Hồ sơ biên bản thanh lý tài sản cố định mới nhất hiện nay

26/05/2023

Loading

Khi có tài sản cố định cần thanh lý, kế toán cần chuẩn bị hồ sơ thanh lý tài sản cố định theo quy định của thông tư 200 và 133. Vậy bộ hồ sơ thanh lý tài sản cố định theo quy định cần chứng từ gì và sử dụng như thế nào? hay mẫu hồ sơ thanh lý tài sản cố định có những nội dung gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây.

1. Đơn đề nghị thanh lý tài sản cố định

Căn cứ vào kết quả kiểm kê tài sản, cũng như quá trình theo dõi, sử dụng TSCĐ tại doanh nghiệp, bộ phận (hoặc phòng ban) có TSCĐ cần thanh lý của doanh nghiệp phải lập đơn đề nghị để trình lãnh đạo công ty phê duyệt.

Trong đơn đề nghị đó phải ghi rõ loại hàng hóa thanh lý, tình trạng chất lượng, số lượng, lí do thanh lý kèm theo danh mục TSCĐ cần thanh lý.

Mẫu đơn đề nghị thanh lý tài sản cố định:

Đơn đề nghị thanh lý tài sản cố định
Đơn đề nghị thanh lý tài sản cố định

2. Quyết định thanh lý tài sản cố định

Quyết định thanh lý tài sản cố định là tài liệu chứng nhận Giám đốc chấp thuận việc thanh lý TSCĐ sau khi có Biên bản đề nghị thanh lý TSCĐ của bộ phận sử dụng. Căn cứ vào Quyết định này, đơn vị tiến hành thanh lý tài sản cố định.

Quyết định thanh lý TSCĐ bao gồm các nội dung như sau:

  • Tên công ty.
  • Số hiệu của Quyết định.
  • Ngày/tháng/năm ra Quyết định.
  • Tài sản cố định đem đi thanh lý. Chi tiết tên, nhãn hiệu, năm sản xuất, nước sản xuất.
  • Chữ ký và họ tên của Giám đốc.

Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định:

Quyết định thanh lý tài sản cố định
Quyết định thanh lý tài sản cố định

Doanh nghiệp của bạn cần chuyển đổi số cho bộ phận Tài chính - Kế toán?Tham khảo ngay giải pháp MISA AMIS Kế Toán!

3. Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định

Mục đích sử dụng: mang tính chất xác nhận và thông báo việc thành lập hội đồng xử lý tài sản cố định cần thanh lý.

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ đã quy định rõ các điều khoản, kế toán cần lưu ý ghi đầy đủ thành phần tham gia trong hội đồng bao gồm:

+ Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch Hội đồng;

+ Kế toán trưởng, kế toán tài sản;

+ Trưởng (hoặc phó) bộ phận cơ sở vật chất, cán bộ phụ trách tài sản;

+ Đại diện đơn vị trực tiếp quản lý tài sản thanh lý;

+ Cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý;

+ Đại diện đoàn thể: Công đoàn, Thanh tra Nhân dân (nếu cần).

4. Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ

Biên bản ghi chép lại các nội dung đã được bàn và thống nhất trong buổi họp liên quan đến việc kiểm định chất lượng và giá trị của tài sản, kết quả định giá, hình thức xử lý TSCĐ… và là căn cứ để tiến hành các bước tiếp theo.

5. Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Mục đích sử dụng: Giống như kiểm kê vật tư, hàng hóa hay Biên bản kiểm kê tài sản cho doanh nghiệp, biên bản kiểm kê tài sản có mục đích xác nhận số lượng, hiện trạng của tài sản từ đó mang đi so sánh với sổ sách kế toán để biết được độ chênh lệch giữa sổ sách và thực tế. Kế toán lấy đó làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất và ghi số kế toán chênh lệch.

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định:

Biên bản kiểm kê tài sản cố định
Biên bản kiểm kê tài sản cố định

6. Biên bản đánh giá lại TSCĐ

Mục đích sử dụng: Ghi chép lại kết quả đánh giá về chất lượng và giá trị còn lại của tài sản làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch (tăng, giảm) do đánh giá lại tài sản.

Nội dung biên bản đánh giá lại TSCĐ cần có thông tin của các thành viên tham gia đánh giá trong hội đồng thanh lý TSCĐ; số hiệu, ký hiệu, số thẻ TSCĐ; giá trị TSCĐ đang được ghi trong sổ sách kế toán, giá trị còn lại theo đánh giá, giá trị chênh lệch.

Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ:

Biên bản đánh giá lại TSCĐ
Biên bản đánh giá lại TSCĐ

MISA AMIS Kế toán - Phần mềm kế toán online được sử dụng phổ biến nhất

7. Biên bản thanh lý tài sản cố định

Mục đích của biên bản này là xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để kế toán ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định như sau:

Biên bản thanh lý tài sản cố định
                                                   Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

8. Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý

Hợp đồng này xác nhận quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong hợp đồng trong trường hợp này cụ thể là bên thanh lý và bên mua.

9. Hóa đơn bán TSCĐ

Mục đích sử dụng: Đây là chứng từ quan trọng do bên thanh lý TSCĐ phát hành nhằm yêu cầu bên mua thanh toán giá trị đơn hàng theo thỏa thuận. Sau khi bên mua hoàn tất thanh toán, bên bán có nhiệm vụ xác nhận vào hóa đơn chẳng hạn như đóng dấu. Hóa đơn này mỗi bên giữ một bản.

10. Biên bản giao nhận TSCĐ

Mục đích sử dụng: Biên bản được lập ra nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn tất các thủ tục giao dịch và được bên mua đưa vào sử dụng và là căn cứ để kế toán ghi nhận vào sổ sách.

Biên bản giao nhận TSCĐ cần ghi đầy đủ thông tin về tài sản được chuyển giao bao gồm nơi sản xuất, năm đưa vào sử dụng, thông số kỹ thuật, nhất là tính nguyên giá tài sản cố định.

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ:

Biên bản giao nhận TSCĐ
Biên bản giao nhận TSCĐ

11. Biên bản hủy tài sản cố định

Biên bản huỷ tài sản cố định là biên bản xác nhận việc loại bỏ tài sản ra khỏi danh mục tài sản của công ty, do khi mua TSCĐ đã ghi nhận vào hệ thống danh mục tài sản mà doanh nghiệp đã sở hữu nên khi thanh lý cần lập biên bản huỷ TSCĐ.

12. Thanh lý hợp đồng

Mục đích sử dụng: Ghi nhận những nội dung của hợp đồng đã được hoàn tất và những nội dung chưa được hoàn tất, đồng thời xác nhận lại công việc cũng như các nghĩa vụ phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc theo hợp đồng mà hai bên đã ký kết.

Bản thanh lý hợp đồng cần ghi chính xác tên và mã hợp đồng cần thanh lý, giá trị hợp đồng (trước và sau thuế).

Mẫu thanh lý hợp đồng:

Thanh lý hợp đồng
Thanh lý hợp đồng

Tạm kết

Trên đây, MISA AMIS Kế toán đã chia sẻ tới bạn chi tiết các công việc cần thực hiện khi có quyết định thanh lý tài sản cố định cùng với đó là bộ hồ sơ cần chuẩn bị để đảm bảo về mặt pháp lý cho doanh nghiệp và bên mua cũng như làm căn cứ để kế toán ghi chép lại sự thay đổi trong sổ sách.

Để giúp tiết kiệm thời gian khi hạch toán nghiệp vụ thanh lý tài sản cố định, MISA AMIS Kế toán đã trang bị sẵn tính năng hạch toán tự động với các bút toán đã được thiết lập sẵn. Với sự hỗ trợ của phần mềm, không chỉ công việc hạch toán diễn ra trơn tru mà việc theo dõi tài sản cố định nói chung và thanh lý tài sản cố định nói riêng cũng được thực hiện dễ dàng.

Không chỉ hạch toán, phần mềm kế toán hỗ trợ như phần mềm kế toán online MISA AMIS được ra đời để tự động hóa đến 80% công việc mà một kế toán phải xử lý hàng ngày như: kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, nhập liệu hóa đơn, sổ sách, tạo lập báo cáo, kê khai thuế… Đặc biệt, tất cả nghiệp vụ trên đều có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị máy tính có kết nối internet.

Đặc biệt, phần mềm kế toán online MISA AMIS giúp kế toán tính toán chi tiết, đầy đủ và chính xác nguyên giá TSCĐ, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu ghi nhận đối với tất cả nghiệp vụ phát sinh liên quan đến TSCĐ và các sổ sách báo cáo liên quan: 

  • Quản lý danh sách TSCĐ: Kế toán quản lý danh sách các TSCĐ được đưa vào sử dụng tại các phòng ban: TSCĐ nào mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được tính khấu hao hết, đã khấu hao xong hoặc TSCĐ nào có sự điều chỉnh trong kỳ…
  • Tự động phân bổ khấu: Tự động trích khấu hao cho toàn bộ TSCĐ theo từng kì, từng phòng ban, từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc tự động phân bổ chi phí tính khấu bao cho từng bộ phận sử dụng để tính lãi lỗ theo bộ phận.
  • Ghi giảm TSCĐ: Lập chứng từ ghi giảm cho một hay nhiều TSCĐ cùng lúc, tự động định khoản bút toán ghi giảm.
  • Thực hiện công tác kiểm kê CCDC nhanh chóng: Kế toán in được danh sách tài sản để cùng cán bộ quản lý tài sản đối chiếu và kiểm đếm trong thực tế nhằm phát hiện chênh lệch.
  • Đầy đủ sổ sách theo quy định: Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu chứng từ Sổ TSCĐ, thẻ TSCĐ… và cho phép kế toán tùy chỉnh mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị.

Kính mời Quý Doanh nghiệp, Anh/Chị kế toán doanh nghiệp đăng ký trải nghiệm bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS để trực tiếp tham khảo về những tính năng, phân hệ này.

Dùng ngay miễn phí

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 5]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả