Tags Thuế gtgt

Tổng hợp quy định và cách tính thuế giá trị gia...

Trong các vấn đề có liên quan thì các cá nhân, tổ chức làm về xuất - nhập khẩu (XNK) vẫn còn nhiều thắc...
vai trò của thuế giá trị gia tăng

Vai trò quan trọng của thuế giá trị gia tăng

Thuế Giá trị gia tăng hay còn được gọi là Thuế VAT là loại thuế phổ biến và giữ vai trò quan trọng trong...

Hướng dẫn các bước bút toán kết chuyển thuế GTGT cuối...

Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp lựa chọn tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ. Tại các đơn...
cách tính thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo...

Cách tính thuế giá trị gia tăng phải nộp là khác nhau đối với mỗi đối tượng khác nhau. Theo quy định hiện hành...
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng