Kiến thức Chuyển đổi số Chuyển đổi số ngành Kế toán: Khung hướng dẫn và bộ giải...

Chuyển đổi số ngành Kế toán: Khung hướng dẫn và bộ giải pháp 2022  

Chuyển đổi số vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với ngành Kế toán. Khung hướng dẫn và bộ giải pháp 2022 sẽ giúp thay đổi căn bản quá trình thực hành kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp. 

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHUNG HƯỚNG DẪN CĐS NGÀNH KẾ TOÁN

Ngành Tài chính – Kế toán được coi là “mạch máu” của nền kinh tế. Vì vậy, quá trình tham gia chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính sẽ là những yếu tố then chốt thúc đẩy trong các lĩnh vực khác. 

Dưới tác động của đại dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp SMEs đã và đang nỗ lực tìm cách để thay đổi thích nghi và phát triển. Trong đó, có sự nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong lĩnh vực Kế toán sẽ là những yếu tố then chốt tác động mạnh mẽ đến hoạt động tài chính trong bối cảnh hiện nay. 

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp SMEs chưa biết đưa doanh nghiệp tham gia vào tiến trình chuyển đổi số như thế nào để đạt được hiệu quả và không bị tụt hậu. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp không dám tham gia vào quá trình chuyển đổi hóa. 

Nắm bắt được những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải, VINASA đã xây dựng và công bố bộ khung tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số. Trong đó, khung hướng dẫn chuyển đổi số ngành Tài chính – Kế toán là cơ bản, giúp doanh nghiệp phát triển đột phá. 

Chuyển đổi số ngành kế toán
Khung hướng dẫn chuyển đổi số ngành Tài chính – Kế toán giúp doanh nghiệp phát triển đột phá

1. Giới thiệu

Khung chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ngành kế toán là bộ tài liệu chỉ dẫn Doanh nghiệp ở ngành kế toán với quy mô cách thức triển khai chuyển đổi số (bắt đầu từ đâu, chuyển đổi số như thế nào, dùng các giải pháp gì) và cung cấp các tiêu chí đánh giá mức độ hiệu quả của quá trình chuyển đổi số đó. 

Khung hướng dẫn và bộ giải pháp 2022 ngành kế toán có 3 cấp độ:

 1. Sẵn sàng: Hoạt động hiệu quả, tối ưu nguồn lực.
 2. Tăng trưởng: Thúc đẩy doanh thu bán hàng, tăng năng suất bán hàng.
 3. Đột phá: Sáng tạo sản phẩm/dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.
Cấp độ chuyển đổi số ngành Kế toán
Cấp độ chuyển đổi số ngành Kế toán: Sẵn sàng, tăng trưởng, đột phá

2. Đối tượng áp dụng

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành Kế toán:

 • Kế toán dịch vụ
 • Tư vấn tài chính – kế toán
 • Tư vấn thuế
 • Đại lý thuế
DOWNLOAD TÀI LIỆU KHUNG HƯỚNG DẪN CĐS NGÀNH KẾ TOÁN

3. Lợi ích

Khung chuyển đổi số cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ngành Kế toán cung cấp hướng dẫn từng bước về các giải pháp kỹ thuật số để áp dụng ở từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp Kế toán.

 • Định hướng cho doanh nghiệp nên bắt đầu CĐS từ đâu, cần làm gì và làm như thế nào theo từng quy mô và loại hình.
 • Tìm được các sản phẩm, giải pháp và nhà cung cấp giải pháp CĐS phù hợp theo nhu cầu.
 •  Có thể đánh giá hoạt động CĐS của doanh nghiệp và đo lường CĐS.

4. Lộ trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp ngành Kế toán

Lộ trình này như một kim chỉ nam, giúp doanh nghiệp SME từng bước chuyển đổi số thành công. Lộ trình chuyển đổi số ngành Kế toán có 3 cấp độ sau:

4.1. Cấp độ 1

Sẵn sàng chuyển đổi số cơ bản, mọi nghiệp vụ nội bộ sử dụng giải pháp số, giao dịch nội bộ trên hệ thống số. 

 • Chuyển đổi số quá trình thực hiện dịch vụ kế toán bao gồm: Hóa đơn điện tử, chữ ký số, thanh toán điện tử, kê khai và nộp thuế BHXH điện tử.
 • Chuyển đổi số cách thức hoạt động của doanh nghiệp: Quản lý công việc, tham gia nền tảng kết nối kế toán dịch vụ.
Lộ trình chuyển đổi số đột phá, chuyển đổi số toàn diện, tự động hoá giao dịch với khách hàng và đối tác

4.2. Cấp độ 2

Tăng trưởng chuyển đổi số nâng cao, tự động hoá giao dịch nội bộ, tập trung dữ liệu, kết nối với hệ thống giao dịch của đối tác, khách hàng và đối tác tự phục vụ.

 • Chuyển đổi số quá trình thực hiện dịch vụ kế toán: Tự động hóa nhập liệu, chứng từ, hóa đơn, kết nối ngân hàng, điện tử, tự động kiểm tra, tính đúng đắn hóa đơn, trao đổi thông tin, chứng từ với khách hàng qua thiết bị di động.
 • Chuyển đổi số cách thức hoạt động của doanh nghiệp: Quản lý tập trung tài liệu, dữ liệu khách hàng. Kết nối với hệ thống cơ sở thông tin của thuế, cơ quan nhà nước.

4.3. Cấp độ 3

Đột phá, chuyển đổi số toàn diện, tự động hoá giao dịch với khách hàng và đối tác, khai thác dữ liệu bên trong và bên ngoài, phân tích và tiên đoán năng lực và nhu cầu thị trường.

 • Phân tích dữ liệu
 • Ứng dụng các hệ thống phân tích, dự báo, dựa trên Big Data và AI
 • Ứng dụng AI để tự động hóa việc hạch toán
 • Ứng dụng Chatbot tư vấn, hỗ trợ Khách hàng.
DOWNLOAD TÀI LIỆU KHUNG HƯỚNG DẪN CĐS NGÀNH KẾ TOÁN

5. Các giải pháp chuyển đổi số cơ bản

Khung hướng dẫn chuyển đổi số ngành kế toán đưa ra những giải pháp về vận hành, nhân sự, kinh doanh, tài chính cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Cụ thể như sau:

5.1. Vận hành

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ: Chữ ký số
 • Doanh nghiệp nhỏ: Quản lý công việc, Ghi chép/tài liệu
 • Doanh nghiệp vừa: Ký điện tử, Quản lý văn thư, Quản lý phòng họp, Quản lý tài sản, Lưu trữ tài liệu điện tử, Truyền thông nội bộ, Quản lý khảo sát, Quy trình đề xuất, Quản lý tri thức, Quản lý sáng kiến, Tổ chức sự kiện. 
 • Hạ tầng, dịch vụ (không theo quy mô và mảng điều hành): Tổng đài số, Cloud Hosting.
Giải pháp chuyển đổi số ngành Kế toán
Khung hướng dẫn chuyển đổi số ngành kế toán đưa ra những giải pháp về vận hành, kinh doanh, tài chính

5.2. Nhân sự

 • Doanh nghiệp nhỏ: Quan hệ lao động, Chấm công, Tiền lương, Kê khai BHXH, Kê khai thuế TNCN.
 • Doanh nghiệp vừa: Tuyển dụng, Hồ sơ nhân sự, Đánh giá năng suất/KPI, Đào tạo & phát triển, Tiếp nhận nhân sự, Kế hoạch nhân sự, Hồ sơ năng lực, Elearning. 
 • Hạ tầng, dịch vụ (không theo quy mô và mảng điều hành): Dịch vụ số hóa tài liệu và văn bản, Dịch vụ số hóa Media (video, image, audio).

5.3. Kinh doanh

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ: Thanh toán
 • Doanh nghiệp nhỏ: Marketing, Quản lý khách hàng, Chatbot
 • Doanh nghiệp vừa: Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng, Quản lý đối tác và CTV
 • Hạ tầng, dịch vụ (không theo quy mô và mảng điều hành): Dịch vụ RPA (tự động hóa quy trình bằng robot), dịch vụ an toàn an ninh thông tin.

5.4. Tài chính

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ: Kế toán, Hóa đơn điện tử
 • Doanh nghiệp nhỏ: Kê khai thuế, Ngân hàng điện tử
 • Doanh nghiệp vừa: Kế hoạch tài chính, Phân tích tài chính, Quản lý vay, nợ, Hợp nhất kết quả kinh doanh, Hợp nhất báo cáo tài chính, Mua hàng, Quản lý kho. 
 • Hạ tầng, dịch vụ (không theo quy mô và mảng điều hành): Khóa học Video kiến thức, kỹ năng làm việc, quản trị DN. Dịch vụ xây dựng bài giảng điện tử. 

6. Đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số ngành Tài chính – Kế toán MISA 

Cuộc cách mạng chuyển đổi số đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động Tài chính – Kế toán. Các doanh nghiệp cần thay đổi phương thức phân phối, cách tiếp cận sản phẩm và dịch vụ tài chính, phương thức giao dịch… Đặc biệt, trong đại dịch Covid -19, làm việc trực tuyến từ xa là nhu cầu tất yếu để hạn chế sự gián đoạn, giãn cách xã hội. Khi đó, doanh nghiệp sẽ gặp phải những khó khăn trong việc đo lường hiệu suất, hiệu quả của công việc một cách kịp thời và chính xác. 

Giải pháp chuyển đổi số misa amis
MISA cũng đã mang tới các giải pháp chuyển đổi số cụ thể và thiết thực cho doanh nghiệp SMEs

Trước những khó khăn thực tế mà doanh nghiệp gặp phải khi vừa “chiến đấu” với cơn bão của đại dịch Covid-19, vừa phải nhập cuộc vào quá trình chuyển đổi số. Dẫn đến nhiều doanh nghiệp không thể tham gia tiến trình chuyển đổi số hiệu quả. MISA đã nghiên cứu và phát triển các giải pháp ngành Kế toán để hỗ trợ doanh nghiệp SMEs.

Phần mềm Online AMIS kế toán đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Tài chính – Kế toán cho mọi doanh nghiệp và nền tảng Kế toán dịch vụ MISA ASP phục vụ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ kết nối và sử dụng dịch vụ kế toán. Cả hai ứng dụng đều giúp doanh nghiệp giải quyết được bài toán xử lý tài liệu Tài chính – Kế toán cho doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm tối đa cho người dùng. 

Tại khuôn khổ buổi tọa đàm chuyên đề “Chuyển đổi số SMEs” tại Vietnam DX Summit 2021. MISA cũng đã mang tới các giải pháp chuyển đổi số cụ thể và thiết thực cho doanh nghiệp SMEs ngành Tài chính – Kế Toán như sau:

 • Tặng số lượng Hoá đơn điện tử MISA MeInvoice tương ứng số lượng hoá đơn giấy còn tồn của doanh nghiệp;
 • Tặng số tháng sử dụng chữ ký số từ xa MISA eSign bằng tháng sử dụng còn lại mà khách hàng đã mua chữ ký số USB Token;
 • Tặng 01 năm tài chính phần mềm AMIS Kế toán cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán thuế thông qua nền tảng MISA ASP;
 • Tặng 6 tháng sử dụng miễn phí khi mua 01 năm Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS.

Tạm kết

Quá trình chuyển đổi số vẫn còn là những thách thức đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhiều quy trình chưa được tự động hóa và nhiều phương pháp làm việc thủ công vẫn được duy trì và các doanh nghiệp SMEs cần tập trung và giải quyết sự kém hiệu quả trước đó. Hy vọng khung hướng dẫn và bộ giải pháp 2022 ngành Kế toán sẽ là đưa ra những giải pháp then chốt và giúp các doanh nghiệp “từ sống sót đến bứt phá” trong tiến trình chuyển đổi số.

Nguồn tham khảo: dx4sme.vn

Mời bạn đọc tham khảo khung hướng dẫn giải pháp 2022 ngành Kế toán của VINASA:


 

Bài viết liên quan:

Chuyển đổi số là gì? Tầm quan trọng của chuyển đổi số trong thời đại 4.0

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp: Tất cả những điều cần biết về chuyển đổi số

Chuyển đổi số: Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp thuộc 26 lĩnh vực & ngành nghề 2022

Các nội dung tìm kiếm khác liên quan đến “Chuyển đổi số ngành kế toán”

Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính kế toán Phần mềm chuyển đổi số
Chuyển đổi số MISA Chuyển đổi số trong hoạt động kế toán
Chuyển đổi số giảng dạy kế toán trong bối cảnh đào tạo từ xa Mục đích của chuyển đổi số
Kế toán công nghệ số Mục tiêu chuyển đổi số

Xin mời tìm hiểu thêm về giải pháp MISA AMIS Digital Workplace để nâng cao hiệu quả: quản lý, phân công giao việc, lưu trữ hồ sơ văn bản, phòng họp, tài sản, mạng xã hội nội bộ. Miễn phí trải nghiệm trong 15 ngày.

digital-workplace

Đánh giá
Chia sẻ bài viết hữu ích này