Mẫu thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa được cập nhật mới nhất

24/03/2022

Loading

Nếu như khi tiến hành trao đổi hay mua bán, doanh nghiệp cần phải ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa thì sau khi hết hạn hợp đồng, doanh nghiệp cần phải tiến hành lập mẫu thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa để xác định đôi bên không còn ràng buộc quyền và nghĩa vụ đối với nhau.

mẫu thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa

Vậy biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa là gì? Mẫu thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa được viết như thế nào? Mời doanh nghiệp tham khảo các thông tin hữu ích trong bài viết sau đây của MISA.

I. Khái quát về biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa

1. Thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa là việc các bên ghi nhận những nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa đã được hoàn tất và những nội dung chưa được hoàn tất, đồng thời xác nhận lại khối lượng, chất lượng công việc cũng như các nghĩa vụ phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc theo hợp đồng mà hai bên đã ký kết.

2. Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán là văn bản chứa đựng những thỏa thuận của các bên về việc xác nhận lại các quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán để chấm dứt nó và sau khi ký thanh lý hợp đồng các bên không còn ràng buộc với nhau về quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng nữa.

Việc lập biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa sẽ giúp tổ chức, cá nhân ghi nhận sự kết thúc của hợp đồng, mang ý nghĩa là căn cứ để các bên sử dụng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng đã chấm dứt, là căn cứ chấm dứt quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng.

>>> Bài viết liên quan: Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì? Những quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa

3. Mục đích lập biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa

mẫu thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa là gì

Thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa luôn đi kèm và gắn liền với hợp đồng mua bán nên về bản chất, mục đích của biên bản thanh lý hợp đồng là:

– Giúp cho các bên xác định lại những quyền và nghĩa vụ đã thực hiện theo hợp đồng, trách nhiệm nào còn tồn đọng, hậu quả của việc đó là gì.

– Sau khi xác định xong, những phần quyền và nghĩa vụ nào mà các bên đã thực hiện và có thỏa thuận với nhau xem như chấm dứt, chỉ riêng đối với những phần quyền và nghĩa vụ còn tồn đọng chưa thực hiện được thì vẫn còn hiệu lực.

– Mục đích sâu xa của việc thanh lý hợp đồng là để giải phóng các quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện đối với bên kia, tránh các tranh chấp về sau có thể xảy ra đối với các phần quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện.

– Các bên cũng sẽ xác định các khoản thuộc trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý của các bên trong quan hệ hợp đồng do phải thanh lý trước khi hợp đồng mua bán hết hiệu lực.

4. Đặc điểm biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa

Trong quá trình soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa, doanh nghiệp cần chú ý đến các đặc điểm về hình thức và nội dung của biên bản, cụ thể là:

Các đặc điểm biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa
✅Hình thức
  • Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa phải được lập thành văn bản và có sự xác nhận của hai bên chủ thể tham gia hợp đồng mua bán chính.
  • Có thể tồn tại dưới dạng một điều khoản của hợp đồng chính. Hợp đồng chính có thể quy định điều khoản về chấm dứt hợp đồng và các bên có thể không cần lập biên bản chấm dứt hợp đồng.
✅Nội dung
  • Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa bao gồm các nội dung cơ bản như: sự tuyên bố về việc hoàn thành nghĩa vụ của các bên; sự ghi nhận về số lượng; chất lượng; tính chất nghĩa vụ đã được hoàn thành và tuyên bố việc chấm dứt các quyền; và nghĩa vụ giữa các bên tham gia hợp đồng.

II. Khi nào cần lập biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa?

mẫu thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa sẽ được xác lập dựa trên sự kiện pháp lý là “hợp đồng mua bán chấm dứt”. Trong khi đó, hợp đồng mua bán không những chịu sự điều chỉnh của Luật thương mại 2005 mà còn chịu sự điều chỉnh của Bộ Luật Dân sự 2015.

Bởi vậy, việc chấm dứt hợp đồng mua bán cũng cần phải tuân theo quy định của Điều 422 Bộ Luật Dân sự 2015. Cụ thể hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

– Các bên thực hiện xong các nghĩa vụ trong hợp đồng;

– Chấm dứt theo thỏa thuận tự do giữa các bên;

– Một trong hai bên chủ thể có quyền và có nghĩa vụ của hợp đồng chết hoặc chấm dứt (đối với pháp nhân) mà không có sự kế thừa quyền và nghĩa vụ hoặc đối với các giao dịch dân sự không thể kế thừa.

– Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ thực hiện hợp đồng.

– Đối tượng của hợp đồng không còn nên các bên không thể thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

>>> Xem thêm: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa – Nguyên nhân và cách giải quyết

III. Pháp luật có bắt buộc lập biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa không?

mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa

Hiện nay, không có quy định nào bắt buộc các bên phải lập biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa. Nội dung biên bản này các bên cũng tự do thỏa thuận, miễn không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Ngoài ra, nếu các bên không muốn ký biên bản thanh lý thì có thể chèn thêm nội dung trong hợp đồng chính để hợp đồng tự thanh lý. Ví dụ:

– Khi hai bên hoàn thành xong các nghĩa vụ của mình và không có khúc mắc gì xảy ra thì hợp đồng tự thanh lý;

– Sau 07 ngày kể từ ngày các bên hoàn thành hết nghĩa vụ với nhau thì hợp đồng này tự đồng thanh lý;…

Như vậy, nhìn chung pháp luật không có quy định bắt buộc các bên lập biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa.

IV. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa

Biên bản thanh lý hợp đồng được viết như thế nào? Sau đây, MISA xin giới thiệu một mẫu thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa cụ thể mà doanh nghiệp có thể tham khảo hoặc nhấn vào chữ bên cạnh để: TẢI VỀ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự

– Căn cứ Luật Thương mại 2005

– Căn cứ vào các văn bản và quy định pháp luật có liên quan

Hôm nay, ngày….. tháng…… năm…….. Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN:

Công ty: …

Giấy Chứng nhận ĐKKD số: …

Nơi cấp: …

Địa chỉ trụ sở chính: …

Người đại diện: ……… Chức vụ: Giám đốc

(Trong “Hợp đồng” gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA:

Ông/Bà: …

Số CMND: …

Địa chỉ thường trú: …

(Trong “Hợp đồng” gọi tắt là Bên B)

Hai bên thống nhất và đồng ý ký kết biên bản thanh lý hợp đồng này với các điều khoản quy định dưới đây:

ĐIỀU 1: THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Căn cứ theo hợp đồng số …… giữa Bên A và Bên B ký ngày….., sau khi nhận thấy những mục đích và lợi ích khi ký kết hợp đồng đã đầy đủ, các bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kể từ ngày các bên đồng ký kết vào văn bản này.

Các bên được giải phóng khỏi những quy định theo hợp đồng số……. mà không phải gặp bất kỳ trở ngại nào, trừ trường hợp một trong các bên vẫn còn nghĩa vụ phải hoàn thành theo Điều 3 của Biên bản này.

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH

2.1. Bên A đã hoàn tất việc giao hàng đúng với đơn hàng của Hợp đồng số…… như sau:

– Hàng hóa: …

– Mã hàng: …

– Số lượng: …

2.2. Bên B đã hoàn tất việc thanh toán cho Bên A theo giá trị Hợp đồng số….. với số tiền là: ………. Theo thông tin chuyển khoản:

– Chủ tài khoản: …

– Số tài khoản: …

– Ngân hàng: …

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CÒN LẠI CỦA CÁC BÊN

3.1. Bên A có nghĩa vụ bảo hành số hàng hóa này dựa trên phiếu bảo hành kèm theo từng đơn vị hàng hóa. Việc bảo hành sẽ được thực hiện liên tục trong vòng 1 năm kể từ ngày Bên B ký vào phiếu bảo hành theo kèm theo từng đơn vị hàng hóa do Bên A cung cấp.

3.2. Bên B có nghĩa vụ báo ngay cho Bên A chậm nhất trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát hiện ra lỗi của hàng hóa để Bên A kịp thời thực hiện nghĩa vụ bảo hành. Lỗi hoặc hư hỏng đó xuất phát từ lỗi kỹ thuật hoặc kết cấu hàng hóa của Bên A.
Nếu Bên B không kịp thời thông báo như quy định của Biên Bản này thì mọi thiệt hại về hàng hóa do Bên B chịu trách nhiệm

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Các bên đã đọc và thống nhất về những thỏa thuận trong Biên bản này.

– Các bên cam kết tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ còn lại theo Hợp đồng số ….. cho đến hết thời hạn theo thỏa thuận.

– Biên bản được ký dựa trên sự tự nguyện của các bên

– Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

BÊN A BÊN B
Ký và ghi rõ họ tên Ký và ghi rõ họ tên

 

Trên đây là các thông tin quan trọng mà Doanh nghiệp cần biết về biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa. Bên cạnh đó, trong nền kinh tế số như hiện nay, phần mềm hỗ trợ ký biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa đang dần trở thành phương thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn thay thế cho hợp đồng giấy truyền thống bởi một số lợi ích đáng kể như:

  • Tiết kiệm được tới 90% thời gian ký kết
  • Tiết kiệm 85% chi phí
  • Đảm bảo giá trị pháp lý theo pháp luật quy định
  • Đảm bảo tiến độ ký kết ngay trong đại dịch Covid 19

AMIS WeSign 1

MISA tự hào là đơn vị cung cấp nền tảng hợp đồng điện tử AMIS WeSign tiên phong và uy tín nhất, hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn về giải pháp hỗ trợ ký kết hợp đồng điện tử ưu việt này, doanh nghiệp hãy click ngay vào nút dưới đây để đến với bài viết.

Tìm hiểu thêm về phần mềm AMIS WeSign

Ngoài ra, bạn cũng có thể để lại thông tin trong biểu mẫu bên dưới để được tư vấn trực tiếp. Bộ phận tư vấn của MISA sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.


Xem thêm các nội dung liên quan

>>> Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa tiếng Anh được cập nhật

>>> Hủy hợp đồng mua bán hàng hóa & Các quy định cần biết

>>> Hợp đồng đặt cọc mua bán hàng hóa & Các quy định liên quan

>>> [Cập nhật] Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa mới nhất hiện nay

>>> Hợp đồng mua bán hàng hóa cá nhân – Có những điểm gì cần lưu ý?

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả