Mẫu biểu, quy định Mẫu biểu Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng Mới & Chuẩn...

Biên bản nghiệm thu công trình là một trong những mẫu văn bản quan trọng được các doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng sử dụng khi hoàn thành công trình hay dự án. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để nắm rõ các mẫu biên bản nghiệm thu công trình được sử dụng phổ biến nhất. 

1. Biên bản nghiệm thu công trình là gì?

Biên bản nghiệm thu công trình là biên bản được lập ra để thẩm định, xác nhận đã thực hiện kiểm tra chất lượng của công trình hoặc các hạng mục thi công lắp đặt tại công trình/dự án xây dựng.

Việc thực hiện nghiệm thu sẽ được thực hiện dựa trên bản vẽ kỹ thuật và các chỉ tiêu về chất lượng công trình đã được thi công. Căn cứ kết quả nghiệm thu, doanh nghiệp sẽ biết được công trình có đảm bảo về chất lượng, kỹ thuật để đưa vào sử dụng hay không.

>> Xem thêm: Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp xây dựng

2. Căn cứ làm nghiệm thu công trình

Để thực hiện nghiệm thu công trình, các doanh nghiệp hay cá nhân không thể dựa trên những ý kiến chủ quan hay cảm tính của mình mà cần căn cứ vào các giấy tờ sau để nghiệm thu:

 • Hồ sơ thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị
 • Bản vẽ hoàn thành công trình
 • Hợp đồng xây dựng
 • Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng (căn cứ theo Hợp đồng hoặc theo pháp luật)
 • Kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị
 • Nhật ký thi công
 • Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng

>> Đọc thêm: 4 vấn đề quan trọng cần lưu ý trong kế toán xây dựng

banner amis kế toán

3. Nội dung cần có của biên bản nghiệm thu công trình

Biên bản nghiệm thu nên có đầy đủ các nội dung cần thiết như:

 • Tên công trình và các hạng mục công trình
 • Chủ đầu tư/chủ nhà
 • Đơn vị thi công
 • Tên và thông tin cá nhân thuộc bộ phận trực tiếp nghiệm thu
 • Người hoặc đơn vị giám sát
 • Thời gian nghiệm thu

Ngoài ra, mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng cần được trình bày rõ ràng và có kết luận về việc công trình có đáp ứng các tiêu chuẩn để đưa vào sử dụng hay không. Trường hợp nếu chưa hoàn thiện thì nêu rõ các yêu cầu cần phải sửa chữa và hoàn thiện để đơn vị thi công thực hiện khắc phục. 

>> PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

4. Một số mẫu biên bản nghiệm thu công trình

4.1. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình là biên bản nghiệm thu được lập cuối cùng để đưa công trình vào sử dụng. Biên bản này bao gồm chi tiết các hạng mục công trình và bản đánh giá, nghiệm thu các hạng mục đó.

Dưới đây là mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….. , ngày ……. tháng …… năm ……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

Tên công trình ………………………………………………………………………

Địa điểm xây dựng ………………………………………………………………….

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất):

– Ông……………………. – chức vụ…………………………………………

– Ông……………………. – chức vụ…………………………………………

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

– Ông……………………. – chức vụ…………………………………………

– Ông……………………. – chức vụ…………………………………………

Đại diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

– Ông……………………. – chức vụ…………………………………………

– Ông……………………. – chức vụ…………………………………………

Đại diện đơn vị thi công xây dựng (nếu có):

– Ông……………………. – chức vụ…………………………………………

– Ông……………………. – chức vụ…………………………………………

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu……….giờ, ngày…….tháng……..năm……………………………

Kết thúc……….giờ, ngày…….tháng……..năm……………………………

Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:
a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Các tài liệu gồm có:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế thi công lắp đặt thiết bị;

Bản vẽ hoàn công công trình;

Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

Nhật ký thi công;

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng;

Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải;

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): [ Nêu rõ chất lượng của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn khi vận hành sản xuất…]

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

c) Các ý kiến khác: [Nêu các vấn đề cần lưu ý hoặc các tồn tại cần khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì…]

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Kết luận: [ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có]

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO,

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân

Download mẫu biên bản nghiệm thu công trình tại link dưới đây:

>> Tải ngay biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình TẠI ĐÂY

4.2. Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành

Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành hay còn gọi biên bản nghiệm thu khối lượng công trình là mẫu biên bản nhằm xác nhận những công việc đã được hoàn thành với những nội dung công việc cụ thể và chất lượng công đạt được.

Dưới đây là mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng công trình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

– Công trình: ………………………………………

– Số Biên bản nghiệm thu: 01/BBNT/DG-HL     

– Ngày nghiệm thu: …/…/…

– Khối lượng thực hiện: từ ngày….tháng….năm….đến ngày…tháng….năm….

CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:

– Đại diện: …………………………………………… (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ:           

– Ông: ……………………………………. Chức vụ:           

Đại diện nhà thầu thi công: ……………………………………………………………

– Ông: ……………………………………. Chức vụ:           

– Ông: ……………………………………. Chức vụ:           

CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

TT NỘI DUNG

CÔNG VIỆC

QUY CÁCH KÍCH THƯỚC ĐVT KHỐI LƯỢNG Ghi Chú
RỘNG SÂU CAO
                 
                 
                 
                 
                 

Khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán.

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

>> Tải ngay biên bản nghiệm thu khối lượng công trình TẠI ĐÂY

4.3. Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình

Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình là mẫu biên bản ghi nhận việc hoàn thành nghĩa vụ bên nhận thi công đối với hạng mục được đưa ra trước đó.

Dưới đây là mẫu biên bản nghiệm thu hạng mục công trình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày………. tháng………. năm………..

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

1. Hạng mục công trình:………………………..…………………..
2. Địa điểm xây dựng: ………………………………
3. Thành phần tham gia nghiệm thu:
a) Phía chủ đầu tư: ………………………………………………
– Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………
– Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư: ………………………
b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình: ………………………
– Người đại diện theo pháp luật: ………………………
– Người phụ trách thi công trực tiếp: ………………………
c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trìnhtham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình: ………………………
– Người đại diện theo pháp luật: ………………………
– Chủ nhiệm thiết kế: ………………………
4. Thời gian tiến hành nghiệm thu :
Bắt đầu: ………. ngày……….. tháng………. năm………
Kết thúc:………. ngày……….. tháng………. năm………
Tại: …………………………………………………………..
5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng:
a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật)

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

c) Các ý kiến khác nếu có.
6. Kết luận :
– Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.
– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có.
Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ
NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

NHÀ THẦU THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

>> Tải ngay Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình TẠI ĐÂY

Ngoài việc thực hiện lập biên bản nghiệm thu công trình, công việc, khối lượng hàng hóa, công việc kế toán lĩnh vực xây dựng sẽ tương đối vất vả do các công trình thường có giá trị lớn, thời gian thi công kéo dài và cần tập hợp cũng như phân bổ các khoản chi phí trực tiếp, gián tiếp theo từng công trình. 

Do đó, việc sử dụng các công cụ quản lý tự động như phần mềm kế toán online MISA AMIS sẽ giúp kế toán doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng tiết kiệm thời gian và công sức hiệu quả

Phần mềm kế toán MISA AMIS cho phép kế toán các doanh nghiệp:

+ Quản lý giá thành theo công trình; Quản lý hàng tồn kho; Quản lý công nợ theo công trình, hợp đồng; Quản lý lãi/lỗ theo từng công trình, hợp đồng…

+ Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng, theo dõi các hợp đồng, dự án theo doanh số, công nợ

+ Quản lý các hợp đồng theo dự án, theo dõi các khoản dự kiến chi cho hợp đồng bán, dự án

Tham khảo ngay phần mềm kế toán MISA AMIS để quản lý công tác tài chính – kế toán hiệu quả hơn.

>> DÙNG THỬ MIỄN PHÍ – PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE MISA AMIS

 

Tổng hợp: Kiều Lục

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]