Kiến thức Marketing – bán hàng – Tài liệu Tổ chức bán hàng cho doanh nghiệp phân phối...

[Tải miễn phí] – Tài liệu Tổ chức bán hàng cho doanh nghiệp phân phối dược phẩm

Đối với doanh nghiệp phân phối dược phẩm có những đặc thù riêng, đòi hỏi nhà quản lý phải hiểu rõ đặc điểm mô hình, nguồn lực hiện có cũng như các yếu tố bên trong và ngoài doanh nghiệp để tổ chức bán hàng hiệu quả.
Việc liên tục các công nghệ mới ra đời, cũng khiến ngành dược phẩm cần thích ứng nhanh, sâu và rộng hơn để bắt kịp các xu hướng công nghệ mới, phục vụ mục đích cuối cùng là tối ưu hiệu quả bán hàng và bứt phá doanh thu.
Xuất phát từ thực tế, nhóm tác giả MISA AMIS đã biên bộ tài liệu “Tổ chức bán hàng cho doanh nghiệp phân phối dược phẩm”.


Bộ tài liệu mang đến thông tin hữu ích cho doanh nghiệp phân phối thực phẩm, giúp bứt phá doanh thu trong thời đại công nghệ số với 5 phần chính:

  1. Tổng quan thị trường ngành dược phẩm
  2. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp dược phẩm phổ biến
  3. Kênh bán hàng dược phẩm
  4. Quy trình bán hàng dược phẩm
  5. Ứng dụng công nghệ trong tổ chức bán hàng

tải ebook ký kết điện tử

 186 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Chia sẻ bài viết hữu ích này