Kiến thức Mẫu giấy ủy quyền công ty mới nhất năm 2023

Giấy ủy quyền là hình thức đại diện ủy quyền do một chủ thể cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi pháp lý đơn phương. Trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người nhận ủy quyền thay mình hoàn thành các công việc theo nội dung đã ghi. Vậy mẫu giấy ủy quyền công ty có gì khác biệt với giấy ủy quyền thông thường? Các doanh nghiệp cần lưu ý điều gì khi tiến hành ủy quyền? 

giấy ủy quyền công ty cần lưu ý gì
Những điều doanh nghiệp cần lưu ý khi soạn thảo giấy ủy quyền

I. Trường hợp doanh nghiệp có thể sử dụng giấy ủy quyền 

Hiện nay, đại diện theo ủy quyền ngày càng trở nên phổ biến, nhất là trong phạm vi công ty, doanh nghiệp. Các nhà quản trị cấp cao như Giám đốc, Tổng giám đốc, CEO,… luôn có nhiều công việc bận rộn nên không thể giải quyết tất cả thủ tục. 

Vì vậy, sử dụng mẫu giấy ủy quyền công ty cho cấp dưới là giải pháp tối ưu nhất. Doanh nghiệp vừa đảm bảo tiến độ làm việc kịp thời, vừa nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đối tác.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giấy ủy quyền không được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật. Bộ luật Dân sự 2015 chỉ ghi nhận tính pháp lý của hợp đồng ủy quyền. Điều này nghĩa là khi doanh nghiệp lập mẫu giấy ủy quyền công việc, bên nhận ủy quyền có thể thực hiện hoặc không thực hiện công việc ấy. 

doanh nghiệp dùng mẫu giấy ủy quyền khi nào
Mẫu giấy ủy quyền công ty thường được sử dụng để cấp trên ủy quyền cho cấp dưới

Nếu muốn gia tăng mức độ chắc chắn, doanh nghiệp phải áp dụng hợp động ủy quyền – hình thức xác nhận thỏa thuận có mặt hai bên. Lúc này, bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ nhân danh chủ thể hoàn thành công việc, chủ thể ủy quyền chỉ phải trả thù lao khi có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định. 

Về thời hạn, doanh nghiệp có thể tự quyết định thời gian trên giấy ủy quyền nhưng  cần có sự bàn bạc thống nhất với hợp đồng ủy quyền. Trong trường hợp không đề cập rõ ràng, hợp đồng ủy quyền sẽ có giá trị trong vòng 1 năm.  

>> [Download] Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc chuẩn nhất hiện nay

II. Cách soạn giấy ủy quyền cho công ty TNHH 

1. Sơ lược về giấy ủy quyền cho công ty TNHH 

Giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty TNHH là văn bản do giám đốc công ty soạn thảo với nội dung chỉ định người đại diện hực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi giấy ủy quyền. 

Giấy ủy quyền phải có chữ ký xác nhận nhận của Giám đốc Công ty TNHH, được công chứng, chứng thực hoặc đóng dấu pháp nhân. Thế nhưng, nó không có giá trị buộc người nhận ủy quyền phải thực hiện đúng theo yêu cầu. 

2. Mục đích của giấy ủy quyền công ty TNHH

Giấy ủy quyền của Công ty TNHH là văn bản ghi chép những thông tin của Giám đốc công ty, nội dung mong muốn người đại diện tiến hành theo phạm vi quy định trong mẫu ủy quyền. Đồng thời, đây là hình thức bắt buộc để người nhận ủy quyền có đủ quyền hạn, khả năng đại diện trước các bên khác.

mục đích của mẫu giấy ủy quyền công ty
Giấy ủy quyền cho phép cấp dưới có quyền đại diện người ủy quyền tiến hành các công việc thuận lợi

3. Hướng dẫn viết giấy ủy quyền công ty TNHH

Giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty TNHH phải nêu rõ những nội dung sau:

 • Thông tin cá nhân của người ủy quyền cùng người được ủy quyền
 • Liệt kê đầy đủ một hoặc nhiều công việc, giới hạn phạm vi mà người ủy quyền muốn ủy thác cho người nhận ủy quyền. 
 • Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu xác nhận cuối đơn để đảm bảo giá trị cho mẫu giấy ủy quyền công ty. 

MỜI BẠN DOWNLOAD MIỄN PHÍ: MẪU GIẤY ỦY QUYỀN DÀNH CHO CÔNG TY TNHH

III. Cách soạn giấy ủy quyền cho công ty Cổ phần

1. Giấy ủy quyền cho Công ty Cổ phần là gì? 

Giấy ủy quyền Công ty Cổ phần là văn bản được soạn thảo có chữ ký xác nhận của Giám đốc Công ty Cổ phần. Nó bao gồm nội dung ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức khác thay Giám đốc thực hiện những quyền hạn, nghĩa vụ trong phạm vi ủy quyền. 

Công ty Cổ phần chủ yếu dùng quyết định ủy quyền trong trường hợp cấp thiết khi Giám đốc không có mặt công ty, không thể trực tiếp giải quyết thủ tục. Giấy ủy quyền không có tính bắt buộc với người nhận ủy quyền. 

giấy ủy quyền công ty cổ phần
Thông tin chung về giấy ủy quyền công ty cổ phần

Nội dung mẫu đơn ghi rõ thông tin người ủy quyền, người nhận ủy quyền, các công việc cần ủy quyền,…

2. Quy định về người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông Công ty Cổ phần

Điều kiện để  một cá nhân trở thành người đại diện cho Giám đốc Công ty Cổ phần là:

 • Cá nhân đã được ủy quyền qua văn bản nhân danh. 
 • Cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020 như cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người chưa thành niên, người bị truy cứu trách nhiệm hình sự… 
 • Người nhận ủy quyền phải đáp ứng các tiêu chuẩn và một số điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.
 • Nếu tổ chức là cổ đông Công ty Cổ phần sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông thì có thể ủy quyền tối đa 3 người đại diện.
 • Nếu thành viên, cổ đông là doanh nghiệp nhà nước thuộc điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp 2020 thì không được cử người có quan hệ gia đình với người quản lý công ty hay với người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện cho công ty khác.
 • Nếu chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện thì phải xác định rõ ràng phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện.
 • Mẫu giấy ủy quyền công ty của Giám đốc Công ty cổ phần phải được thông báo tới toàn bộ công ty và chỉ có hiệu lực kể từ ngày công ty nhận được văn bản. 

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy ủy quyền Công ty Cổ phần

Giấy ủy quyền cho Công ty Cổ phần thường bao gồm những phần sau: 

 • Phần thông tin người ủy quyền:
  • Người ủy quyền: Ghi rõ họ tên người ủy quyền bằng chữ in hoa có dấu kèm danh xưng Ông/Bà. 
  • Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần – Tên công ty ghi chính xác theo giấy Giấy đăng ký kinh doanh. 
  • Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân: Ghi đầy đủ số chứng minh nhân nhân và số hộ chiếu (nếu có). Người ủy quyền cần chú ý ghi rõ nơi cấp, cơ quan cấp. 
 • Phần thông tin người nhận ủy quyền:
  • Người ủy quyền: Ghi rõ họ tên người nhận ủy quyền bằng chữ in hoa có dấu kèm danh xưng Ông/Bà. 
  • Chức vụ tại Công ty Cổ phần – Tên công ty ghi chính xác theo giấy Giấy đăng ký kinh doanh. 
  • Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân: Ghi đầy đủ số chứng minh nhân nhân và số hộ chiếu (nếu có). Người ủy quyền cần chú ý ghi rõ nơi cấp, cơ quan cấp.
 • Phần nội dung ủy quyền:
  • Giấy ủy quyền này giới hạn phạm vi người nhận ủy quyền thay mặt chủ thể thực hiện các công việc bao gồm:….  (Người soạn giấy ủy quyền liệt kê toàn bộ nội dung ủy quyền cho người nhận ủy quyền. Nội dung ủy quyền càng chi tiết sẽ càng dễ dàng tiến hành và giảm thiểu những rủi ro xảy ra tranh chấp). 
 • Phần cuối đơn: Người ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu xác nhận. 

MỜI BẠN DOWNLOAD MIỄN PHÍ: MẪU GIẤY ỦY QUYỀN DÀNH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN

IV. Tải về mẫu ủy quyền công ty mới nhất

1. Mẫu giấy ủy quyền ký kết hợp đồng

Mẫu giấy ủy quyền ký kết hợp đồng
Nội dung trong giấy ủy quyền ký kết hợp đồng

2. Mẫu giấy ủy quyền thu hồi nợ

giấy ủy quyền thu hồi nợ
Giấy ủy quyền thu hồi nợ cần ghi rõ số nợ và mong muốn ủy quyền của chủ thể

3. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Bảng tổng hợp danh sách ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho nhiều người

4. Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ

giấy ủy quyền giao nhận chứng từ
Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ

DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ CÁC MẤU GIẤY ỦY QUYỀN PHỔ BIẾN TRONG CÔNG TY, DOANH NGHIỆP 

VI. Kết luận 

Trong một doanh nghiệp, người đứng đầu thường gặp tình huống phải ủy quyền cho cấp dưới hoặc nhân viên đại diện thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ vì tính chất công việc bận rộn. Do đó, doanh nghiệp cần nắm rõ cách thức soạn thảo mẫu giấy uỷ quyền công ty chính xác nhất để ứng dụng hiệu quả vào các trường hợp thực tế. 

CTA MGM 01

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 5]