc nộp hồ sơ khai thuế sẽ thay đổi, ngày cuối cùng của thời hạn được tính thành ngày tiếp theo của ngày nghỉ theo quy định.

thời hạn nộp thuế
Thời hạn nộp thuế GTGT vào ngân sách nhà nước

Để đảm bảo nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn, ngoài việc xác định số thuế GTGT cần nộp trong kỳ, các cá nhân, tổ chức cần đảm bảo có đầy đủ các giấy tờ tùy từng loại hồ sơ khai thuế của đơn vị:

Khai thuế theo quý Tờ khai thuế quý

Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào/bán ra (nếu có)

Tài liệu khác có liên quan đến số thuế phải nộp

Khai thuế theo năm Tờ khai thuế năm và các tài liệu khác liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp
Khai thuế tạm tính theo quý Tờ khai thuế tạm tính và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế tạm tính
Khai quyết toán thuế khi kết thúc năm Tờ khai quyết toán thuế năm

Báo cáo tài chính (BCTC) năm

Các tài liệu khác liên quan đến việc quyết toán thuế

Khai thuế theo từng lần phát sinh Tờ khai thuế

Hóa đơn, hợp đồng và chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của Pháp luật

Các trường hợp đặc biệt

(Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp…)

Tờ khai quyết toán thuế

BCTC đến thời điểm phát sinh trường hợp đặc biệt

Tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế

>>> Xem thêm: Tổng quan về thuế giá trị gia tăng đầy đủ và chi tiết nhất

2. Thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định

Sau khi hoàn thành và nộp hồ sơ khai thuế theo đúng thời hạn được quy định, các cá nhân, tổ chức tiếp tục thực hiện nghĩa vụ nộp thuế bằng cách nộp số tiền thuế đã tính và khai trong hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền. Các cá nhân, tổ chức cần hoàn thiện nộp thuế GTGT đúng thời hạn quy định. Theo quy định tại Chương III – Điều 26 – Thông tư 156/2013/ TT-BTC, thời hạn nộp thuế nói chung và nộp thuế GTGT nói riêng: 

thời hạn nộp thuế
Quy định về thời hạn nộp thuế

Căn cứ vào quy định trên, các cá nhân, tổ chức cần hoàn thiện nộp thuế GTGT vào NSNN theo thời hạn như sau:

 • Khai và nộp thuế theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
 • Khai và nộp thuế theo quý, tạm tính theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo.
 • Khai và nộp thuế theo năm: Chậm nhất là ngày 20 của tháng đầu tiên – năm dương lịch.
 • Khai và nộp theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10, tính từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Khai quyết toán thuế năm: Chậm nhất là ngày thứ 90, tính từ thời điểm kết thúc năm dương lịch/năm tài chính.

>>> Đọc thêm: Cách hạch toán điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ chuẩn nhất

3. Trường hợp doanh nghiệp nộp chậm so với thời gian nộp thế GTGT quy định

Nhìn chung, ngoài việc có nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN thì cá nhân và tổ chức còn phải đảm bảo nộp đúng hạn và đúng số lượng. Nếu không hoàn thiện nộp thuế cho NSNN đúng hạn, cá nhân, tổ chức sẽ bị xử lý theo đúng quy định của Nhà nước. Theo đó:

Mức tiền chậm nộp = 0,03% / ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp NSNN

Thời gian tính chậm nộp: tính liên tục kể từ ngày tiếp theo của ngày phát sinh chậm nộp đến ngày liền kề phía trước ngày hoàn thiện nộp thuế cho NSNN

Số thuế chậm nộp: Người nộp thuế phải tự xác định số tiền chậm nộp theo quy định và hoàn thiện nộp thuế cho NSNN sớm nhất. Nếu người nộp thuế có khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp, thực hiện theo quy định của Khoản 1 – Điều 60 Luật số: 38/2019/QH14.
Trường hợp đặc biệt: Sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa hoàn thiện nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, cơ quan có thẩm quyền trực tiếp thông báo cho người nộp thuế số tiền thuế, tiền phạt còn nợ và số ngày chậm nộp.

Việc tìm hiểu và nắm rõ các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp và trường hợp không tính tiền chậm nộp sẽ giúp cho anh/chị kế toán viên có được cái nhìn tổng thể chung nhất về cách thức xử lý doanh nghiệp chậm nộp thuế GTGT vào NSNN.

thời hạn nộp thuế gtgt
Nộp thuế GTGT đúng thời hạn

4. Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT mới nhất

Không thể tránh khỏi những trường hợp đặc biệt dẫn đến tình huống cá nhân, tổ chức chưa thể hoàn thiện nghĩa vụ thuế cho Nhà nước. Để đảm bảo quyền lợi cho các cá nhân tổ chức, Nhà nước đưa ra những quy định cụ thể về việc gia hạn thời gian nộp thuế GTGT. Các cá nhân, tổ chức thuộc những trường hợp sau được phép xem xét đề nghị gia hạn nộp thuế:

 • Đơn vị chịu thiệt hại về vật chất từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh (Khoản 27 – Điều 3 Luật số: 38/2019/QH14).
 • Đơn vị phải ngừng hoạt động theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

Những cá nhân, tổ chức nằm trong danh mục được gia hạn nộp thuế có thể gia hạn nộp một phần thuế hoặc nộp toàn bộ phần thuế theo thời hạn như sau:

 • Nếu chịu thiệt hại vật chất, thời hạn nộp thuế không quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.
 • Nếu ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thời hạn nộp thuế không quá 01 năm kể từ ngày hết hạn thời hạn nộp thuế.

Nếu thực hiện gia hạn nộp thuế, người nộp thuế sẽ không bị phạt và không phải nộp tiền chậm nộp thuế.

Không chỉ liên tục tự động cập nhật các thông tư, quy định liên quan về thuế, phần mềm kế toán online MISA AMIS hiện nay còn giảm bớt gánh nặng nghiệp vụ thuế cho người làm kế toán thông qua các tính năng, tiện ích:

 • Tự động hóa việc chuyển số liệu từ bảng lương, hồ sơ nhân viên lên các loại tờ khai: khai quyết toán thuế TNCN, khai khấu trừ thuế…, loại bỏ hoàn toàn việc kế toán viên thực hiện thủ công nghiệp vụ này qua Excel.
 • Tự động hóa việc chuyển số liệu thuế GTGT, thuế TTĐB vào các chứng từ: mua vào – bán ra ở các phân hệ có liên quan.
 • Cho phép kế toán viên lập tờ khai thuế tương ứng từng kỳ theo quy định tại TT 39/2012/TT-BTC. 
 • Tự động cập nhật thông tư, các quy định về thuế và BHXH.
 • Tự động thống kê, xây dựng báo cáo thuế đầy đủ, nhanh chóng
 • Tích hợp thêm dịch vụ kê khai thuế Mtax.vn: dịch vụ này cho phép kế toán viên nộp trực tiếp tờ khai đã lập trên phần mềm, doanh nghiệp có thể xuất tờ khai ra định dạng xml để nộp qua cổng nhận tờ khai của cơ quan thuế.

Đó là toàn bộ nội dung bài viết về thời hạn nộp thuế GTGT mà Amis muốn chia sẻ ngày hôm nay. Hãy tham khảo thêm thông tin về phần mềm kế toán online MISA AMIS để nâng cao hiệu quả công tác kế toán ngay hôm nay!

>> DÙNG THỬ MIỄN PHÍ – PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE MISA AMIS

Tác giả tổng hợp: Phương Thanh

 1,043 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]