Nghiệp vụ Thuế Lịch báo cáo và nộp tờ khai mới nhất năm 2023

Trong thời hạn 1 năm tài chính, doanh nghiệp sẽ phải nộp nhiều loại tờ khai và báo cáo với thời điểm nộp khác nhau trong năm. Để giúp kế toán doanh nghiệp đảm bảo thời gian thực hiện lập và nộp tờ khai, báo cáo và doanh nghiệp tránh khỏi việc bị phạt do chậm nộp, MISA AMIS tổng hợp lịch báo cáo và nộp tờ khai năm 2023 trong bài viết ngay sau đây.

1. Căn cứ pháp lý

Lịch nộp báo cáo thuế 2023 được nêu dưới đây căn cứ vào các văn bản pháp lý sau:

 • Luật Kế toán 2003, Luật kế toán 2015.
 • Luật quản lý thuế 2019.
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.
 • Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC.
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC.
 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC/
 • Nghị định 91/2022/NĐ-CP.

2. Lịch nộp báo cáo thuế tờ khai thuế năm 2023

Thời hạn nộp

DN kê khai thuế GTGT
theo quý

DN kê khai thuế GTGT
theo tháng

Căn cứ

27-01-23
(Do lịch nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ 20/01/2023 đến 26/01/2023.)

Tờ khai thuế GTGT T12/2022 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019;

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Tờ khai thuế TNCN T12/2022
30-01-23 Nộp lệ phí môn bài năm 2023 Nộp lệ phí môn bài năm 2023 Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP
Nộp thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022 Nộp thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022 Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019
31-01-23 Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2022 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2022
20-02-23 Tờ khai thuế GTGT T01/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T01/2023
20-03-23 Tờ khai thuế GTGT T02/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2023

31-03-23

Quyết toán thuế TNDN năm 2022 Quyết toán thuế TNDN năm 2022 Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Quyết toán thuế TNCN năm 2022 Quyết toán thuế TNCN năm 2022 Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Báo cáo tài chính năm 2022 Báo cáo tài chính năm 2022 Điều 43 Luật Quản lý thuế 2019

20-04-23

Tờ khai thuế GTGT T3/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T3/2023

04-05-23
(Do người lao động được nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động từ ngày 29/04/2023 đến hết ngày 03/05/2023.)

Tờ khai thuế GTGT Quý I/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019;

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Tờ khai thuế TNCN Quý I/2023
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2023 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2023 (nếu có) Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

20-05-23

Tờ khai thuế GTGT T4/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T4/2023

20-06-23

Tờ khai thuế GTGT T5/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T5/2023

20-07-23

Tờ khai thuế GTGT T6/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T6/2023

31-07-23

Tờ khai thuế GTGT Quý II/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN Quý II/2023
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2023 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2023(nếu có) Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

21-08-23

Tờ khai thuế GTGT T7/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T7/2023

20-09-23

Tờ khai thuế GTGT T8/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T8/2023

20-10-23

Tờ khai thuế GTGT T9/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T9/2023
30-10-23 Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2023 (nếu có) Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2023 (nếu có) Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

31-10-23

Tờ khai thuế GTGT Quý III/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN Quý III/2023

20-11-23

Tờ khai thuế GTGT T10/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T10/2023

20-12-23

Tờ khai thuế GTGT T11/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T11/2023

Lưu ý:

– Các Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử.

– Căn cứ theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP thì đối với trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế, cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng vào ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước thì ngày cuối cùng của thời hạn sẽ là ngày làm việc liền kề ngay sau ngày nghỉ đó.

– Căn cứ theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP thì người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế TNCN theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN của đối tượng nhận thu nhập sẽ không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân trong tháng, quý đó.

Mới đây, ngày 14/04/2023 Chính phủ ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2023. Xem chi tiết tại đây. Ngoài ra, Anh/Chị Kế toán doanh nghiệp có thể đọc thêm: Hướng dẫn chi tiết cách lập và nộp tờ khai gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP năm 2023 mới nhất trên HTKK để nắm được cách lập và nộp tờ khai gia hạn thời hạn nộp thuế.

3. Giới thiệu phần mềm kế toán online MISA AMIS – giải pháp quản trị tài chính kế toán thông minh, an toàn, chính xác

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết: “Gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023 mới nhất theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP” theo quy định mới nhất năm 2023. MISA AMIS hy vọng các bạn và quý doanh nghiệp sẽ có thể nhanh chóng thuận lợi để nhận được ưu đãi gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2023 để kịp thời ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp của mình. Ngoài ra, thấu hiểu được sự vất vả của kế toán trong nghiệp vụ thuế nói riêng và thực hiện công việc kế toán nói chung, MISA phát triển phần mềm kế toán Online MISA AMIS với phân hệ thuế đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về nghiệp vụ thuế nói riêng, cụ thể là các tính năng vượt trội như:

 • Tự động lập tờ khai theo mẫu biểu mới nhất.
 • Tự động tổng hợp số liệu lên tờ khai, các phụ lục kèm theo và báo cáo thuế theo mẫu biểu mới nhất và theo phương pháp tính thuế mà doanh nghiệp đang sử dụng
 • Nộp tờ khai, nộp thuế điện tử trực tiếp cho cơ quan thuế từ phần mềm
 • Kiểm tra tình trạng hoạt động của khách hàng, nhà cung cấp
 • Các tiện ích khác: tự động khấu trừ thuế, tự động hạch toán điều chỉnh thuế GTGT khi lập tờ khai….

Xem video hướng dẫn nộp tờ khai, nộp thuế qua phần mềm kế toán online MISA AMIS:

Đồng thời, phần mềm kế toán online MISA AMIS cũng mang đến giải pháp quản trị tài chính kế toán tổng thể vừa đơn giản, thông minh vừa an toàn chính xác. Phần mềm cho phép kế toán doanh nghiệp:

 • Hệ sinh thái kết nối: ngân hàng điện tử; Cơ quan Thuế; hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự: giúp doanh nghiệp dễ dàng trong các nghĩa vụ thuế, hoạt động trơn tru, vận hành nhanh chóng
 • Đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Đầy đủ 20 nghiệp vụ kế toán theo TT133 & TT200, từ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Hóa đơn, Thuế, Giá thành,…
 • Tự động nhập liệu: Tự động nhập liệu từ hóa đơn điện tử, nhập khẩu dữ liệu từ Excel giúp rút ngắn thời gian nhập chứng từ, tránh sai sót.
 • Làm việc mọi lúc mọi nơi qua internet: giúp kế toán viên nói riêng và ban lãnh đạo doanh nghiệp nói chung có thể kịp thời đưa ra quyết định về vấn đề tài chính của doanh nghiệp.
 • ….

Kính mời Quý Doanh nghiệp, Anh/Chị kế toán doanh nghiệp đăng ký trải nghiệm 15 ngày miễn phí bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS:

Dùng ngay miễn phí

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]