NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE – MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE MỚI NHẤT

11/08/2023
1963

Nhu cầu di chuyển, đi lại của người dân ngày càng tăng kéo theo các loại hình phương tiện, các hình thức cho thuê phương tiện, cho thuê xe cùng ngày càng đa dạng. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về hợp đồng cho thuê xe, mẫu hợp đồng cho thuê xe,… nên MISA đã cung cấp cho bạn đọc bài viết này. Xin mời anh chị tìm hiểu.

1. Hợp đồng cho thuê xe là gì?

Theo Điều 472, Bộ luật Dân sự 2015 quy định hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng cho thuê xe là một dạng hợp đồng cho thuê tài sản bởi xe là một loại tài sản. Theo đó, bên cho thuê giao xe cho bên thuê sử dụng trong một thời hạn, đồng thời bên thuê xe phải trả tiền thuê theo giá thuê đã thỏa thuận.

Tùy theo nhu cầu sử dụng mà hợp đồng thuê xe được phân loại theo các dòng xe được thuê, phổ biến nhất là một số loại hợp đồng thuê xe sau:

 • Hợp đồng thuê xe máy, xe đạp: Thường là hợp đồng ngắn hạn, phục vụ cho mục đích của cá nhân về việc đi lại trong một khu vực nhất định.
 • Hợp đồng thuê xe ô tô: Hợp đồng thuê xe ô tô phổ biến phục vụ cho cả cá nhân và doanh nghiệp, để đi lại liên tỉnh, đi du lịch, nghỉ dưỡng, đi đường xa. Thông thường hợp đồng này sẽ đi kèm với dịch vụ lái xe, thuê tài xế và diễn ra dài ngày.
 • Hợp đồng thuê xe ô tô tự lái: Hợp đồng này phù hợp với cá nhân, tổ chức có nhu cầu chủ động trong giờ giấc, cách thức di chuyển nhưng không có sẵn phương tiện.

2. Những điều cần biết trước khi thực hiện hợp đồng thuê xe

Theo Mục 5, Tiểu mục 1 Bộ luật dân sự 2015 thì những điều cần lưu ý khi thuê xe, gồm:

 • Về giá thuê: do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên, trừ trường hợp luật có quy định khác. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá thuê được xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê.
 • Về thời hạn thuê: do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê
 • Về việc cho thuê lại: bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý.
 • Về giao tài sản thuê và trả lại tài sản thuê phải được quy định rõ ràng trong hợp đồng, bao gồm cả thời gian, địa điểm, giá thuê, hình thức thanh toán,… 

3. Mẫu hợp đồng thuê xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số: …… – ……./HĐTX

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015;

– Căn cứ Luật thương mại 2005;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ……., tại ……………………………………., chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (sau đây gọi là Bên A)

Ông: …………………………………. Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………

Bà: …………………………………. Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………

BÊN THUÊ (Sau đây gọi tắt là Bên B)

CÔNG TY ……………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ……….. cấp, đăng ký lần đầu ngày …………. đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày…………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….……………

Đại diện bởi ông/bà: …………………. Chức vụ: ……………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..

Hai bên đã thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe ôtô với những điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1. Đặc điểm và thỏa thuận thuê xe

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B thuê và bên B đồng ý thuê xe ô tô có đặc điểm sau đây:

 • Nhãn hiệu: ……………………… Số loại: ………………
 • Loại xe: ………………. Màu Sơn: …………………
 • Số máy: ………………. Số khung: ……………………..
 • Số chỗ ngồi: ……………… Đăng ký xe có giá trị đến ngày: ………………..
 • Xe ô tô có biển số ………… theo giấy đăng ký ô tô số ……… do …………….. cấp ngày ………… đăng ký lần đầu ngày ………. được mang tên………….. tại địa chỉ: …………
 • Giấy chứng nhận kiểm định số …………… do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số ……….., Cục đăng kiểm Việt Nam cấp ngày …………………

– Bên A cam đoan trước khi ký bản Hợp đồng này, xe ô tô nêu trên:

 • Không có tranh chấp về quyền sở hữu/sử dụng;
 • Không bị ràng buộc bởi bất kỳ Hợp đồng thuê xe ô tô nào đang có hiệu lực.

– Bên B cam đoan: Bên B được cấp giấy phép lái xe hạng ….. số ………….. có giá trị đến ngày …………………….. (nếu bên B với tư cách cá nhân)

Điều 2. Thời hạn thuê xe ô tô

Thời hạn thuê là …… (………..) tháng kể từ ngày Hợp đồng này được ký kết

Điều 3. Mục đích thuê

Bên B sử dụng tài sản thuê nêu trên vào mục đích ………………………

Điều 4: Giá thuê và phương thức thanh toán

 1. Giá thuê tài sản nêu trên là: ……………….VNĐ/…………. (Bằng chữ: ……….. đồng trên một ………….) trả bằng tiền Việt Nam hiện hành.
 2. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng ………………… và Bên B phải thanh toán cho Bên A số tiền thuê xe ô tô nêu trên vào ngày ……………………
 3. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 5: Phương thức giao, trả lại tài sản thuê

Hết thời hạn thuê nêu trên, Bên B phải giao trả chiếc xe ô tô trên cho Bên A.

Điều 6: Trách nhiệm và quyền hạn của các bên

 1. Trách nhiệm, quyền hạn của bên A:
 • Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực và Bên B đã thanh toán tiền thuê xe 01 tháng đầu tiên. Giấy tờ liên quan đến xe gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe.
 • Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.
 • Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng.
 • Xuất hóa đơn thuê xe:…
 • Bên A có quyền được nhận đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận, nhận lại tài sản thuê khi hết hạn Hợp đồng.
 • Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B có có hành vi vi phạm hợp đồng hoặc phá hoại tài sản.
 1. Trách nhiệm, quyền hạn của bên B:
 • Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn.
 • Chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng xe theo định kỳ
 • Chịu toàn bộ chi phí xăng dầu khi sử dụng xe.
 • Nhận tài sản thuê theo đúng thỏa thuận,
 • Được sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng, mục đích của tài sản.
 • Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng thuê tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên A chậm giao tài sản, tài sản không đúng theo thỏa thuận hoặc theo thỏa thuận gây thiệt hại cho Bên B.

Điều 7: Hiệu lực hợp đồng

 • Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ………………. đến hết ngày …………………….
 • Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên kia trước ít nhất …… tháng/ngày.

Điều 8: Điều khoản chung

 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.
 • Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật. Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được, sẽ do Tòa Án Nhân Dân ………… phán xử.
 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.

Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản. Bên B giữ 02 (hai) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A   

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)  

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)

*Lưu ý: Mẫu hợp đồng trên chỉ mang tính tham khảo, người thuê và người cho thuê có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với nội dung cho thuê. 

4. Một số lưu ý khác bên ngoài đến hợp đồng cho thuê xe

Ngoài những điều cần biết và những thông tin cơ bản, một số thông tin dưới đây sẽ là một số lưu ý cho người thuê và người cho thuê để yên tâm ký kết và thực hiện hợp đồng thuê xe:

 • Kiểm tra kỹ giấy tờ, bảo hiểm của xe khi bàn giao và khi nhận xe để đảm bảo không có sai sót. 
 • Có thể quay video, chụp ảnh lại tình trạng chi tiết trước khi bàn giao/nhận xe thay vì chỉ ghi mô tả trong hợp đồng, để đảm bảo thông tin khách quan.
 • Rõ ràng về quy định về nhiên liệu: Người thuê cần phải trả xe với bao nhiêu xăng? Có phí phạt nếu trả xe với bình xăng không đầy không?
 • Kiểm tra thông tin hỗ trợ khách hàng và dịch vụ cứu hộ khi cần thiết.
 • Đọc kỹ phí phạt và phí bổ sung mà người thuê có thể phải chịu: bao gồm phí trả xe muộn, phí dịch vụ, phí bảo dưỡng, phí cho việc chạy quá số km quy định, v.v.

Tóm lại, vấn đề cho thuê xe cần được rà soát kỹ càng từ lúc thuê, trong thời gian thực hiện cho đến lúc bàn giao xe thành công. Với các doanh nghiệp cho thuê xe với quy mô lớn có thể tham khảo các dịch vụ, phần mềm ký kết hợp đồng điện tử để quá trình này diễn ra dễ dàng hơn. MISA AMIS – WeSign là một trong những lựa chọn hàng đầu các tổ chức, doanh nghiệp có thể tham khảo. Đây là phần mềm đáp ứng đủ mọi yêu cầu của cá nhân và doanh nghiệp về ký kết hợp đồng điện tử, có thể tích hợp thêm nhiều nhu cầu khác của doanh nghiệp và quan trọng nhất là đảm bảo tính pháp lý khi được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử từ 19/1/2023.

Hợp đồng thuê xe cũng quan trọng như bất kỳ hợp đồng tài sản nào khác, nhất là với những xe có giá trị cao. Vậy nên, người thuê và cho thuê cần rõ ràng, rành mạch trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng, tham khảo tư vấn pháp lý nếu cần để tránh xảy ra mất mát, tranh chấp.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả