Nghiệp vụ Hóa đơn Hóa đơn bán hàng là gì? Mẫu HĐ bán hàng đúng quy...

Hóa đơn bán hàng là gì? Mẫu HĐ bán hàng đúng quy định

Hóa đơn bán hàng là chứng từ dùng để xác nhận giao dịch giữa người bán và người mua, có ý nghĩa pháp lý nhất định. Với sự thay đổi của các quy định của pháp luật nói chung, những quy định liên quan đến hóa đơn bán hàng thông thường cũng được cập nhật liên tục. Hãy cùng MISA AMIS tổng hợp những quy định pháp luật mới nhất về loại hóa đơn này ngay sau đây nhé. 

1. Hóa đơn bán hàng là gì? 

Hóa đơn bán hàng (hay còn gọi là hóa đơn bán hàng trực tiếp, hóa đơn trực tiếp) là chứng từ ghi nhận mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ cho tổ chức.

HĐ bán hàng là giấy tờ tài chính mà cơ quan thuế sẽ chấp nhận và quản lý. Do đó, doanh nghiệp cần báo cáo cho cơ quan thuế biết định kỳ theo từng quý.

Các mẫu hóa đơn bán hàng file excel phù hợp với các đơ vị bán lẻ, các hộ, cá nhân kinh doanh

2. Quy định về đối tượng sử dụng HĐ bán hàng

Căn cứ theo khoản 2, điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định đối tượng sử dụng HĐ bán hàng bao gồm:

a) Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:

 • Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;
 • Hoạt động vận tải quốc tế;
 • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
 • Xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài.

b) Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Phần mềm kế toán online MISA AMIS kết nối trực tiếp dịch vụ Hóa đơn điện tử MISA meInvoice giúp doanh nghiệp tự động ghi nhận hóa đơn, chứng từ đầu vào và phát hành hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm, tự động hạch toán doanh thu ngay khi lập hóa đơn điện tử.

hóa đơn bán hàng

3. Phân biệt HĐ bán hàng và hóa đơn GTGT

Bảng dưới đây sẽ so sánh những điểm khác nhau cơ bản để phân biệt hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT.

Nội dung Hóa đơn bán hàng Hóa đơn giá trị gia tăng
1. Đối tượng sử dụng hóa đơn a) Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:

– Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

– Xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài.

b) Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo cách khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

a) Bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa;

b) Hoạt động vận tải quốc tế;

c) Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.”

2. Đối tượng phát hành hóa đơn Hóa đơn bán hàng được cấp bởi Cơ quan thuế, do đó để mua hóa đơn bán hàng hợp lệ doanh nghiệp cần mua tại Cơ quan thuế.  Doanh nghiệp có thể tự in, hóa đơn điện tử,  hóa đơn đặt in
3. Thuế suất của hóa đơn Không có dòng thuế suất và tiền thuế thể hiện đầy đủ trên hóa đơn Hóa đơn giá trị gia tăng có dòng thuế suất và số tiền thuế GTGT được thể hiện đầy đủ trên hóa đơn
4. Chữ ký trên hóa đơn Chỉ có chữ ký của người bán hàng hóa Hóa đơn giá trị gia tăng có cả chữ ký của người bán và chữ ký của giám đốc hoặc người được giám đốc ủy quyền
5. Hình thức kê khai hóa đơn Chỉ kê khai hóa đơn đầu ra, không kê khai hóa đơn đầu vào. Các công ty thực hiện kê khai cả hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào đủ điều kiện khấu trừ
6. Quy định về thuế thu nhập DN Nếu hợp lý, hợp lệ, hợp pháp thì đều được ghi nhận vào chi phí tính thuế TNDN. Nếu hợp lý, hợp lệ, hợp pháp thì đều được ghi nhận vào chi phí tính thuế TNDN.
7. Quy định về thuế giá trị gia tăng + Nếu doanh nghiệp kê khai theo cách khấu trừ mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng thì không được khấu trừ  + Nếu doanh nghiệp kê khai theo cách khấu trừ mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn GTGT (đủ điều kiện khấu trừ) thì được khấu trừ và kê khai vào Chỉ tiêu 25 trên Tờ khai 01/GTGT

+ Nếu DN kê khai theo phương pháp trực tiếp mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn GTGT thì không cần kê khai hóa đơn đầu vào, kế toán hạch toán phần thuế GTGT đó vào nguyên giá của hàng hóa, tài sản, chi phí.

4. Mẫu hóa đơn bán hàng, mẫu hóa đơn bán lẻ mới nhất

Mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp theo mẫu số: 02GTTT3/001, áp dụng với cả hóa đơn giấy còn lưu hành và hóa đơn điện tử.                                  

TÊN CỤC THUẾ…………….                                               Mẫu số: 02GTTT3/001                                                                                                          

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Ký hiệu: 03AA/14P

                                          Liên 1: Lưu                                     Số: 0000001   

                                                    Ngày………tháng………năm 20…..

Đơn vị bán hàng:………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản……………………………………………………………………………………………..   

Họ tên người mua hàng……………………………………………………………………………..

Tên đơn vị………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản……………………………………………………………………………………………..

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:                                                                                                                                                             

Số tiền viết bằng chữ…………………………………………………………………………………

 

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

 (In tại Công ty in……., Mã số thuế…………)

Ghi chú:

– Liên 1: Lưu                 

– Liên 2: Giao người mua

– Liên 3: …

>> Tải mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp TẠI ĐÂY

5. Giải đáp một số thắc mắc phổ biến

5.1. Hóa đơn bán hàng có được hạch toán vào chi phí không?

Căn cứ theo nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC trừ các khoản chi không được trừ đã được nêu tại Khoản 2 Điều này, Doanh nghiệp được phép trừ mọi khoản chi nếu đơn vị có thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.
 • Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có đầy đủ chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

5.2. Hóa đơn bán hàng trên 20 triệu có phải chuyển khoản không?

Căn cứ theo điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung bởi điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, thông tư 25/2018/TT-BTC quy định doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN
 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật
 • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Như vậy, khi các cá nhân hay tổ chức sử dụng hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế nếu có giá trị từ 20 triệu trở lên thì cần phải thanh toán qua hình thức chuyển khoản (séc, ủy nhiệm chi…) mới được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN.

>> Đọc thêm: Tổng hợp các chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN mới nhất

 Với các doanh nghiệp có nhiều giao dịch, số lượng hoá đơn mà kế toán phải xử lý có khi lên đến hàng trăm, lúc này kế toán sẽ gặp những khó khăn nhất định trong việc xử lý hoá đơn. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của hàng loạt công cụ, công nghệ hỗ trợ, nhất là những phần mềm kế toán có tính năng kết nối với phần mềm hoá đơn điện tử như phần mềm kế toán online MISA AMIS, kế toán có thể dễ dàng xử lý khối lượng lớn hoá đơn mỗi ngày mà vẫn đảm bảo hạn chế sai sót. Phần mềm kế toán online MISA AMIS của chúng tôi có nhiều tính năng tiện ích như: 

 • Kết nối trực tiếp với phần mềm bán hàng, hoá đơn điện tử: giúp lấy về tất cả hóa đơn, chứng từ để hạch toán kế toán mà không mất công nhập liệu lại. Đồng thời, lập nhanh chứng từ bán hàng từ chứng từ bán hàng có nội dung tương tự; từ báo giá/đơn đặt hàng/hợp đồng bán/phiếu xuất kho bán hàng/chứng từ mua hàng…
 • Tự động nhập liệu: Tự động nhận và hạch toán chứng từ mua – bán hàng, thu tiền gửi,.. giúp nhập liệu nhanh chóng, chuẩn xác. Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ đầu vào phòng tránh rủi ro;
 • Tự động lập báo cáo, tờ khai thuế… nhanh chóng, đảm bảo tính chính xác;

Tham khảo ngay phần mềm kế toán online MISA AMIS để quản lý công tác tài chính – kế toán hiệu quả hơn.

>> DÙNG THỬ MIỄN PHÍ – PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE MISA AMIS

 403 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Chia sẻ bài viết hữu ích này