Kiến thức Sách Trắng 2022 – những con số đáng chú ý cho Doanh...

Theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2022 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, đến hết năm 2021, cả nước có khoảng 857.500 doanh nghiệp, trong đó riêng TP.HCM có 268.400 doanh nghiệp, chiếm 31,3% tổng số doanh nghiệp cả nước.

Các địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước gồm: TP.HCM có khoảng 268.400 doanh nghiệp, Hà Nội gần 178.500 doanh nghiệp, Bình Dương hơn 37.600 doanh nghiệp, Đồng Nai hơn 25.000 doanh nghiệp, Đà Nẵng hơn 24.700 doanh nghiệp, Hải Phòng hơn 19.800 doanh nghiệp.

Cũng trong năm 2021, cả nước có hơn 116.800 doanh nghiệp thành lập mới, 43.116 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, hơn 54.900 doanh nghiệp ngừng kinh doanh và hơn 16.700 doanh nghiệp giải thể.

Trung bình tại TP.HCM có 61,9 doanh nghiệp/1.000 lao động, Hà Nội có 49,8 doanh nghiệp/1.000 lao động, Đà Nẵng có 45,4 doanh nghiệp/1.000 lao động, Bình Dương có 23,2 doanh nghiệp/1.000 lao động, Hải Phòng có 22 doanh nghiệp/1.000 lao động.

Điều đáng lưu ý là số doanh nghiệp có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm thường thấp hơn rất nhiều so với con số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế.

Theo Sách Trắng, giai đoạn 2016 – 2020 mỗi năm DN tạo ra 865,6 ngàn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 88,9% so với lợi nhuận bình quân giai đoạn 2011 – 2015. 

Về thu nhập, năm 2020 thu nhập bình quân một lao động của DN đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đạt 9,5 triệu đồng/ tháng, tăng 2,4% so với năm 2019.

Một số biểu đồ đáng chú ý trong Sách Trắng năm 2022

Toàn bộ Sách Trắng 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố được MISA cập nhật  đầy đủ, mời bạn đọc quan tâm đăng ký nhận tài liệu vào form bên dưới. Đừng quên chọn tư vấn bộ giải pháp Sale – Marketing để nhận về bí quyết tăng trưởng doanh thu nhờ chuyển đổi số cho doanh nghiệp!

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 5]