Thuế Kinh nghiệm kiểm tra quyết toán thuế Hướng dẫn kê khai phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên HTKK

Chuyển lỗ đối với các doanh nghiệp có phát sinh lỗ các năm trước và lãi ở kỳ sau đó là công việc phải thực hiện khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN. Việc bỏ sót chuyển lỗ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ đề cập đến cách kê khai phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên HTKK.

1. Các bước kê khai phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên HTKK

Bên cạnh cách kê khai phụ lục chuyển lỗ, các doanh nghiệp cần nắm rõ nguyên tắc chuyển lỗ. Đọc thêm về nguyên tắc chuyển lỗ tại bài viết: Nguyên tắc chuyển lỗ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bước 1. Chọn phụ lục phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên HTKK

Đăng nhập HTKK

Hình 1: Đăng nhập HTKK

 • Chọn thuế TNDN và tích chọn Quyết toán TNDN năm (03/TNDN)

Chọn tờ khai Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN)

Hình 2: Chọn tờ khai Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN)

 • Chọn năm Quyết toán, tích chọn phụ lục kê khai “03-2A/TNDN”

Chọn phụ lục kê khai

Hình 3: Chọn phụ lục kê khai cho năm quyết toán

Bước 2. Thực hiện kê khai vào phụ lục

Dưới đây là các ví dụ cho những trường hợp đặc trưng cho chuyển lỗ và kê khai trên phụ lục 03-2A/TNDN:

Ví dụ 4: Công ty D có số liệu như sau:

 • Năm 2018 lỗ: 60 triệu
 • Năm 2019 lỗ: 20 triệu
 • Năm 2020 lãi: 70 triệu

Cách chuyển lỗ của năm 2020 như sau:

Chuyển toàn bộ số lỗ của năm 2018 là 60 triệu

Số lỗ của năm 2019 kế toán chuyển 10 triệu sang năm 2020 và theo dõi số lỗ còn lại là 10 triệu để bù trừ lỗ cho các năm phát sinh sau nếu có.

Phụ lục kết chuyển lỗ cho ví dụ 4

Hình 4: Phụ lục kết chuyển lỗ cho ví dụ 4

Ví dụ 5: Công ty EGH có số liệu kế toán như sau:

 • Năm 2017: Lỗ 70 triệu
 • Năm 2018: Lãi 20 triệu
 • Năm 2019: Lỗ 10 triệu
 • Năm 2020: Lãi 90 triệu

Cách kết chuyển lỗ năm 2020 như sau:

 • Lỗ của năm 2017 còn lại (năm 2020)= 70 triệu (lỗ năm 2017) – 20 triệu (đã chuyển lỗ vào năm 2018) = 50 triệu
 • Tổng số lỗ được chuyển vào năm 2020 = 50 triệu (số lỗ của năm 2017) + 10 triệu (số lỗ của năm 2019) = 60 triệu
 • Thu nhập tính thuế của năm 2020 = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập miễn thuế – Lỗ năm trước chuyển sang = 90 (số lãi năm 2020) – 60 triệu (chuyển lỗ) = 30 triệu
 • Số tiền thuế phải nộp năm 2020 = 30 triệu x 20% = 6 triệu

Thực hiện lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN 03/TNDN và phụ lục 03-2A/TNDN như sau:

Cách chuyển lỗ trên phụ lục 03-2A/TNDN:

Phụ lục kết chuyển lỗ cho ví dụ 5

Hình 5: Phụ lục kết chuyển lỗ cho ví dụ 5

Doanh nghiệp phát sinh lãi chỉ tiêu C4 (tờ khai quyết toán thuế TNDN)– thu nhập tính thuế có phát sinh dương (lãi) mà các năm trước còn số lỗ chưa kết chuyển hết kế toán thực hiện việc chuyển lỗ trên phụ lục 03-2A/TNDN.

Sau khi thực hiện chuyển lỗ trên phụ lục 03-2A/TNDN, phần mềm HTKK sẽ tự động cập nhập trên Mã chỉ tiêu C3a trên tờ khai quyết toán 03/TNDN.

Tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN cập nhập sau khi lập phụ lục kết chuyển lỗ

Hình 6: Tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN cập nhập sau khi lập phụ lục kết chuyển lỗ

2. Một số lưu ý trong việc chuyển lỗ

Theo điều 4 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014:

Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bằng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trừ chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó. Doanh nghiệp có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân với thuế suất tương ứng.

Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư này).

Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, sau khi có quyết định giải thể nếu có chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả số lỗ của các năm trước được chuyển sang theo quy định) vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Theo Khoản 9 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014:

Trường hợp trong cùng kỳ tính thuế, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của các hoạt động kinh doanh (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập.

Trường hợp trong các kỳ tính thuế trước, doanh nghiệp đang bị lỗ (nếu còn trong thời hạn chuyển lỗ) thì doanh nghiệp phải chuyển lỗ tương ứng với các hoạt động có thu nhập. Nếu doanh nghiệp không tách riêng được lỗ của từng hoạt động thì doanh nghiệp chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trước sau đó vẫn còn lỗ thì chuyển vào thu nhập của hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật).

MISA AMIS hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức quy định về chuyển lỗ và cách kê khai sẽ giúp ích cho công việc của bạn trong thời gian tới. Phần mềm kế toán online MISA AMIS – giải pháp quản trị tài chính kế toán online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn. Phần mềm hỗ trợ tính năng kê khai thuế, giúp kế toán thực hiện kê khai, nộp thuế đơn giản, doanh nghiệp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước đúng đủ và nhanh chóng.

MISA mTax – Dịch vụ kê khai, nộp thuế điện tử ngay trên phần mềm kế toán:

 • Đã được Tổng Cục Thuế cấp phép.
 • Đáp ứng đầy đủ mọi nghiệp vụ kê khai, nộp thuế cho Doanh nghiệp và Cá nhân (doanh nghiệp kê khai hộ).
 • Tích hợp ngay trên phần mềm kế toán MISA tạo thành hệ sinh thái khép kín giúp kê khai, nộp thuế thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Anh/Chị kế toán hãy đăng ký sử dụng thử miễn phí 15 ngày bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS để thực tế trải nghiệm tính năng mTax và rất nhiều tính năng ấn tượng hỗ trợ nghiệp vụ kế toán khác:

 • Hệ sinh thái kết nối:
  • Hoá đơn điện tử – cho phép xuất hoá đơn ngay trên phần mềm
  • Ngân hàng điện tử – cho phép lấy sổ phụ, đối chiếu và chuyển tiền ngay trên phần mềm
  • Hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự…
 • Đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Đầy đủ 20 nghiệp vụ kế toán theo TT133 & TT200, từ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Hóa đơn, Thuế, Giá thành,…
 • Tự động nhập liệu: Tự động nhập liệu từ hóa đơn điện tử, nhập khẩu dữ liệu từ Excel giúp rút ngắn thời gian nhập chứng từ, tránh sai sót.
 • Tự động tổng hợp số liệu và kết xuất báo cáo tài chính với hàng trăm biểu mẫu có sẵn giúp kế toán đáp ứng kịp thời yêu cầu của lãnh đạo ….

Dùng ngay miễn phí

Tác giả: Hườngdt

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]