Kiến thức nhân sự Lương và phúc lợi 4 Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động chuẩn nhất

Cập nhật ngay mẫu quyết định tăng lương mới nhất cho cán bộ, công chức, cho tập thể, cá nhân người lao động…..Mời nhà quản trị cùng khám phá một mẫu biểu chuẩn dưới đây mà không phải ai cũng biết.

Tải ngay Mẫu quyết định tăng lương 2024

1. Mẫu quyết định tăng lương, nâng lương là gì?

Mẫu quyết định tăng lương là biểu mẫu áp dụng khi doanh nghiệp, cơ quan quyết định tăng lương cho các nhân viên, người lao động đang làm việc trong tổ chức.

Lưu ý: pháp luật chưa có quy định cụ thể nào về loại biểu mẫu quyết định tăng lương. Do đó, các doanh nghiệp có thể tự soạn thảo văn bản này sao cho phù hợp với tính chất đặc thù của tổ chức.

quyết định tăng lương
Tìm hiểu các mẫu quyết định tăng lương cho doanh nghiệp, cơ quan

2. 4 Mẫu quyết định tăng lương, nâng lương mới nhất 

Mẫu số 1: Quyết định tăng lương, nâng lương dành cho cán bộ, công chức

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động được xét nâng bậc lương hàng năm nếu họ được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ tốt và không vi phạm kỷ luật trong đơn vị. Mẫu dưới đây được sử dụng trong các Tổ chức, Nhà nước, nhằm tăng lương và ghi nhận đóng góp của cán bộ công nhân viên chức.

mẫu quyết định tăng lương dành cho cán bộ lao động
Mẫu quyết định tăng lương dành cho cán bộ công chức

<<<TẢI MIỄN PHÍ mẫu quyết định tăng lương số 1 TẠI ĐÂY>>>

Mẫu số 2: Quyết định tăng lương, nâng lương cho người lao động trong doanh nghiệp

Người lao động trong doanh nghiệp nếu có thành tích vượt trội hoặc đến kỳ tăng lương sẽ được ghi nhận và tăng lương. Điều này còn được xem xét dựa vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động, những đóng góp khác của người lao động và và đề nghị của trưởng phòng nhân sự.

Mẫu quyết định tăng lương dành cho người lao động
Mẫu quyết định tăng lương dành cho người lao động

<<<TẢI MIỄN PHÍ mẫu quyết định tăng lương số 2 TẠI ĐÂY >>>

Mẫu số 3: Quyết định tăng lương, nâng lương dành cho Tổng giám đốc

Doanh nghiệp tăng lương cho giám đốc hay không còn phụ thuộc vào đóng góp của người giữ vị trí này đối với tổ chức. Người được tăng lương phải sở hữu năng lực tốt, có thâm niên làm việc, đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ được giao. Mẫu tăng lương cho giám đốc công ty sẽ có những nội dung khác so với tăng lương cho người lao động.

Mẫu quyết định tăng lương dành cho tổng giám đốc
Mẫu quyết định tăng lương dành cho tổng giám đốc

<<<TẢI MIỄN PHÍ mẫu quyết định tăng lương số 3 TẠI ĐÂY >>>

Mẫu số 4: Quyết định tăng lương, nâng lương cho tập thể

Một số doanh nghiệp sẽ có những quy định riêng về việc tăng lương cho 1 tập thể hoặc một đội nhóm nào đó.

Mẫu quyết định tăng lương dành cho tập thể
Mẫu quyết định tăng lương dành cho tập thể

<<<TẢI MIỄN PHÍ mẫu quyết định tăng lương số 4 TẠI ĐÂY >>>


3. Hướng dẫn cách làm quyết định tăng lương cho nhân viên 

Trong mẫu quyết định tăng lương nên trình bày 11 nội dung như sau:

 • Tên công ty, tổ chức ra quyết định: viết in hoa, dùng kiểu chữ đứng và in đậm.
 • Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” viết in hoa, kiểu chữ đứng đậm.
 • Tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” viết in thường. Các chữ cái đầu cụm từ viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối. Tiêu ngữ được đặt dưới và căn giữa so với quốc hiệu.
 • Căn cứ và lý do tăng lương: Liệt kê các căn cứ dựa vào điều lệ, nội quy công ty, nghị định, nghị quyết do nhà nước ban hành, tình hình kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp.
 • Tên quyết định tăng lương: Ghi rõ quyết định tăng lương, nâng lương hoặc điều chỉnh lương, viết in hoa toàn bộ và in đậm.
 • Thông tin người lao động được tăng lương: Nêu rõ họ tên, ngày sinh, chức vụ, vị trí. Có thể liệt kê thêm số hợp đồng lao động của người này. Nếu lập quyết định tăng lương dành cho tập thể, cần đính kèm danh sách với đầy đủ thông tin cá nhân của mỗi người lao động. Trong bản quyết định sử dụng cụm từ “các cá nhân có trong danh sách đính kèm quyết định này”.
 • Nội dung tăng lương: Đối với doanh nghiệp, ghi rõ mức lương hiện tại từ bao nhiêu tăng lên mức lương mới là bao nhiêu. Phía dưới có ghi mức lương bằng chữ. Đối với cơ quan nhà nước, ghi rõ bậc lương, hệ số lương hiện tại và bậc lương, hệ số lương mới.
 • Thời gian bắt đầu tăng lương: Ghi chi tiết ngày, tháng, năm mà mức lương mới được áp dụng.
 • Bộ phận căn cứ thi hành quyết định: Mục này còn tùy thuộc vào cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận trong tổ chức ra quyết định. Thông thường bộ phận Nhân sự, Tài chính kế toán và người được tăng lương sẽ được liệt kê trong phần này. Đối với cơ quan nhà nước sẽ là phòng Hành chính, Tài chính kế toán. Văn thư, người được tăng lương.
 • Nơi nhận: Từ “Nơi nhận” được trình bày ở góc dưới bên trái của văn bản, in đậm và để nghiêng. Tại đây liệt kê các bộ phận căn cứ thi hành quyết định, lưu văn phòng nếu quyết định tăng lương trong doanh nghiệp, lưu văn thư nếu quyết định tăng lương cho cán bộ, công chức nhà nước.
 • Chữ ký và đóng dấu: Người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp hoặc lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền ra quyết định sẽ ký tên, đóng dấu tại đây. Phần này được đặt ở góc dưới bên phải của văn bản, in hoa toàn bộ và dùng chữ đứng đậm.

4. Ý nghĩa của việc tăng lương, nâng lương

4.1 Với doanh nghiệp

 • Tăng lương giúp doanh nghiệp giữ chân những người lao động giỏi: Người lao động luôn mong muốn có một công việc với mức thu nhập tốt. Do đó việc tăng lương chính là một hình thức ghi nhận những đóng góp của họ, đồng thời giữ chân họ ở lại lâu hơn với tổ chức.
 • Tăng lương là chính sách tốt để thu hút lao động mới: Một công ty có chế độ lương thưởng rõ ràng, chính sách tăng lương hợp lý sẽ thu hút nhiều nhân tài hơn.

4.2 Với người lao động

 • Tăng lương giúp người lao động tăng thêm thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.
 • Tăng lương chính là động lực khuyến khích người lao động hăng say làm việc và cống hiến hơn cho tổ chức.
 • Tăng lương cho một cá nhân cũng khuyến khích những các nhân khác cố gắng phấn đấu để được tăng lương.

5. Một số câu hỏi thường gặp 

 Câu 1: Có phải bắt buộc người sử dụng lao động phải tăng lương hằng năm không?

Trả lời:

Việc tăng lương hằng năm cho người lao động không bắt buộc mà phụ thuộc vào thỏa thuận của 2 bên hoặc thỏa ước lao động tập thể của người sử dụng lao động (thời gian nâng lương, mức lương sau tăng thêm, điều kiện được tăng lương).

Tuy nhiên, mức lương bắt buộc phải cao hơn mức tối thiểu vùng. Nếu Nhà Nước cải cách mức lương tối thiểu vùng thì mức lương của người lao động bắt buộc tăng lên bằng hoặc hơn mức tối thiểu.

Câu 2: Nếu công ty không nâng lương cho người lao động theo thỏa thuận thì có bị phạt không?

Trả lời:

Công ty không nâng lương cho người lao động như đã thỏa thuận trong hợp đồng thì đồng nghĩa với việc công ty trả thiếu lương cho người lao động.

Khi đó, Công ty này sẽ bị xử phạt từ 20.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng. Căn cứ theo khoản 2 Điều 17 Nghị Định 12/2022/NĐ-CP.

>>> Tải miễn phí mẫu quyết định tăng lương mới nhất hiện nay

Câu 3: Tăng lương cho nhân viên có phải làm lại hợp đồng lao động?

Trả lời:

Căn cứ Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu hợp đồng lao động của bạn quy định mức lương khác thì sau khi công ty điều chỉnh lại hệ số lương theo mức lương tối thiểu vùng của nhà nước thì mức lương của bạn sẽ khác so với hợp đồng lao động, bạn sẽ ký lại phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi quy định trả lương của hợp đồng lao động trước đó.

Câu 4: Khi nào công ty cần tăng lương cho người lao động? 

Trả lời:

Các công ty thường tăng lương cho người lao động khi: Tăng lương định kỳ theo thỏa thuận giữa công ty và người lao động, tăng lương đột xuất để thưởng cho nhân viên, tăng lương dựa trên năng suất làm việc của nhân viên, tăng đột xuất khi nhận được yêu cầu tăng lương từ nhân viên và một số trường hợp khác.

Quản lý chính sách lương tự động trên AMIS Tiền lương

 • Theo dõi lương thưởng của từng nhân sự theo từng tháng, năm.
 • Theo dõi cơ cấu lương của từng bộ phận, phòng ban, chi nhánh.
 • Biết được nhân sự nào được thưởng nhiều, nhân sự nào có mức lương thấp…
 • Theo dõi biến động về lương thưởng theo từng giai đoạn khác nhau để có chính sách điều chỉnh phù hợp.
 • Báo cáo quỹ lương trong doanh nghiệp giúp ban lãnh đạo có cái nhìn tổng quan nhất.
 • Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự nhờ chính sách lương thưởng rõ ràng, chuyên nghiệp.
 • Phần mềm cũng hỗ trợ làm lương đơn giản hơn cho HR, thay vì dùng công thức thủ công trên Excel.

misa amis tiền lương hỗ trợ tính lương hiệu quả 1 

Dùng ngay miễn phí

Phần mềm AMIS Tiền lương đã được rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam tin dùng như: Đại học Hoa Sen, IVY moda, Trồng Đồng Palace…. và được đánh giá là giải pháp tối ưu cho công tác làm lương, chấm công cho toàn thể nhân viên trong công ty, đặc biệt là những công ty có quy mô nhân sự trên 100.

6. Kết luận

Trên đây là một số mẫu quyết định tăng lương cho cán bộ nhân viên cũng như người lao động mà nhà quản trị có thể tham khảo và áp dụng trong doanh nghiệp của mình. Việc tăng lương là cần thiết để giữ chân người lao động, bên cạnh đó nó cũng giúp đất nước phát triển nhờ vào số tiền thuế nhân viên đóng hàng tháng. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần lưu tâm tới vấn đề này và có những chính sách phù hợp nhất với nhân sự của mình.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 5]