Hướng dẫn lập và nộp tờ khai gia hạn thuế trên HTKK mới nhất

08/09/2023

Loading

Tổng cục Thuế vừa ra phiên bản HTKK mới nhất 5.1.8 đã cập nhật chức năng, bổ sung mẫu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 12/2023/NĐ-CP” cho phép doanh nghiệp nhập, sửa, in, kết xuất XML, kết xuất Excel, nhập tờ khai XML. 

Để giúp các bạn kế toán và doanh nghiệp có thể nhanh chóng nắm bắt, biết cách lập và nộp tờ khai gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP năm 2023 mới nhất trên HTKK, MISA AMIS xin tổng hợp chia sẻ hướng dẫn chi tiết cách lập và nộp tờ khai gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định này.

Quy trình lập và nộp tờ khai gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP năm 2023 mới nhất trên HTKK.

Quy trình lập và nộp gia hạn nộp thuế
Hình 1: Quy trình lập và nộp gia hạn nộp thuế trên phần mềm HTKK

Bước 1: Đăng nhập HTKK

Trước tiên, các bạn đăng nhập vào phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK) mới nhất phiên bản 5.0.6 bằng mã số thuế của doanh nghiệp, tiếp theo, bấm chọn “Đồng ý” để đăng nhập.

Đăng nhập HTKK mới nhất
Hình 2: Đăng nhập HTKK mới nhất

Bước 2: Chọn mẫu tờ khai gia hạn thuế

Tiếp theo các bạn chọn mục “Gia hạn nộp thuế” ?  chọn đúng mẫu tờ khai “Giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất (NĐ12/2023/NĐ-CP)”.

Chọn mẫu tờ khai
Hình 3: Chọn mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất 2023 theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP
Chọn kỳ tính thuế
Hình 4: Chọn kỳ tính thuế

*Lưu ý: Trong mục “Chọn kỳ tính thuế” này các bạn để mặc định theo lần phát sinh là ngày lập giấy đề nghị.

Bước 3: Lập tờ khai gia hạn thuế trên HTKK

Như các bạn đã biết chi tiết cách lập giấy đề nghị gia hạn thuế ở bài viết trước, xem link chi tiết tại đây

Các bạn căn cứ vào thực tiễn tại doanh nghiệp của mình để lựa chọn loại thuế gia hạn và tiền thuê đất, cụ thể:

Nếu các bạn tích lựa chọn gia hạn cả tiền thuê đất thì cần căn cứ vào điều kiện doanh nghiệp là doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn theo Nghị định và đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

*Chú ý: Khi đã lựa chọn gia hạn đối với tiền thuê đất thì các bạn cần khai báo chi tiết thông tin về địa chỉ khu đất thuê, về số thông báo/hợp đồng, ngày của thông báo/hợp đồng.

Ví dụ: 

Doanh nghiệp có thuê đất và có thông báo và hợp đồng thuê đất như ảnh bên dưới:

Quyết định và hợp đồng cho doanh nghiệp thuê đất

Quyết định và hợp đồng cho doanh nghiệp thuê đất
Hình 5: Quyết định và hợp đồng cho doanh nghiệp thuê đất

Các bạn sẽ căn cứ vào Quyết định hoặc hợp đồng cho doanh nghiệp thuê đất để điền vào HTKK mục “Khu đất thuê” cho đúng và đầy đủ:

Bao gồm tên Cơ quan thuế quản lý khu đất, địa chỉ khu đất, số thông báo, số Quyết định hoặc Hợp đồng nhà nước cho thuê đất.

Tiếp đó, tại mục 8: Trường hợp được gia hạn ? các bạn cần đối chiếu doanh nghiệp của mình để tích chọn và điền đầy đủ thông tin về điều kiện gia hạn thuế.

Cụ thể:

Mục I- Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ 

Mục 1- Trường hợp được gia hạn do doanh nghiệp nhỏ

Các bạn tích chọn mục “Doanh nghiệp nhỏ”. Các bạn lưu ý điều kiện về Doanh nghiệp nhỏ được quy định như sau:

– Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định.

– Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định.

(Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP)

Chú ý: Các chỉ tiêu về số lao động, tổng doanh thu, tổng nguồn vốn của năm các bạn kê khai căn cứ vào Báo cáo tài chính năm liền kề trước đó là năm 2022.

Mục 2- Trường hợp được gia hạn do doanh nghiệp siêu nhỏ

Các bạn tích chọn mục “Doanh nghiệp siêu nhỏ”, Các bạn lưu ý điều kiện về Doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định như sau:

– Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

– Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

(Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP)

Chú ý: Các chỉ tiêu về số lao động, tổng doanh thu, tổng nguồn vốn của năm các bạn kê khai căn cứ vào Báo cáo tài chính năm liền kề trước đó là năm 2022.

Mục 3: Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực được gia hạn

Các bạn căn cứ theo ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp đang hoạt động và đã đăng ký trên giấy phép kinh doanh, đổng thời trong năm 2022 hoặc 2023 phải phát sinh doanh thu của ngành nghề được gia hạn để tích chọn vào đúng ngành nghề gia hạn trên giấy đề nghị gia hạn.

Ví dụ của bài viết đưa ra là doanh nghiệp sản xuất có ngành nghề gia công tráng phủ kim loại nên mình lựa chọn gia hạn theo trường hợp có ngành nghề sản xuất được gia hạn theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP.

Các bạn xem minh họa hình ảnh bên dưới đây:

 Lập giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023

Hình 6-1 Lập giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023

Hình 6-1 Lập giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023
Hình 6: Lập giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023

Sau khi các bạn lập xong giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất thì các bạn bấm “Ghi” để lưu dữ liệu gia hạn và kết xuất file “xml” để sẵn sàng nộp.

 Ghi và kết xuất file “XML” dữ liệu tờ khai đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023
Hình 7: Ghi và kết xuất file “XML” dữ liệu tờ khai đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023

Bước 4: Đăng ký tờ khai gia hạn nộp thuế trên thuế điện tử

Các bạn truy cập trang thuế điện tử và chọn vào mục chức năng “Khai thuế” tiếp đó chọn ? “Đăng ký tờ khai” tiếp tục chọn ?loại tờ khai đăng ký thêm: “GDNGHNT 2023_Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiên thuê đất”. Các bạn nhập giá trị tại: “Kỳ bắt đầu” là ngày hiện tại và loại kỳ kê khai mặc định là theo từng lần phát sinh. Sau đó các bạn bấm “Tiếp tục”.

Đăng ký thêm tờ khai đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023

Đăng ký thêm tờ khai đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023

Đăng ký thêm tờ khai đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023
Hình 8: Đăng ký thêm tờ khai đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023

Sau khi bấm tiếp tục thì hệ thống thuế điện tử sẽ hiện ra tờ khai đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023 đã tích chọn, các bạn tiếp tục bấm chọn “Chấp nhận” nếu tất cả thông tin đã đúng. (hoặc bấm chọn “Chọn lại” nếu cần thay đổi thông tin). Khi đó các bạn đã hoàn thành việc đăng ký thêm mẫu tờ khai gia hạn tiền thuế trên hệ thống thuế điện tử để sẵn sàng nộp tờ khai gia hạn thuế 2023.

Đăng ký thêm tờ khai đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023
Hình 9: Đăng ký thêm tờ khai đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023

Bước 5: Nộp tờ khai gia hạn thuế

Sau khi các bạn kết xuất file giấy đề nghị gia hạn tiền thuế dạng “xml” thì các bạn truy cập trang web: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ bằng tên đăng nhập và mật khẩu của doanh nghiệp, điền mã xác nhận và truy cập vào dữ liệu của doanh nghiệp để nộp giấy đề nghị gia hạn này. Các bạn cũng nộp tờ khai này giống như các loại tờ khai bình thường khác.

Xem hình dưới đây.

 Đăng nhập HTKK để nộp đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023

 Đăng nhập HTKK để nộp đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023
Hình 10: Đăng nhập HTKK để nộp đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023
Chọn tờ khai đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023 xml đã lập trước đó
Hình 11: Chọn tờ khai đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023 xml đã lập trước đó
 Tra cứu kết quả tờ khai gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023 vừa nộp
Hình 12: Tra cứu kết quả tờ khai gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2023 vừa nộp

MISA AMIS hy vọng rằng bài viết này đã giúp cho các bạn kế toán, các doanh nghiệp biết cách kê khai và nộp giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất online mới nhất năm 2023 nhanh và chính xác nhất. Đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp của mình tránh tiền phạt chậm nộp thuế và tiền thuê đất phát sinh nếu có cho doanh nghiệp của mình. 

Đối với người làm kế toán, sự hỗ trợ của phần mềm kế toán trong công việc hàng ngày là vô cùng hữu ích. Đặc biệt, phần mềm kế toán online MISA AMIS với đầy đủ các tính năng từ phân tích tài chính, quỹ, ngân hàng đến mua bán hàng, quản lý hóa đơn, hợp đồng …. và nhất là tính năng về thuế sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho kế toán viên. Tính năng về thuế tạo ra sự đơn giản, chính xác và hiệu quả trong nghiệp vụ quản lý thuế của doanh nghiệp, các tính năng như:

  • Tự động lập tờ khai theo mẫu biểu mới nhất
  • Tự động khấu trừ thuế
  • Nộp tờ khai trực tiếp cho cơ quan thuế từ phần mềm
  • Tự động quyết toán thuế TNDN hàng năm

là những tính năng cần thiết và sẽ hỗ trợ tối đa cho kế toán viên trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kế toán về thuế. Anh/chị kế toán viên quan tâm tìm hiểu và trải nghiệm bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS có thể đăng ký tại đây:

                                                                        Tổng hợp: Người yêu kế toán

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 3 Trung bình: 5]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả