Kiến thức Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

MISA không chấp nhận huỷ hợp đồng và trả lại tiền sau khi Quý khách hàng đã thanh toán và nhận được giấy phép hoặc quyền sử dụng phần mềm.

Chia sẻ bài viết hữu ích này