Mẫu biểu, quy định Mẫu biểu Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định...

Đăng ký phương pháp trích khấu hao là yêu cầu bắt buộc mà kế toán cần thực hiện với cơ quan Thuế theo thông tư 45/2013/TT-BTC. Công việc này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có rất nhiều vấn đề kế toán vướng mắc và quan tâm. Trong bài viết dưới đây, MISA AMIS sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định.

1. Quy định về việc đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Theo quy định tại điều 3 thông tư 45, để được ghi nhận là tài sản cố định thì tài sản đó cần đáp ứng đồng thời 3 điều kiện sau:

  • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
  • Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
  • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Sau khi ghi nhận là TSCĐ, kế toán sẽ trích khấu hao tài sản cố định. Điều 13 tại thông tư này có quy định cụ thể 03 Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định như sau:

  • Phương pháp khấu hao đường thẳng.
  • Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
  • Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Theo khoản 3, 4 điều 13 thông tư 45/2013/TT-BTC: “Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.”

Như vậy, doanh nghiệp cần phải lựa chọn một trong các phương pháp tính khấu hao trên để đăng ký với cơ quan Thuế trước khi thực hiện.

Lưu ý: Đối với các TSCĐ đã thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo đúng quy định mà không có sự thay đổi phương pháp trích khấu hao thì không phải thông báo lại với cơ quan thuế.

Công tác theo dõi TSCĐ và trích khấu hao thường khá phức tạp và dễ sai sót, do đó hiện nay các doanh nghiệp thường sử dụng phần mềm kế toán để trích khấu hao hoặc tập hợp chi phí tự động, dễ dàng hơn.

>> Xem thêm: Phần mềm kế toán MISA AMIS – quản lý TSCĐ dễ dàng hơn

2. Khoản trích khấu hao chưa đăng ký có được coi là chi phí hợp lý không? 

Theo quy định tại điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC về xác định các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN: “Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao”.

Do đó, trước khi trích khấu hao, DN phải đăng ký phương pháp trích khấu hao với cơ quan thuế.

Cũng theo giải đáp của bộ Tài chính ngày 14/09/2016 thì: 

Như vậy, nếu công ty quên đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ thì chỉ có phần khấu hao thực hiện sau thời điểm đăng ký PP khấu hao mới được tính vào chi phí được trừ.

3. Cách lập mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Hướng dẫn điền mẫu đăng ký phương pháp trích hao tài sản cố định: 

– Phần “Kính gửi” ghi chi cục thuế địa phương đặt trụ sở công ty. Ví dụ: Chi cục thuế quận Cầu Giấy

– Phần thông tin doanh nghiệp ghi đầy đủ các thông tin: Tên doanh nghiệp, Trụ sở chính, Mã số thuế

– Phần bảng liệt kê tài sản cố định đăng ký trích khấu hao cần liệt kê đủ thông tin: Tên tài sản cố định, thời gian trích khấu hao, mốc thời gian bắt đầu trích khấu hao tài sản cố định.

Tham khảo mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:

>> Download mẫu đăng ký khấu hao tài sản cố định tại đây.

4. Có được thay đổi thời gian và phương pháp trích khấu hao tài sản cố định hay không?

Theo khoản 4 điều 13 thông tư 45/2013/TT-BTC, phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. 

Trường hợp thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi TSCĐ chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

Trường hợp thay đổi phương pháp trích khấu hao dẫn tới thay đổi thời gian trích khấu hao của TSCĐ, doanh nghiệp cần đảm bảo tuân thủ các quy định về thay đổi thời gian khấu hao được quy định tại Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC. Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi.

>>> Xem thêm bài viết: Tổng hợp quy định về khung khấu hao tài sản cố định

Tải mẫu thông báo thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định tại đây.

Hiện nay, nhằm đơn giản hóa các nghiệp vụ kế toán, trong đó có nghiệp vụ về tài sản cố định, các doanh nghiệp đã áp dụng các công cụ quản lý tự động giúp kế toán tiết kiệm thời gian và công sức hiệu quả. Các công cụ như phần mềm kế toán online AMIS giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi khấu hao tài sản cố định, cụ thể như sau:

  • Kế toán quản lý danh sách các TSCĐ chi tiết tại các phòng ban: TSCĐ nào mới được ghi tăng/giảm trong kỳ, chưa được tính khấu hao hết, đã khấu hao xong hoặc TSCĐ nào có sự điều chỉnh…
  • Tự động trích khấu hao cho toàn bộ TSCĐ theo từng kỳ, từng phòng ban, từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc tự động phân bổ chi phí tính khấu bao cho từng bộ phận sử dụng để tính lãi lỗ theo bộ phận.
  • Lập chứng từ ghi giảm cho một hay nhiều TSCĐ cùng lúc, tự động định khoản bút toán ghi giảm.
>> DÙNG THỬ MIỄN PHÍ – PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE MISA AMIS

 

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]