Kiến thức Theo dõi, quản lý và đánh giá công việc giao cho nhân...

Theo dõi, quản lý và đánh giá công việc giao cho nhân viên trên phần mềm AMIS

970

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tại các Doanh nghiệp, MISA xây dựng dịch vụ phần mềm Quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp thực hiện các nghiệp vụ quản trị: Kế toán, Bán hàng, Nhân sự, Truyền thông, Tri thức, Sáng kiến, Tài sản, Hành chính,…

Đặc biệt, chương trình có tích hợp ứng dụng công việcđáp ứng nhu cầu quản trị hiệu quả công việc của các Doanh nghiệp

>>Phát huy sáng kiến của nhân viên bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

NHẬN DEMO TRỰC TIẾP PHẦN MỀM

phần mềm quản lý nhân sự
Giao diện thiết lập hệ thống trên ứng dụng Công việc
phần mềm quản lý nhân sự
Giao diện Lập lịch cho phép lập nhanh kế hoạch làm việc của cá nhân để cảnh báo, nhắc nhở khi cần người dùng các công việc cần phải hoàn thành.
phần mềm quản lý nhân sự
Giao diện Lịch làm việc sau khi đã thiết lập lịch cho từng công việc
phần mềm quản lý nhân sự
Giao diện Giao việc cho cấp dưới hoặc khi cấp dưới báo cáo kết quả hoàn thành công việc cho cấp trên (có thể đính kèm các tài liệu liên quan đến công việc cần giao hoặc đã hoàn thành)
phần mềm quản lý nhân sự
Giao diện xem các công việc hoàn thành, chưa hoàn thành, đang thực hiện,…
phần mềm quản lý nhân sự
Giao diện đánh giá mức độ hoàn thành công việc trên AMIS.VN
phần mềm quản lý nhân sự
Giao diện thực hiện ủy quyền công việc cho người khác thay thế thực hiện công việc

>> Giám đốc nhân sự số đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo để quản trị nhân sự:https://amis.misa.vn/nhan-su

NHẬN BÁO GIÁ PHẦN MỀM