Kiến thức Chuyển đổi số Chương trình đào tạo, hỗ trợ sử dụng các phần mềm MISA...

Chương trình đào tạo, hỗ trợ sử dụng các phần mềm MISA AMIS

300

Với mong muốn quý khách hàng có thể sử dụng tốt nhất các phần mềm MISA đã triển khai, MISA đã tổ chức các khóa online đào tạo tập trung và giải đáp thắc mắc để thuận lợi cho quý khách hàng kiểm tra lịch và đăng ký tham gia. Chi tiết lịch đào tạo từ 19/04-29/04/2021 qua ứng dụng ZOOM như sau:

1, Đào tạo sản phẩm AMIS Kế toán

Nội dung đào tạo Thời lượng Thời gian đào tạo Đơn vị đào tạo Đăng ký khóa học
Hướng dẫn sử dụng mới 1 ngày Từ 8h30 đến 17h00 22/04 – 23/04 ( 1 khóa 2 ngày – AMIS ACT) Văn phòng đại diện MISA Hà Nội Tại đây
1 ngày Từ 8h00 đến 17h30, Ngày 22/04 (AMIS ACT2 ), 26/04 (AMIS Platform) Văn phòng đại diện MISA Hồ Chí Minh Tại đây
Giải đáp vướng mắc 0.5 ngày Từ 8h00 đến 12h00 ngày 20/04, 27/04 Văn phòng đại diện MISA Hồ Chí Minh Tại đây

2, Đào tạo sản phẩm AMIS Nhân sự

Nội dung đào tạo Thời lượng Thời gian đào tạo Đơn vị đào tạo Đăng ký khóa học
Hướng dẫn sử dụng mới 2 ngày 8h30- 16h30 các ngày 27/04, 28/04/2021 Văn phòng đại diện MISA Hà Nội Tại đây
2 ngày 8h30 -16h30 Ngày 23/04 và 26/04 Văn phòng đại diện MISA Hồ Chí Minh Tại đây
Giải đáp vướng mắc 0.5 ngày 8h30 – 11h30 Thứ 7 ngày 24/04 Văn phòng đại diện MISA Hồ Chí Minh Tại đây

3, Đào tạo sản phẩm AMIS Bán hàng

Nội dung đào tạo Thời lượng Thời gian đào tạo Đơn vị đào tạo Đăng ký khóa học
Hướng dẫn sử dụng mới 0.5 ngày Từ 8h30 đến 17h00 ngày 20/04, 22/04 Văn phòng đại diện MISA Hà Nội Tại đây
Giải đáp vướng mắc 0.5 ngày Từ 8h30 đến 11h00 ngày 21/04 Văn phòng đại diện MISA Hồ Chí Minh Tại đây
0.5 ngày Từ 8h30 đến 11h00 ngày 20/04 Văn phòng đại diện MISA Hà Nội Tại đây

4, Đào tạo sản phẩm AMIS Công việc

Nội dung đào tạo Thời lượng Thời gian đào tạo Đơn vị đào tạo Đăng ký khóa học
Hướng dẫn sử dụng mới 1 ngày 8h30 – 17h30 thứ 3,6 ngày 20/04/2021 và 23/04/2021 Văn phòng đại diện MISA Hà Nội Tại đây
1 ngày 8h30-17h30 thứ 5 ngày 22/04/2021 Văn phòng đại diện MISA Hồ Chí Minh Tại đây
Giải đáp vướng mắc 0.5 ngày 8h30 – 11h30 thứ 5 ngày 22/04/2021 Văn phòng đại diện MISA Hà Nội Tại đây
0.5 ngày 8h30-11h30 thứ 4 ngày 21/04/2021 Văn phòng đại diện MISA Hồ Chí Minh Tại đây

5, Đào tạo sản phẩm AMIS Bảo hiểm xã hội

Nội dung đào tạo Thời lượng Thời gian đào tạo Đơn vị đào tạo Đăng ký khóa học
Hướng dẫn sử dụng mới 0.5 ngày 8h30 – 11h30 thứ 2 ngày 26/04/2021 Văn phòng đại diện MISA Hà Nội Tại đây

 

Thời hạn đăng ký: 12h00 của ngày liền trước ngày diễn ra khóa đào tạo.

Hình thức đào tạo qua zoom. Quý khách có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng zoom tại đây

Trong trường hợp quý khách hàng gặp vướng mắc về đăng ký khóa học, thông báo lịch học,…, vui lòng liên hệ theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Văn phòng Hotline
Văn phòng đại diện MISA Hà Nội 0328 789 269 (Ms Hoàn)
Văn phòng đại diện MISA Hồ Chí Minh 0383 746 900 (Ms Hà)

 

Trân trọng thông báo!