Nghiệp vụ Thuế Doanh nghiệp có cần đăng ký tài khoản ngân hàng với CQT...

Đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế là một chủ đề được nhiều bạn kế toán quan tâm. Quy định của pháp luật về vấn đề đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế ra sao, thủ tục đăng ký như nào, doanh nghiệp có bắt buộc đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế hay không? Những thắc mắc này của các bạn sẽ được MISA AMIS tổng hợp và chia sẻ trong bài viết.

Hình 1: Đăng ký tài khoản ngân hàng 2023 có bắt buộc hay không

1. Thông báo tài khoản theo quy định cũ

Theo quy định cũ trước đây tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC – Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế thì khi doanh nghiệp có thay đổi hoặc mở mới tài khoản ngân hàng thì cần thông báo cho cơ quan thuế quản lý trong thời hạn 10 ngày (do thông tin tài khoản ngân hàng là một trong các thông tin đăng ký thuế) theo mẫu tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (Mẫu số 08-MST của Thông tư 95/2016/TT-BTC).

Thêm nữa, trước đây nếu doanh nghiệp không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế thì khi doanh nghiệp có phát sinh các khoản thanh toán cho hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu trở lên qua ngân hàng sẽ không được khấu trừ thuế GTGT và không được tính vào chi phí được trừ theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Ngoài ra, trước đây do thông tin tài khoản ngân hàng thuộc phần thông tin về đăng ký thuế theo quy định nên nếu doanh nghiệp không thông báo sẽ bị phạt theo Điều 11, Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt từ cảnh cáo, phạt tiền từ 500.000 đồng đến mức cao nhất là 7.000.000 đồng.

2. Bỏ quy định thông báo tài khoản ngân hàng

Hiện nay, căn cứ theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC (hiệu lực từ 17/01/2021) tại biểu mẫu đăng ký thuế 01-ĐK-TCT cũng như mẫu 08-MST tại thông tư này cũng không thể hiện thông tin tài khoản ngân hàng. 

Do vậy, đối với doanh nghiệp thông tin tài khoản ngân hàng không phải thông tin đăng ký thuế nên doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải thông báo tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế quản lý và không cần nộp thông báo tài khoản ngân hàng theo mẫu 08-MST cho cơ quan thuế nữa.

* Lý giải về việc này như sau: 

Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế với doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 36, Luật quản lý thuế 2019 và căn cứ theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực hướng dẫn nghị định 01/2021/NĐ-CP về biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/05/2021 thì:

 – Bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Tại phần thông tin đăng ký thuế không còn thông tin số tài khoản ngân hàng. => Do vậy, “số tài khoản ngân hàng” không phải là “thông tin đăng ký thuế“.

 – Bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

Ngoài ra, căn cứ theo Thông tư 105/2020/TT-BTC thì tại tờ khai đăng ký thuế 01-ĐK-TCT cũng không còn thông tin tài khoản ngân hàng tại tờ khai đăng ký thuế. 

So sánh thông tin đăng ký doanh nghiệp trước đây và bây giờ:

 • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp: Có thông tin về tài khoản ngân hàng
Hình 2: Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ 01/05/2021: Không bắt buộc đăng ký thông tin về tài khoản ngân hàng
Hình 3: Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ 01/05/2021

Kết luận: Các doanh nghiệp, tổ chức không cần thông báo tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế quản lý từ ngày 01/05/2021.

3. Câu hỏi thường gặp

Câu 1: Khi bỏ đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng thì cơ quan thuế sẽ lấy thông tin tài khoản ngân hàng bằng cách nào?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 30 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 2019 quy định:

“Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế như sau:

a) Theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.”

=> Như vậy, theo quy định này, trường hợp cơ quan thuế có nhu cầu về thông tin tài khoản doanh nghiệp sẽ trực tiếp do các ngân hàng thương mại cung cấp. Doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải thông báo tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế.

Câu 2: Doanh nghiệp có cần phải thông báo số tài khoản ngân hàng?

Trả lời:

Theo quy định hiện nay, thông tin tài khoản ngân hàng không phải là thông tin đăng ký thuế. Do vậy, doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải thông báo tài khoản ngân hàng. 

Thực tế, một số cơ quan thuế nhận mẫu 08-MST của doanh nghiệp nhưng việc thông báo là không cần thiết. Cơ quan thuế cũng không có cơ sở để xử phạt doanh nghiệp nếu không thông báo số tài khoản ngân hàng.

Câu 3: Doanh nghiệp không cần thông báo số tài khoản từ khi nào?

Trả lời:

Kể từ ngày 01/05/2021 doanh nghiệp không cần thông báo số tài khoản với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan đăng ký thuế.

Hình 4: Doanh nghiệp không cần thông báo số tài khoản từ khi nào

Câu 4: Doanh nghiệp nộp mẫu 08-MST cho cơ quan thuế quản lý có được không?

Trả lời: 

Do theo biểu mẫu tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT thông tin tài khoản ngân hàng không nằm trong thông tin đăng ký thuế. 

 • Do vậy, doanh nghiệp không cần nộp mẫu 08-MST nữa. 

Mặc dù, một số trường hợp cơ quan thuế vẫn nhận mẫu 08-MST. Tuy nhiên, hiện nay không có cơ sở pháp lý để xử phạt do vậy việc nộp mẫu 08-MST là không cần thiết.

Câu 5: “Thông tin về thuế” trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp có bắt buộc điền số tài khoản ngân hàng?

Trả lời:

Hiện tại trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp không tồn tại mục “tài khoản ngân hàng” tại phần “thông tin về thuế“. Theo quy định về thay đổi nội dung đăng ký thuế tại mẫu II-1 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT không có mục tài khoản ngân hàng do vậy doanh nghiệp không thể thực hiện việc thông báo tài khoản ngân hàng với Sở KHĐT như trước đây.

Câu 6: Bổ sung tài khoản ngân hàng bằng cách cập nhật thông tin doanh nghiệp? 

Trả lời:

Một số ý kiến cho rằng có thể bổ sung tài khoản ngân hàng bằng cách cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu II-5 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT như vậy có thể thực hiện được không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 63, Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc bổ sung cập nhật thông tin như sau:

“Điều 63. Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau:

b) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 60 Nghị định này thì doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Vậy, thông tin tài khoản ngân hàng có thuộc “các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp” hay không? Tại hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (các biểu mẫu đề nghị đăng ký các loại hình công ty) theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hiện tại không có thông tin số tài khoản ngân hàng. Do vậy có thể khẳng định thông tin tài khoản ngân hàng không thuộc “các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp” mà chỉ thuộc thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Mặt khác, trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp trước đây có ghi nhận thông tin tài khoản ngân hàng tại trường “thông tin về thuế” hiện nay không còn thông tin tài khoản ngân hàng ở trường dữ liệu này nữa. 

 • Như vậy: việc bãi bỏ nội dung thông báo số tài khoản ngân hàng là hoàn toàn phù hợp cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. 

Kết luận:

Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề “Mẫu đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế (cập nhật 2023)”. MISA AMIS mong rằng những chia sẻ trong bài viết sẽ giúp giải đáp được phần nào những thắc mắc của quý doanh nghiệp và các bạn bạn đọc về việc đăng ký tài khoản ngân hàng năm 2023 với cơ quan thuế quản lý.

Bên cạnh việc tổng hợp các kiến thức hữu ích về kế toán để giúp kế toán doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu trong quá trình công tác, MISA đồng thời phát triển phần mềm kế toán mang đến giải pháp quản trị tài chính kế toán tổng thể vừa đơn giản, thông minh vừa an toàn chính xác. Anh/Chị kế toán doanh nghiệp hãy đăng ký phần mềm kế toán online MISA AMIS để thực tế trải nghiệm một giải pháp với nhiều tính năng, tiện ích như:

 • Hệ sinh thái kết nối:
  • Hoá đơn điện tử – cho phép xuất hoá đơn ngay trên phần mềm
  • Ngân hàng điện tử – cho phép lấy sổ phụ, đối chiếu và chuyển tiền ngay trên phần mềm
  • Cơ quan Thuế – cổng mTax cho phép nộp tờ khai, nộp thuế ngay trên phần mềm
  • Hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự…
 • Đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Đầy đủ 20 nghiệp vụ kế toán theo TT133 & TT200, từ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Hóa đơn, Thuế, Giá thành,…
 • Tự động nhập liệu: Tự động nhập liệu từ hóa đơn điện tử, nhập khẩu dữ liệu từ Excel giúp rút ngắn thời gian nhập chứng từ, tránh sai sót.
 • Tự động tổng hợp số liệu và kết xuất báo cáo tài chính với hàng trăm biểu mẫu có sẵn giúp kế toán đáp ứng kịp thời yêu cầu của lãnh đạo
 • ….

Tham khảo ngay bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS dùng thử miễn phí 15 ngày để quản lý công tác kế toán hiệu quả hơn.

Dùng ngay miễn phí

Người tổng hợp: Người yêu kế toán

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 2 Trung bình: 3]