Quản lý nhân sự Tài liệu - eBooks(Quản trị nguồn nhân lực) Tặng miễn phí Ebook: Xây dựng hệ thống Lương 3P –...

[Tải Ebook] Tặng miễn phí Ebook: Xây dựng hệ thống Lương 3P – Theo phương pháp Mercer

Hệ thống chi trả 3P là hệ thống được giới thiệu bởi Mercer năm 2005 nhằm thiết lập hệ thống chi trả dựa trên việc đánh giá vị trí công việc, năng lực cá nhân để thực hiện công việc của nhân viên cũng như hiệu quả làm việc của nhân viên. Từ đó tạo ra sự công bằng, khuyến khích tạo động lực cho nhân viên nâng cao năng lực, hiệu quả làm việc đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Hệ thống chi trả 3P là trung tâm tạo động lực, giúp doanh nghiệp đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh và duy trì các hoạt động quản trị nhân sự.

Hiện nay hệ thống chi trả 3P và phương pháp thực hiện hệ thống này được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp ở Việt Nam với những thay đổi cải biến để phù hợp với mục tiêu kinh doanh và mục tiêu quản trị nhân sự của từng doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ các độc giả hiểu rõ hơn về phương pháp xây dựng hệ thống lương 3P tại Việt Nam đồng thời tìm ra phương thức, biểu mẫu lương phù hợp với doanh nghiệp của mình, đội ngũ MISA AMIS đã biên soạn nên bộ Ebook: XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P – THEO PHƯƠNG PHÁP MERCER

Ở khuôn khổ cuốn Ebook “Hướng dẫn xây dựng hệ thống lương 3P theo phương pháp của Mercer” sẽ bao gồm những nội dung sau: 

  • Lý thuyết về lương 3P và các cấu trúc của lương 3P theo tiêu chuẩn Mercer.
  • Biết phương pháp xây dựng hệ thống trả lương 3P ( Person – Position – Performance).
  • Thực hiện đánh giá kết quả làm việc đạt được thông qua đo lường mức độ hoàn thành KPIs;
  • Thực hành: Xây dựng được biểu mẫu, thang điểm để định lượng công việc, năng lực, kết quả làm việc của hệ thống lương 3P.
  • Ứng dụng công nghệ trong xây dựng và chi trả lương 3P trong doanh nghiệp.

Chúng tôi tin rằng đây sẽ là cuốn cẩm nang hữu ích giúp các nhà quản trị nhân sự và kế toán doanh nghiệp có thể hiểu hơn về Hệ thống lương 3P theo Phương pháp Mercer từ đó xây dựng nên những chính sách lương và quản trị nhân sự thật sự hữu ích cho doanh nghiệp.

 344 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 5]