Tải ngay mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa mới nhất

18/02/2022

Loading

Biên bản nghiệm thu hàng hóa là một trong những mẫu văn bản được sử dụng phổ biến tại nhiều doanh nghiệp. Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu bài viết dưới đây để cập nhật mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa mới nhất.

1. Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa là gì?

Biên bản nghiệm thu là biên bản do các đơn vị, tổ chức hay doanh nghiệp lập ra nhằm chứng minh sự kiểm nghiệm, thẩm định và kiểm tra các dự án, công việc, khối lượng hàng hóa dựa trên những thỏa thuận và tiêu chuẩn đã được thống nhất trước đó.

Mẫu BB nghiệm thu hàng hóa là mẫu biên bản được lập ra nhằm mục đích ghi chép về các nội dung nghiệm thu bao gồm: thông tin hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, yêu cầu của đơn hàng/hợp đồng…

Biên bản nghiệm thu hàng hóa được lập khi một bên hoàn thành sản xuất một loại hàng hóa/tài sản theo hợp đồng hay đơn đặt hàng của một bên khác. Lúc này, hai bên sẽ tiến hành lập BB nghiệm thu hàng hóa để đảm bảo các cam kết ban đầu đã được hoàn thành đầy đủ, hàng hóa được giao đúng theo yêu cầu cả về số lượng, chất lượng, chủng loại

>> Đọc thêm: Tổng hợp các mẫu biên bản nghiệm thu chuẩn chỉnh nhất hiện nay

profit margin là gì

2. Lưu ý khi lập biên bản nghiệm thu hàng hóa

Khi lập biên bản nghiệm thu, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

  • Nội dung mẫu biên bản nghiệm thu cần rõ ràng và cụ thể

Nghiệm thu hàng hóa là một quá trình kiểm định, thu nhận trước khi bàn giao hay đưa sản phẩm ra thị trường. Do đó, biên bản nghiệm thu cần nêu rõ tên doanh nghiệp/người nghiệm thu, thông tin 2 bên và các hạng mục nghiệm thu. Ngoài ra, biên bản nghiệm thu còn được dùng cho việc kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.

  • Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc việc nghiệm thu

Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc việc nghiệm thu là một trong những vấn đề quan trọng để các bên làm căn cứ khi cần xác minh lại. Đây cũng là thông tin có thể ảnh hưởng đến các khoản phạt hợp đồng do giao hàng muộn, do đó để tránh rủi ro cho DN, hai bên không được bỏ qua thông tin tưởng chừng rất nhỏ này.

  • Có đầy đủ chữ ký của các bên nghiệm thu và bên bàn giao

Biên bản nghiệm thu cần có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia để xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện nghiệm thu hàng hóa.

  • Cần có kết luận khi nghiệm thu hàng hóa

Biên bản nghiệm thu cần có kết luận khi nghiệm thu hàng hóa để xác nhận hàng hóa đó có đảm bảo các yêu cầu trước khi đưa vào sử dụng hay không.

>> Đọc thêm: [UPDATE] Mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới nhất

3. Tải mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa mới nhất

Biên bản nghiệm thu hàng hóa được thực hiện theo mẫu dưới đây:

CÔNG TY …………………………………………….

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

– Sản phẩm/Dịch vụ: ………………………………………………………………………

– Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: ………………………………………………………

– Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: …………………………………………………..

– Thời gian: Ngày …. tháng ….. năm ……

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

  1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ………………………………………… Chức vụ: ………………………
  2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: …………………………………..

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: …………………………………..

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: …………………………………..

  1. Đại diện bên cung ứng: ……………………………………………………………..

Ông (bà): ……………………………….. Chức vụ: ……………………………………..

  1. Đại diện bên sử dụng / kho: ……………………………………………………….

Ông (bà): ………………………………. Chức vụ: ………………………………………

  1. Kết quả kiểm tra:
Số TT MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu của HĐ/Đơn hàng   Kết quả kiểm tra

 

Kết luận của Ban kiểm nghiệm: ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

TRƯỞNG BAN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN CUNG ỨNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN SỬ DỤNG/KHO

(Ký và ghi rõ họ tên)

>> Tải ngay mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa TẠI ĐÂY

Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa là mẫu văn bản được sử dụng phổ biến tại nhiều doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm được các loại hàng hóa, tình trạng và số lượng trước khi bàn giao hay đưa vào sử dụng.

Để giúp doanh nghiệp tự động hóa công tác quản lý các loại hợp đồng,  phần mềm kế toán online MISA AMIS kế toán đã xây  dựng và phát triển thành phần mềm ưu việt cho phép kế toán doanh nghiệp:

+ Quản lý giá thành sản phẩm; Quản lý hàng tồn kho; Quản lý công nợ theo công trình, hợp đồng; Quản lý lãi/lỗ theo từng hợp đồng, đơn hàng…

+ Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng, theo dõi các hợp đồng, dự án theo doanh số, công nợ

+ Quản lý các hợp đồng theo dự án, theo dõi các khoản dự kiến chi cho hợp đồng bán, dự án

Tham khảo ngay phần mềm kế toán MISA AMIS để quản lý công tác tài chính – kế toán hiệu quả hơn.

>> DÙNG THỬ MIỄN PHÍ – PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE MISA AMIS

Tổng hợp: Kiều Lục

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả