Chuyển đổi số Hợp đồng số Thanh lý hợp đồng là gì? Mẫu biên bản thanh lý hợp...

Sau khi ký kết hợp đồng và các bên đã thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ ghi trong hợp đồng, thì để thống nhất hợp đồng hoàn tất, các bên sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng. Vậy thanh lý hợp đồng là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được viết như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong bài viết sau đây.

I. Khái quát về thanh lý hợp đồng

thanh lý hợp đồng là gì

1. Thanh lý hợp đồng là gì?

Thanh lý hợp đồng là một thuật ngữ được ghi nhận trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989. Tuy nhiên, kể từ khi Bộ Luật dân sự 2015 ra đời thì thuật ngữ này không còn được ghi nhận nữa. Nhưng thực tế thì cụm từ “thanh lý hợp đồng” vẫn được các doanh nghiệp và cá nhân sử dụng khi muốn nói đến việc chấm dứt giao dịch dân sự.

Thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất một công việc nào đó được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng, và các phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc đó và hai bên cùng đồng ý ký tên.

2. Khi nào cần thanh lý hợp đồng?

Theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015 thì việc thanh lý hợp đồng được lập trong các trường hợp sau:

 • Hợp đồng đã hoàn thành theo đúng tiến độ, yêu cầu, điều khoản của 02 bên;
 • Theo thỏa thuận các bên muốn chấm dứt hợp đồng để thanh lý;
 • Chủ thể giao kết hợp đồng mất hoặc trường hợp pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;
 • Hợp đồng bị hủy bỏ hoặc bị đơn phương chấm dứt thực hiện do một trong các bên tự chấm dứt;
 • Hợp đồng không thể thực hiện do đối tượng của hợp đồng không còn nữa;
 • Hợp đồng chấm dứt do hoàn cảnh thay đổi cơ bản;
 • Trường hợp khác do pháp luật quy định.

3. Mục đích của thanh lý hợp đồng

Như đã đề cập ở trên, thanh lý hợp đồng không còn được ghi nhận trong các văn bản pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, nhiều cá nhân, tổ chức vẫn quan tâm chú trọng và thực hiện rất phổ biến việc thanh lý hợp đồng vì các lý do sau:

 • Các bên sẽ xác nhận được mức độ công việc mình đã hoàn thành có đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chí trong hợp đồng hay không.
 • Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm, hậu quả của các bên sau khi thực hiện thanh lý hợp đồng.
 • Tính từ thời gian các bên đã ký vào biên bản thanh lý thì quan hệ hợp đồng coi như đã được chấm dứt và các bên cần nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ tồn đọng của hợp đồng nếu có.
 • Hạn chế được các tranh chấp về sau cũng như làm cơ sở để giải quyết phát sinh về các tồn đọng khi các bên vẫn cố tình không thực hiện nốt nghĩa vụ đã được ghi trong hợp đồng.

4. Nguyên tắc thanh lý hợp đồng theo quy định Pháp luật

Mặc dù hiện nay không có quy định nào trực tiếp nêu rõ điều kiện thanh lý hợp đồng nhưng về nguyên tắc, Bộ Luật dân sự luôn tôn trọng sự tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận miễn là không trái quy định của pháp luật theo điều 3 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.
2. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.
3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

5. Thủ tục thanh lý hợp đồng

thủ tục thanh lý hợp đồng

Thủ tục thanh lý, chấm dứt hợp đồng được phân chia làm 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Các bên thỏa thuận thanh lý, chấm dứt hợp đồng:

Chấm dứt hợp đồng dạng này được thực hiện do có sự đồng nhất của các bên và thường áp dụng khi hợp đồng hoàn thành hoặc các bên không có nhu cầu tiếp tục hợp đồng. Do vậy, thủ tục thông báo để thanh lý, chấm dứt hợp đồng khá đơn giản và không bị gò ép của quy định về nghĩa vụ báo trước hay đối soát công nợ về nghĩa vụ còn lại.

Trường hợp 2: Đơn phương yêu cầu hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo ý chí của một bên;

Khi một bên trong hợp đồng đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng thì căn cứ vào những điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng mà bên đơn phương cần.

 • Trường hợp hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo đúng nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký thì bên đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng gửi thông báo cho đối tác, trong đó lưu ý thời điểm chấm dứt nên để sau khoảng 15 ngày kể từ ngày thông báo.
 • Trường hợp hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo các trường hợp ngoài thỏa thuận trong hợp đồng thì cần căn cứ quy định của Điều 424, 425, 426 Bộ Luật dân sự 2015 để đảm bảo thực hiện quy trình đúng luật.

II. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuẩn nhất hiện nay

mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

1. Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản chấm dứt việc thực hiện thỏa thuận của hai bên đã được thể hiện trong hợp đồng. Khi đó, hai bên phải xác định quyền, nghĩa vụ đã thực hiện và quyền, nghĩa vụ còn tồn tại.

2. Có bắt buộc lập biên bản thanh lý hợp đồng không?

Hiện nay, không có quy định nào bắt buộc 02 bên tham gia hợp đồng phải lập Biên bản thanh lý hợp đồng. Các bên có thể tự do thỏa thuận nội dung văn bản thanh lý hợp đồng miễn không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Ngoài ra, nếu các bên không muốn ký Biên bản thanh lý thì có thể chèn thêm nội dung trong hợp đồng chính để hợp đồng tự thanh lý. Ví dụ:

 • Khi hai bên hoàn thành xong các nghĩa vụ của mình và không có vướng mắc gì xảy ra thì hợp đồng tự thanh lý;
 • Sau 15 ngày kể từ ngày các bên hoàn thành hết nghĩa vụ với nhau thì hợp đồng này tự đồng thanh lý.

3. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cập nhật mới nhất

Dưới đây là mẫu biên bản thanh lý hợp đồng được cập nhật mới và đầy đủ nhất theo quy định hiện hành do MISA AMIS biên soạn. Doanh nghiệp có thể ấn vào chữ bên cạnh để tải: TẢI VỀ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ………………/………….. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại ………………………………………., Chúng tôi gồm:
BÊN A: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….
Đại diện bởi ông : ………………………………………………………………………………………….
Chức danh : …………………………………………………………………………………………
Số điện thoại : …………………………………… Fax: …………………………………………….
MST : …………………………………………………………………………………………

BÊN B: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….
Đại diện bởi ông : ………………………………………………………………………………………….
Chức danh : …………………………………………………………………………………………
Số điện thoại : …………………………………… Fax: …………………………………………….
MST : …………………………………………………………………………………………

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………….. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….. với nội dung sau:

ĐIỀU 1:
Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:
Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:
Giá trị hợp đồng trước thuế: …….……………………………………………………………….
Thuế VAT: ………………………………………………………………………………………….
Giá trị hợp đồng sau thuế: ……………………………………………………………………….
Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ……………….

ĐIỀU 3:
Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.
Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..
Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có) (Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

Trên đây là các thông tin quan trọng mà Doanh nghiệp cần biết về thanh lý hợp đồng. Bên cạnh đó, trong nền kinh tế số như hiện nay, phần mềm hỗ trợ ký biên bản thanh lý hợp đồng đang dần trở thành phương thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn thay thế cho hợp đồng giấy truyền thống bởi một số lợi ích đáng kể như:

 • Tiết kiệm được tới 90% thời gian ký kết
 • Tiết kiệm 85% chi phí
 • Đảm bảo giá trị pháp lý theo pháp luật quy định
 • Đảm bảo tiến độ ký kết ngay trong đại dịch Covid 19

AMIS WeSign 1

MISA tự hào là đơn vị cung cấp nền tảng hợp đồng điện tử AMIS WeSign tiên phong và uy tín nhất, hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn về giải pháp hỗ trợ ký kết hợp đồng điện tử ưu việt này, doanh nghiệp hãy click ngay vào nút dưới đây để đến với bài viết.

Tìm hiểu thêm về phần mềm AMIS WeSign

Ngoài ra, bạn cũng có thể để lại thông tin trong biểu mẫu bên dưới để được tư vấn trực tiếp. Bộ phận tư vấn của MISA sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.


 

 

Luật sư Nguyễn Xuân Nhất

Các thông tin trong bài viết được tham khảo từ Luật sư Nguyễn Xuân Nhất.

Tôi là luật sư Nguyễn Xuân Nhất. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành luật tổng hợp và có hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực luật dân sự, luật lao động, luật kinh tế.

 

Xem thêm các nội dung liên quan

>>> Hợp đồng là gì? Những quy định về hợp đồng phổ biến nhất hiện nay

>>> Hợp đồng điện tử là gì? Tính pháp lý của hợp đồng điện tử và các loại hợp đồng điện tử phổ biến

>>> Thực hiện hợp đồng là gì? Quy định của pháp luật về thực hiện hợp đồng

Lưu ý: Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và không thể thay thế được ý kiến chuyên gia. Bạn đọc vẫn cần tham khảo chuyên gia để có được ý kiến tư vấn chính xác nhất khi đưa ra quyết định.

 1,710 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]