[Tổng hợp] Danh sách các mẫu tờ khai trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2022 kế toán cần nhớ

09/11/2022
3316

Kế toán doanh nghiệp sắp bước vào giai đoạn chuẩn bị và thực hiện hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2022. Trong bài viết này, MISA AMIS tổng hợp lại danh sách các mẫu tờ khai cần có trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN của các doanh nghiệp năm 2022 để giúp kế toán thống kê các tờ khai cần thực hiện.

1. Tổng hợp biểu mẫu của các tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

STT

Tên tài liệu Biểu mẫu

Link tải biểu mẫu

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu – chi phí
1 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với phương pháp doanh thu – chi phí) Mẫu số 03/TNDN

Tại đây

2 Báo cáo tài chính năm, bao gồm:
Mẫu số B01-DN Tại đây
Mẫu số B02-DN

Tại đây

 • Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp;
 • Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp
Mẫu số B03-DN

Tại đây hoặc Tại đây

Mẫu số B09-DN

Tại đây

3 Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc

Tại đây

Tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp mà nộp thêm các giấy tờ
4 Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Đối với doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ
Mẫu số 03-1A/TNDN Tại đây
 • Đối với doanh nghiệp thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng
Mẫu số 03-1B/TNDN

Tại đây

 • Đối với các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Mẫu số 03-1C/TNDN

Tại đây

5 Phụ lục chuyển lỗ Mẫu số 03-2/TNDN

Tại đây

6 Các Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi (nếu có):
 • Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới
Mẫu số 03-3A/TNDN

Tại đây

 • Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (đầu tư mở rộng)
Mẫu số 03-3B/TNDN 

Tại đây

 • Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ.
Mẫu số 03-3C/TNDN  Tại đây
 • Đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao.
Mẫu số 03-3D/TNDN

Tại đây

7 Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế  Mẫu số 03-4/TNDN Tại đây
8 Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Mẫu số 03-5/TNDN Tại đây
9 Phụ lục báo cáo trích lập, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ Mẫu số 03-6/TNDN Tại đây
10 Phụ lục thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết  Mẫu số 01 Tại đây
11 Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với cơ sở sản xuất Mẫu số 03-8/TNDN Tại đây
12 Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Mẫu số 03-8A/TNDN

Tại đây

13 Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động sản xuất thủy điện Mẫu số 03-8B/TNDN

Tại đây

14 Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán Mẫu số 03-8C/TNDN

Tại đây

15 Phụ lục bảng kê chứng từ nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thu tiền theo tiến độ chưa bàn giao trong năm Mẫu số 03-9/TNDN

Tại đây

16 Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài bao gồm:
 • Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế;
 • Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương có xác nhận của người nộp thuế.
Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu
1 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 04/TNDN Tại đây
2 Báo cáo tài chính năm, bao gồm:
 • Bảng cân đối kế toán
Mẫu số B 01 – DN Link tải phía trên
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Mẫu số B 02 – DN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Mẫu số B 03 – DN
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
Mẫu số B 09 – DN
3 Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc

Tại đây

2. Thủ tục nộp hồ sơ khai thuế TNDN

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tới Chi cục thuế quản lý trực tiếp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 • Phương thức nộp hồ sơ: Hiện nay, các doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương thức sau:
  • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế; hoặc
  • Nộp hồ sơ qua đường bưu chính; hoặc
  • Nộp thông qua giao dịch điện tử.
 • Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3) hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch).

>>> Mời quý Doanh nghiệp, Anh/Chị kế toán doanh nghiệp tham khảo chi tiết về tính năng thuế của MISA AMIS Kế toán tại đây

Đối với người làm kế toán, sự hỗ trợ của phần mềm kế toán trong công việc hàng ngày là vô cùng hữu ích. Đặc biệt, phần mềm kế toán online MISA AMIS với đầy đủ các tính năng từ phân tích tài chính, quỹ, ngân hàng đến mua bán hàng, quản lý hóa đơn, hợp đồng …. và nhất là tính năng về thuế sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho kế toán viên. Tính năng về thuế tạo ra sự đơn giản, chính xác và hiệu quả trong nghiệp vụ quản lý thuế của doanh nghiệp, các tính năng như:

 • Tự động lập tờ khai theo mẫu biểu mới nhất
 • Tự động khấu trừ thuế
 • Nộp tờ khai trực tiếp cho cơ quan thuế từ phần mềm
 • Tự động quyết toán thuế TNDN hàng năm

là những tính năng cần thiết và sẽ hỗ trợ tối đa cho kế toán viên trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kế toán về thuế. Anh/chị kế toán viên quan tâm tìm hiểu và trải nghiệm bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS có thể đăng ký tại đây:

>> DÙNG THỬ MIỄN PHÍ – PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE MISA AMIS

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả