Tài liệu – eBooks Quản trị nguồn nhân lực
mẫu bảng chấm công
Mẫu bảng chấm công là biểu mẫu không thể thiếu trong doanh nghiệp. Đây là căn cứ để đánh giá tình hình chuyên cần, quản lý thời gian, hiệu suất làm việc của người lao động cũng như tính lương cho họ. Trong bài viết sau, MISA AMIS HRM sẽ giới thiệu 16 mẫu bảng […]
mau thong bao tang luong
Mẫu thông báo tăng lương là mẫu được sử dụng để thông báo chính thức về việc tăng lương cho nhân viên trong công ty. Việc sử dụng mẫu thông báo này có nhiều mục đích quan trọng, giúp xác nhận chính thức về việc điều chỉnh tăng lương, với thông tin rõ ràng, minh […]
form-danh-gia-nang-luc-nhan-vien (1)
Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng hướng đến sự hiệu quả và tối ưu hóa hoạt động quản lý nhân sự, việc đánh giá năng lực nhân viên trở nên cực kỳ quan trọng. Để giúp doanh nghiệp đảm bảo hiệu suất làm việc được tối ưu, đội ngũ chuyên gia nhân sự MISA […]
mau bao cao quy luong
Mẫu báo cáo quỹ lương là tài liệu hoặc biểu mẫu được thiết kế theo khung chuẩn thể thu thập các thông tin liên quan đến tiền lương của nhân viên trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Mẫu báo cáo thể hiện chi tiết thông tin chi tiết tình hình chi trả lương về […]
Khám phá thêm
MISA
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng