Nghiệp vụ Lập, soát xét báo cáo tài chính Không nộp thuyết minh báo cáo tài chính có bị phạt không?

Không nộp thuyết minh báo cáo tài chính có bị phạt không chính là băn khoăn, thắc mắc của các doanh nghiệp hiện nay. Cùng MISA AMIS tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ thuyết minh báo cáo tài chính (BCTC) là gì và đối tượng doanh nghiệp nào nên nộp thuyết minh báo cáo tài chính.

MISA AMIS
Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.

1. Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

Thuyết minh báo cáo tài chính là văn bản được lập ra để giải thích và bổ sung những thông tin để người đọc BCTC nắm rõ hơn về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo mà các bảng báo cáo khác không thể trình bày một cách chi tiết và rõ ràng được. 

Thông qua bản thuyết minh báo cáo tài chính, nhà đầu tư sẽ hiểu đầy đủ và chính xác hơn về tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp.

Thuyết minh BCTC bao gồm các nội dung cơ bản dưới đây:

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
 • Kỳ kế toán và tổ chức tiền tệ sử dụng trong kế toán
 • Các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp đang áp dụng
 • Các chính sách kế toán áp dụng
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục được trình bày ở báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Thông tin bổ sung đối với các khoản mục trình bày có trong bảng cân đối kế toán
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục được trình bày tại BCTC lưu chuyển tiền tệ

không nộp báo cáo tài chính có bị phạt không

>> Xem thêm: Cách lập và trình bày bản thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

2. Doanh nghiệp nào cần nộp thuyết minh báo cáo tài chính

 • Theo quy định tại thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC, hệ thống báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính quý của doanh nghiệp đều cần có Thuyết minh báo cáo tài chính

Như vậy, doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133 và thông tư 200 bắt buộc phải nộp thuyết minh BCTC cho cơ quan thuế.

>> Đọc thêm: Các điểm kế toán cần lưu ý khi lập Thuyết minh Báo cáo tài chính

 • Trường hợp đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán theo  Thông tư số 132/2018/TT-BTC

Đối tượng doanh nghiệp này chỉ cần nộp: Báo cáo tình hình tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Bảng cân đối tài khoản; Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN

=> Do đó, các doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 132 thì không cần nộp thuyết minh báo cáo tài chính.

profit margin là gì

3. Không nộp thuyết minh báo cáo tài chính có bị phạt không?

Thuyết minh báo cáo tài chính là một trong những thành phần bắt buộc của báo cáo tài chính mà doanh nghiệp cần nộp đầy đủ. 

Do đó, không nộp thuyết minh báo cáo tài chính sẽ bị phạt theo hành vi không nộp BCTC quy định tại điều 11, điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau

Hành vi Mức phạt
Lập thiếu Thuyết minh BCTC (lập không đầy đủ BCTC theo quy định) 10.000.000 đ – 20.000.000 đ
Nộp chậm BCTC dưới 3 tháng so với thời hạn 5.000.000 đ – 10.000.000 đ
Nộp chậm BCTC trên 3 tháng so với thời hạn 10.000.000 đ – 20.000.000 đ
BCTC sai sự thật hoặc số liệu trên các BCTC thiếu đồng nhất trong cùng kỳ kế toán 20.000.000 đ –  30.000.000 đ
Không nộp BCTC 40.000.000 đ –  50.000.000 đ

4. Thời hạn nộp Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính được nộp chung trong bộ BCTC và thời hạn nộp như sau:

4.1. Với các doanh nghiệp áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC

 • Đối với doanh nghiệp nhà nước
 • Thời hạn nộp BCTC quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;
 • Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm: chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;
 • Đối với các loại doanh nghiệp khác
 • Với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh: phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; 
 • Với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp BCTC năm là 90 ngày;

thời hạn nộp thuyết minh báo cáo tài chính

>> Xem thêm: Các lưu ý về Thời hạn gia hạn nộp thuế 2021 để tránh bị phạt

4.2.  Với các doanh nghiệp áp dụng thông tư 133/2016/TT-BTC

Theo quy định tại điều 80 thông tư 133/2016/TT-BTC, tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng chế độ kế toán theo thông tư này thì phải lập và gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 

Thuyết minh báo cáo tài chính là đóng vai trò quan trọng trong hệ thống báo cáo tài chính. Bởi vậy, yêu cầu tiên quyết là phải lập đúng và kịp thời thuyết minh báo cáo tài chính. Sự hỗ trợ của phần mềm công nghệ hiện đại như phần mềm kế toán online MISA AMIS sẽ giúp công tác hoàn thiện báo cáo tài chính nói chung và thuyết minh báo cáo tài chính nói riêng thêm phần chính xác và nhanh chóng hơn.

Phần mềm kế toán online hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa việc lập báo cáo: 

 • Tự động lập báo cáo tài chính: Cho phép lập báo cáo tài chính theo quý, năm, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm với các bước thực hiện đơn giản
 • Tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các sổ sách giúp doanh nghiệp nộp báo cáo kịp thời, chính xác. 
 • Đầy đủ báo cáo quản trị: Hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề.
 • Tự động cảnh báo khi phát hiện có sai lệch
 • …..

Tham khảo ngay phần mềm kế toán MISA AMIS để quản lý công tác tài chính – kế toán hiệu quả hơn.

CTA nhận tư vấn

Tổng hợp: Kiều Lục

 8,143 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]