Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ cập nhật mới năm 2022

04/05/2022

Loading

Trong mối quan hệ ký kết hợp đồng dịch vụ, nếu một trong hai bên chủ thể muốn thể hiện ý chí chấm dứt hợp đồng thì họ sẽ tiến hành gửi văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ đến bên còn lại. Mời doanh nghiệp tham khảo bài viết sau đây của MISA AMIS để hiểu rõ hơn về các quy định liên quan đến thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ.

I. Thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ là gì?

thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ

Chúng ta có thể hiểu, thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ là văn bản thể hiện ý chí của một bên chủ thể (có thể là bên bị vi phạm, bị thiệt hại trong quan hệ hợp đồng dịch vụ) gửi đến chủ thể còn lại (có thể bên vi phạm hợp đồng dịch vụ) về việc chấm dứt quan hệ hợp đồng giữa các bên.

Trong đó, bên chủ thể yêu cầu chấm dứt hợp đồng có thể nêu quan điểm xử lý hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận giữa các bên hoặc theo cơ sở pháp lý rõ ràng.

Văn bản chấm dứt hợp đồng dịch vụ cần được đảm bảo về mặt pháp lý, tức là có tính hợp pháp trước pháp luật. Khi có mâu thuẫn và bị xâm phạm quyền lợi, bên bị vi phạm cần thông báo chấm dứt hợp đồng trên cơ sở, quy định của hợp đồng đối với những trường hợp được phép thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Lưu ý: Việc chấm dứt hợp đồng sẽ phải dựa trên quy định pháp luật để thực hiện nếu hai bên không có thỏa thuận trước trong hợp đồng.

II. Quy định thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ của Bộ luật Dân sự 2015

mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ

Về các trường hợp một bên chủ thể có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ, pháp luật quy định cụ thể tại Điều 520 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Điều 520. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ
1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.
2. Trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo đó, khi một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng dịch vụ phù hợp với pháp luật quy định thì bên còn lại có quyền sử dụng quyền đơn phương để chấm dứt hợp đồng khi:

– Thuộc các trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt theo thỏa thuận trong hợp đồng của các bên.

– Việc tiếp tục thực hiện nội dung hợp đồng không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ.

– Bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng.

– Một số trường hợp khác pháp luật quy định riêng đối với từng dịch vụ.

III. Nội dung mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ gồm những gì?

mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định về nội dung của văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ. Các bên có thể tự thỏa thuận các nội dung này với nhau, tuy nhiên, văn bản chấm dứt hợp đồng dịch vụ vẫn cần bảo đảm nội dung cơ bản theo quy định bao gồm:

Nội dung mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ
Phần mở đầu

Gồm có: Quốc hiệu, Tiêu ngữ; Tên cơ quan ban hành văn bản (bên bị vi phạm); Tên văn bản chấm dứt hợp đồng dịch vụ số bao nhiêu; Gửi đến đâu.

Phần nội dung

Gồm có: Các căn cứ pháp lý cho việc chấm dứt hợp đồng dịch vụ; Các thỏa thuận được ghi nhận trong hợp đồng hoặc theo quy định pháp luật; Hợp đồng dịch vụ sẽ chấm dứt từ thời điểm nào; Lý do chấm dứt (đưa ra cơ sở cụ thể); Các phương án xử lý hậu quả, yêu cầu mức bồi thường thiệt hại (nếu có). Cụ thể:

  • Thời gian và địa chỉ lập hợp đồng dịch vụ: Thời gian và địa chỉ là 2 yếu tố cơ bản nhất của bất cứ một văn bản nào. Đối với thời gian, văn bản chấm dứt hợp đồng thường được viết trước khi chính thức chấm dứt hợp đồng hợp.
  • Thông tin cơ bản về hợp đồng dịch vụ: Để từ đó, hai bên có thể đối chiếu lại các thông tin. Những thông tin bắt buộc đề cập đến là: Số hợp đồng; Ngày tháng năm ký hợp đồng; Hợp đồng giữa các bên là ai.
  • Những điều khoản quy định về lý do chấm dứt hợp đồng: Các điều khoản cơ bản về các lý do chấm dứt hợp đồng. Những điều này được dựa trên điều khoản nào? Hãy trích toàn bộ những điều trên vào văn bản để có thể so sánh một cách cụ thể hơn. Để từ đó doanh nghiệp sẽ có thể trình bày một lý do phù hợp, tránh được những điều khoản đền bù hợp đồng.
  • Lý do chấm dứt hợp đồng dịch vụ: Có thể nói là yếu tố quan trọng nhất trong văn bản chấm dứt hợp đồng. Dựa vào những điều khoản đã được đưa ra ở trên, doanh nghiệp sẽ nêu ra những lý do hợp lý và đúng đắn.
Phần kết thúc
  • Chữ ký, đóng dấu xác nhận của bên thông báo.

IV. Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ 2022

Dưới đây là mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ mà MISA đã soạn thảo dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp có thể tham khảo và nhấn vào chữ bên cạnh để: TẢI VỀ và áp dụng vào công việc khi cần thiết.

CÔNG TY … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/… …., ngày …., tháng …., năm ….

THÔNG BÁO
Về việc chấm dứt hợp đồng số …

Kính gửi:………………………………………………………………….

– Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số … giữa công ty ………….. và công ty ………… (nếu có thỏa thuận);
– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
– Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện hợp đồng.

Công ty ……………. xin thông báo đến Quý công ty về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ như sau:

Công ty …………………………….. đã vi phạm Khoản … Điều … quy định trong Hợp đồng dịch vụ số …. (nếu trong hợp đồng có thỏa thuận) hoặc vi phạm Khoản … Điều … quy định trong Bộ luật Dân sự 2015. Mặc dù công ty …………………….. đã nhiều lần nhắc nhở, công ty ……………………. vẫn tiếp tục vi phạm gây thiệt hại lớn cho công ty …………………… Chính vì vậy, Công ty ……………………… đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ sớm … từ ngày … tháng … năm …

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, công ty ………………………………….. có nghĩa vụ thực hiện tất cả công việc chưa hoàn thành theo hợp đồng. Sau khi hợp đồng hết hiệu lực, công ty ……………………………………… sẽ thu hồi lại … và không chịu trách nhiệm với những tổn thất công ty …………………………….. gặp phải (nếu có)

Đề nghị công ty ………………………… tiếp nhận và thực hiện. Trân trọng!

Đại diện công ty

(Ký tên và đóng dấu)

 

Trên đây là các thông tin quan trọng mà Doanh nghiệp cần biết về mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ. Bên cạnh đó, trong nền kinh tế số như hiện nay, phần mềm hỗ trợ ký văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ đang dần trở thành phương thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn thay thế cho hợp đồng giấy truyền thống bởi một số lợi ích đáng kể như:

  • Tiết kiệm được tới 90% thời gian ký kết
  • Tiết kiệm 85% chi phí
  • Đảm bảo giá trị pháp lý theo pháp luật quy định
  • Đảm bảo tiến độ ký kết ngay trong đại dịch Covid 19

AMIS WeSign 1

MISA tự hào là đơn vị cung cấp nền tảng hợp đồng điện tử AMIS WeSign tiên phong và uy tín nhất, hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn về giải pháp hỗ trợ ký kết hợp đồng điện tử ưu việt này, doanh nghiệp hãy click ngay vào nút dưới đây để đến với bài viết.

Tìm hiểu thêm về phần mềm AMIS WeSign

Ngoài ra, bạn cũng có thể để lại thông tin trong biểu mẫu bên dưới để được tư vấn trực tiếp. Bộ phận tư vấn của MISA sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.


 

 

Luật sư Nguyễn Xuân Nhất

Các thông tin trong bài viết được tham khảo từ Luật sư Nguyễn Xuân Nhất.

Tôi là luật sư Nguyễn Xuân Nhất. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành luật tổng hợp và có hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực luật dân sự, luật lao động, luật kinh tế.

 

Xem thêm các nội dung liên quan

>>> Hợp đồng dịch vụ là gì? Quyền và nghĩa vụ các bên như thế nào?

>>> Mẫu hợp đồng dịch vụ theo quy định mới nhất 2022

>>> Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ theo quy định mới nhất năm 2022

Lưu ý: Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và không thể thay thế được ý kiến chuyên gia. Bạn đọc vẫn cần tham khảo chuyên gia để có được ý kiến tư vấn chính xác nhất khi đưa ra quyết định.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả