Quản lý tài sản cấp phát cho nhân viên trên MISA AMIS

25/07/2013
4111

MISA AMIS giúp doanh nghiệp quản lý tài sản từ khi cấp phát tài sản cho nhân viên cho đến khi thu hồi hoặc báo mất, báo hỏng. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ tự động hóa quy trình cấp phát đồng phục, đồ bảo hộ lao động cho nhân viên.

1. Quản lý ngân sách mua sắm tài sản

 • Lập dự toán ngân sách dành cho hoạt động mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc dùng để cấp phát cho nhân viên trong đơn vị.
 • Cập nhật chi phí mua sắm tài sản thực tế so với dự toán đã lập ban đầu.

2. Quản lý hoạt động cấp phát, sử dụng tài sản của nhân viên

 • Hỗ trợ quản lý tài sản theo từng loại tài sản
 • Khai báo các tài sản, thiết bị làm việc được sử dụng để cấp phát cho nhân viên. Các thông tin cần quản lý gồm: Mã tài sản, tên tài sản, quy cách tài sản, nhà cung cấp, ngày mua, thời hạn bảo hành…
 • Khai báo nhiều tài sản mới có thông tin giống hệt với một tài sản đã có trên hệ thống
 • Cho phép lấy thông tin các tài sản đang được quản lý trên file excel vào hệ thống.
 • Theo dõi được hoạt động cấp phát tài sản, trang thiết bị làm việc trong trường hợp cần cấp phát tài sản cho nhân viên mới hoặc cấp phát khi có yêu cầu nâng cấp tài sản…
 • hực hiện chức năng thu hồi tài sản trong trường cần thu hồi để sửa chữa tài sản hỏng, để cấp phát tài sản mới, khi nhân viên nghỉ việc…
 • Nhân viên thực hiện báo mất, báo hỏng tài sản trực tuyến qua hệ thống.
 • Nhân sự có thể kiểm duyệt được thông tin về việc báo mất hoặc báo hỏng tài sản của nhân viên.
 • Đối với những tài sản hỏng, sau khi được kiểm tra, sửa chữa có thể đưa vào sử dụng lại để cấp phát cho nhân viên.
 • Theo dõi được quá trình sử dụng tài sản: Tài sản do ai sử dụng, ở bộ phận nào, đã từng được cấp phát cho những nhân viên nào.
 • Cho phép lưu trữ các biên bản bàn giao, thu hồi… tài sản (tài liệu dưới dạng ảnh scan) vào hệ thống và có thể download về khi cần.

>> Click xem chi tiết phần mềm quản lý tài sản hiệu quả nhất hiện nay

3. Quản lý hoạt động cấp phát đồng phục, đồ bảo hộ lao động

 • Quản lý thông tin về các loại đồng phục/đồ bảo hộ lao động theo từng nhóm riêng biệt.
 • Khai báo thông tin về các loại đồng phục/đồ bảo hộ được sử dụng để cấp phát cho nhân viên.
 • Cho phép khai báo thông tin các kích cỡ (size) gắn với từng loại đồng phục/đồ bảo hộ lao động.
 • Thiết lập định mức cấp phát theo từng phòng ban/bộ phận trong đơn vị hoặc theo từng vị trí công việc của nhân viên.
 • Quản lý thông tin các đợt cấp phát đồng phục/đồ bảo hộ lao động trong năm của đơn vị. Các thông tin cần quản lý gồm: nội dung cấp phát, thời gian, bộ phận được cấp phát, chi tiết các loại đồng phục/đồ bảo hộ lao động sẽ được cấp phát…
 • Nhân viên đăng ký size cho từng loại đồng phục/đồ bảo hộ lao động trực tuyến qua hệ thống.
 • Nhân sự tổng hợp được nhu cầu đăng ký của nhân viên.
 • Theo dõi được thực tế hoạt động cấp phát đồng phục/đồ bảo hộ lao động cho nhân viên: Những ai đã được cấp phát, những ai chưa được cấp phát?

Báo cáo

 • Danh sách tài sản cấp phát cho nhân viên
 • Báo cáo chi tiết tài sản theo nhân viên

Quản lý tài sản cấp phát cho nhân viên trên MISA AMIS

 • Báo cáo chi tiết quá trình sử dụng tài sản
 • Báo cáo tình trạng sử dụng tài sản
 • Báo cáo thời hạn bảo hành của tài sản
 • Danh sách tài sản mất, hỏng
 • Danh sách tài sản theo phòng ban
 • Danh sách tài sản theo nhà cung cấp
 • Danh sách tài sản cấp phát theo yêu cầu vị trí công việc

Quản lý tài sản cấp phát cho nhân viên trên MISA AMIS

 • Báo cáo thống kê đồng phục và đồ bảo hộ lao động
 • Danh sách cấp phát đồng phục và đồ bảo hộ lao động
 • Xem thêm: phần mềm quản lý nhân sự

>> Mời bạn nhận miễn phí cuốn Ebook đặc biệt cho doanh nghiệp về cách đánh giá ROI trong đầu tư không gian làm việc kỹ thuật số (Digital Workplace)


 

 

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 5]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả