Nghiệp vụ Lập, soát xét báo cáo tài chính Cách làm báo cáo thuế và BCTC khi doanh nghiệp không phát...

Nộp báo cáo thuế và Báo cáo tài chính trong trường hợp doanh nghiệp không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp không gửi thông báo tạm dừng kinh doanh như thế nào là câu hỏi mà nhiều bạn kế toán mới vào nghề còn thắc mắc hoặc gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Để giải đáp vấn đề này, qua bài viết MISA AMIS tổng hợp các quy định liên quan và hướng dẫn chi tiết cách thực hiện .

MISA AMIS
Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.

1. Doanh nghiệp nộp báo cáo thuế thế nào khi không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh?

Sau những năm Covid thực trạng nền kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp thậm chí không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chưa gửi thông báo tạm dừng hoạt động tới cơ quan thuế. Vì vậy nhiều kế toán gặp vướng mắc không biết phải xử lý báo cáo thuế thế nào?

Trước hết ta hiểu, hồ sơ khai thuế, thường gọi chung là các loại báo cáo thuế, là các loại báo cáo phải nộp cho cơ quan thuế theo quy định của Pháp luật, như:

 • Tờ khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý;
 • Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý;
 • Tờ khai thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, các loại thuế phát sinh khác (nếu có)…
 • Hồ sơ quyết toán thuế TNDN (gồm tờ khai quyết toán thuế TNDN  nộp cùng Báo cáo tài chính năm và các phụ lục kèm theo)
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN…

Việc kê khai và nộp hồ sơ khai thuế tùy thuộc vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của từng doanh nghiệp.

 • Ví dụ 1: Trong kỳ doanh nghiệp không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ; không có hóa đơn mua vào, bán ra vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT tháng hoặc quý theo quy định.
 • Ví dụ 2: Doanh nghiệp trong tháng/quý không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN.
 • Ví dụ 3: Sau khi kết thúc kỳ kế toán năm, dù không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh và không đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN gồm tờ khai thuế TNDN, báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo cho các cơ quan quản lý đúng thời hạn.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Nghị định 91/2022/NĐ-CP bổ sung sửa đổi NĐ126, Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.

b) Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

c) Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

d) Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

đ) Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế.

e) Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

Theo điểm a, khoản 2, Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP: “Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh: a) Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm”.

Như vậy, nếu doanh nghiệp không thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc tạm dừng sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế và quyết toán thuế TNDN.

2. Quy định về việc lập báo cáo tài chính trong trường hợp doanh nghiệp không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Theo quy định của Luật Kế toán 2015 số 88/2015/QH13, khoản 4 Điều 6, khoản 3 Điều 29 và khoản 4 Điều 32 quy định việc bắt buộc Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải được lập và gửi cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, chính xác và kịp thời. Ngoài ra, doanh nghiệp phải công khai báo cáo tài chính năm đúng thời hạn, không phân biệt trong kỳ doanh nghiệp có phát sinh hay không phát sinh doanh thu, chi phí.

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH13 tại điểm b khoản 3 Điều 43, điểm a khoản 2 Điều 44 thì Báo cáo tài chính là một bộ phận trong Hồ sơ khai quyết toán thuế năm, hạn nộp cơ quan Thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Như vậy, doanh nghiệp cần lưu ý để nộp hồ sơ quyết toán thuế  đúng quy định.

>> Xem thêm: Tổng hợp cách thức rà soát các tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính

3. Cách lập Báo cáo tài chính trên phần mềm HTKK

Quy trình lập và nộp Báo cáo tài chính qua phần mềm HTKK như sau:

Hình 1: Quy trình lập và nộp Báo cáo tài chính thông qua ứng dụng HTKK

Bước 1: Đăng nhập HTKK

Trước tiên, các bạn đăng nhập vào phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK) bằng mã số thuế của doanh nghiệp, tiếp theo, bấm chọn “Đồng ý” để đăng nhập.

Hình 2: Đăng nhập HTKK

Bước 2: Chọn mẫu BCTC

Tiếp theo các bạn chọn mục “Báo cáo tài chính”, chọn đúng mẫu BCTC doanh nghiệp đã đăng ký theo Thông tư 133/2016/TT-BTC hay Thông tư 200/2014/TT-BTC, tiếp theo lựa chọn kỳ kế toán năm, tiếp tục chọn “Đồng ý”.

Hình 3: Chọn mẫu báo cáo tài chính
Hình 4: Chọn kỳ báo cáo tài chính năm

Bước 3: Lập Báo cáo tài chính

Như các bạn đã biết BCTC theo quy định hiện hành là hệ thống báo cáo gồm các báo cáo sau:

+ Báo cáo tình hình tài chính hoặc bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

+ Bảng cân đối tài khoản (nếu có tùy theo chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng).

Với 4 loại báo cáo kể trên, chúng ta phải lập từng báo cáo như sau:

Ví dụ: MISA AMIS đưa ra hướng dẫn minh họa là doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, từng bước thực hiện như sau:

Lưu ý: Thông thường mặc dù công ty không phát sinh hoạt động sẽ không có doanh thu nhưng vẫn có phát sinh một số chi phí như lệ phí môn bài phải nộp. Hoặc nếu công ty mới thành lập sẽ có chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí hóa đơn điện tử, chữ ký số… Các bạn cần tổng hợp đầy đủ vào sổ kế toán trước khi lên BCTC. 

Ví dụ minh họa dưới đây làm đơn giản với trường hợp doanh nghiệp chỉ phát sinh lệ phí môn bài để các bạn dễ hình dung còn với thực tế doanh nghiệp các bạn phải tập hợp đầy đủ các khoản chi phí, lưu ý với các khoản chi phí phân bổ các công cụ dụng cụ… cộng bổ sung các chỉ tiêu trên BCTC nếu có sự thay đổi cho phù hợp. Các bạn nên dùng MISA AMIS Kế toán để lên số liệu trước khi lập BCTC để được nhanh chóng và tiện lợi.  

Bước 3.1 Lập báo cáo tình hình tài chính hoặc bảng cân đối kế toán 

Bạn đọc tích chọn vào mục “Hỗ trợ lấy dữ liệu năm trước” để phần mềm HTKK tự động lấy dữ liệu năm trước.

Tiếp theo các bạn nhập dữ liệu năm nay theo thực tế phát sinh. 

Hình 5: Lập Báo cáo tình hình tài chính

Bước 3.2 Lập báo cáo kết quả kinh doanh 

Tương tự, các bạn cũng hãy tích chọn vào mục “Hỗ trợ lấy dữ liệu năm trước” để phần mềm HTKK tự động lấy dữ liệu báo cáo kết quả kinh doanh năm trước.

Đối với Báo cáo kết quả kinh doanh không phát sinh doanh thu, các bạn nhập chi phí phát sinh như chi phí nộp lệ phí môn bài…

Hình 6: Lập báo cáo kết quả kinh doanh

Bước 3.3 Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Tương tự, các bạn tích chọn vào mục “Hỗ trợ lấy dữ liệu năm trước” để phần mềm HTKK tự động lấy dữ liệu “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm trước”.

>> Có thể bạn quan tâm: Cách lập báo cáo tài chính cơ bản, chi tiết qua 7 bước

Tiếp đến các bạn cần nhập dữ liệu năm nay. Với phần tiền và tương đương tiền đầu kỳ bằng Tiền và tương đương tiền cuối kỳ trước chuyển sang và nhập thêm chỉ tiêu chi nộp lệ phí môn bài và các chi phí khác (nếu có).

Hình 7: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bước 3.4 Lập bảng cân đối tài khoản 

Tương tự, các bạn cũng tích chọn vào mục “Hỗ trợ lấy dữ liệu năm trước” để phần mềm HTKK tự động lấy dữ liệu “Bảng cân đối tài khoản” năm trước.

Tiếp theo các bạn nhập dữ liệu năm nay với các tài khoản phát sinh. Phần mềm HTKK sẽ hỗ trợ để lên một số tài khoản ở cột cuối năm; nhưng lưu ý, một số tài khoản phần mềm không tự động lên như:

+ Tài khoản 131-Phải thu khách hàng

+ Tài khoản 331- Phải trả người bán

+ Tài khoản 333-Thuế và các khoản phải nộp

+ Tài khoản 421-Lợi nhuận chưa phân phối

Tuy nhiên ở “Tài khoản 421-Lợi nhuận chưa phân phối” các bạn cần lưu ý kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm từ năm nay sang thành lợi nhuận chưa phân phối năm trước. 

Sau khi các bạn lập xong các báo cáo của BCTC thì các bạn bấm “Ghi” để lưu dữ liệu BCTC và kết xuất file “xml” để sẵn sàng nộp.

Bước 4: Nộp Báo cáo tài chính 

Sau khi kết xuất file BCTC dạng xml, các bạn truy cập trang web: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ bằng tên đăng nhập và mật khẩu của doanh nghiệp, điền mã xác nhận và truy cập vào dữ liệu của doanh nghiệp để nộp BCTC.

Lưu ý: các bạn nộp Báo cáo tài chính trước khi nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN. Sau khi nộp Báo cáo tài chính, các bạn vào mục tra cứu tờ khai và nộp kèm Thuyết minh báo cáo tài chính. 

Hình 8: Cách nộp báo cáo tài chính

MISA AMIS hy vọng rằng bài viết này đã giúp cho các bạn kế toán viên biết cách kê khai, quyết toán thuế và BCTC trường hợp doanh nghiệp không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh mà không thông báo cho cơ quan thuế theo quy định đảm bảo đúng, tránh rủi ro cho doanh nghiệp. Phần mềm kế toán online MISA AMIS mang đến giải pháp quản trị tài chính kế toán tổng thể vừa đơn giản, thông minh vừa an toàn chính xác. Phần mềm cho phép kế toán doanh nghiệp:

 • Hệ sinh thái kết nối: ngân hàng điện tử; Cơ quan Thuế; hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự: giúp doanh nghiệp dễ dàng trong các nghĩa vụ thuế, hoạt động trơn tru, vận hành nhanh chóng
 • Đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Đầy đủ 20 nghiệp vụ kế toán theo TT133 & TT200, từ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Hóa đơn, Thuế, Giá thành…
 • Tự động nhập liệu: Tự động nhập liệu từ hóa đơn điện tử, nhập khẩu dữ liệu từ Excel giúp rút ngắn thời gian nhập chứng từ, tránh sai sót.
 • Làm việc mọi lúc mọi nơi qua internet: giúp kế toán viên nói riêng và ban lãnh đạo doanh nghiệp nói chung có thể kịp thời đưa ra quyết định về vấn đề tài chính của doanh nghiệp.
 • ….

Tham khảo ngay bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS dùng thử miễn phí 15 ngày để quản lý công tác kế toán hiệu quả hơn.

Dùng ngay miễn phí

                                                                        Người tổng hợp: Người yêu kế toán.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 7 Trung bình: 4.6]