Thuế Thuế thu nhập cá nhân Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online mới...

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc nhà nước trả lại tiền mà cá nhân đã nộp dư. Vậy
thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân như thuế nào? Xem ngay bài viết sau để biết chi tiết.

1. Tổng quan về hoàn thế thu nhập cá nhân

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân hiểu đơn giản là việc người lao động nhận được một phần hoàn trả cho khoản thuế mà họ đã đóng trước đó. Để được thực hiện hoàn thuế, người lao động cần phải đáp ứng được những những điều kiện nhất định của cơ quan thuế.

Trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo khoản 2, Điều 8 của Luật thuế thu nhập cá nhân thì có 3 trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân gồm:

 • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp
 • Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế
 • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo quy định liên quan tới thuế thu nhập cá nhân, việc hoàn thuế chỉ được áp dụng với các cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thuế ở thời điểm gửi hồ sơ quyết toán. Như vậy, hai điều kiện tiên quyết để cá nhân hoặc tổ chức đủ điều kiện hoàn thuế đó là:

 • Phải có mã số thuế thu nhập cá nhân riêng
 • Có đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân: Đề nghị này có thể do chính cá nhân đưa ra hoặc tổ chức được ủy quyền thực hiện.

Về bản chất thì thủ tục làm đơn đề nghị hoàn thuế là không bắt buộc. Bởi số thuế nộp thừa không hoàn trả sẽ được cơ quan thuế bù trừ vào kỳ thuế sau. Trong đó, Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC đã quy định:

 • Đối với người lao động ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức này.
 • Đối với các cá nhân trực tiếp quyết toán thì sẽ làm việc với cơ quan thuế. Nếu có thuế nộp thừa sẽ được hoàn thuế hoặc bù trừ vào thuế kỳ sau.

2. Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

Để tính hoàn thuế thu nhập cá nhận bạn áp dụng công thức sau:

Số tiền thuế TNCN nộp thừa = Số tiền thuế TNCN đã nộp Số tiền thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế

Trong đó:

 • Số tiền thuế TNCN đã nộp sẽ được xác định dựa trện mức giá nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 • Số tiền thuế TNCN phải nộp = [(Tổng thu nhập chịu thuế – Tổng các khoản giảm trừ) : 12 tháng] x Thuế suất x 12 tháng

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho từng trường hợp cụ thể

3. Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online

Đề nghị hoàn thuế TNCN online trên Thuế Điện Tử

Để thực hiện đề nghị hoàn thuế TNCN online trên Thuế Điện Tử bạn thực hiện theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Truy cập website Thuế Điện Tử Tại đây
 • Bước 2: Đăng nhập hệ thống theo tài khoản đã đăng ký (Lưu ý: Cần phải có tài khoản Cổng thông tin Tổng cục thuế mới có thể thực hiện đề nghị hoàn thuế tại đây)
 • Bước 3: Chọn “Hoàn thuế” trên menu >> Chọn “Kê khai giấy đề nghị hoàn thuế” và cung cấp các thông tin sau:
  • Tờ khai: Chọn mục “01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”
  • Cơ quan thuế: Chọn nơi cá nhân tham gia đóng thuế
  • Loại tờ khai: Chọn “Tờ khai chính thức”
  • Chọn “Tiếp tục”

 • Bước 4: Kê khai giấy đề nghị hoàn thuế bao gồm các thông tin sau:
  • Số giấy đề nghị hoàn
  • Tích chọn 1 trong 2 trường hợp hoàn thuế:
   • [01] Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau
   • [02] Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau
  • Kỳ đề nghị hoàn thuế: Từ kỳ – Đến kỳ để hệ thống tự động đưa thông tin vào mục II
  • Lý do đề nghị hoàn trả: Nhập lý do để hệ thống tự điền thông tin Lý do đề nghị hoàn trả ở mục II
  • Lưu ý: Các mục đánh dấu * là bắt buộc phải nhập

 • Bước 5: Chọn “Hoàn thành kê khai” sau khi cung cấp đủ các dữ liệu theo yêu cầu.
  • Chọn “Nhập lại”: Nếu muốn xóa hết các thông tin đã nhập
  • Chọn “Lưu bản nháp”: Nếu muốn lưu trữ dữ liệu đã nhập
 • Bước 6: Chọn “Tờ khai XML” để kết xuất giấy đề nghị hoàn thuế TNCN ra định dạng xml.

 • Bước 7: Chọn “Ký và nộp tờ khai” >> Nhập mã PIN chữ ký số và chọn Chấp nhận để hoàn thành việc kê khai đề nghị hoàn.

Sau khi thực hiện ký số thành công, giấy đề nghị hoàn thuế TNCN sẽ được gửi thành công đến cơ quan thuế.

Đề nghị hoàn thuế TNCN online trên Thuế Việt Nam

Để có thể thực hiện đề nghị hoàn thuế trên trang Thuế Việt Nam bạn thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Kết xuất tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKKT dạng XML (Yêu cầu nơi trả thu nhập thực hiện)
 • Bước 2: Đăng nhập website Thuế Việt Nam nộp hồ sơ hoàn thuế Tại đây
  • Nhập mã số thuế và mã số kiểm tra và chọn Tiếp tục

đăng nhập trang thuế việt nam làm thủ tục hoàn thuế tncn

  • Cung cấp các thông tin liên quan đến mã số thuế gồm:
   • Mã số thuế
   • Ngày cấp mã số thuế
   • Cơ quan thuế tỉnh/thành phố
   • Cơ quan thuế quản lý

Nếu không nhớ rõ các thông tin này bạn có thể thực hiện tra cứu mã số thuế cá nhân

điền đầy đủ thông tin mã số thuế để đăng nhập

  • Chọn Quyết toán thuế >> chọn “Gửi tờ khai quyết toán thuế” và điền đầy đủ các thông tin gồm:
   • Tên người gửi
   • Địa chỉ liên hệ
   • Điện thoại liên lạc
   • Địa chỉ mail
   • Chọn tờ khai
   • Chọn file dữ liệu: Tải tờ khai đã kết xuất dạng XML
   • Xác nhận thông tin
   • Tích chọn Gửi lại file dữ liệu
   • Cuối cùng chọn “Gửi tờ khai” để hoàn thành việc kê khai đề nghị hoàn thuế TNCN

Gửi tờ khai quyết toán thuế lên hệ thống thuế việt nam

Sau khi thực hiện giấy đề nghị hoàn thuế TNCN sẽ được gửi thành công đến cơ quan thuế.

4. Cách tra cứu tình trạng hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Việc tra cứu giúp bạn kiểm tra những sai sót, nhầm lẫn để kịp thời khắc phục cũng như dễ dàng theo dõi tình trạng hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của mình.

Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế TNCN

Để kiểm tra giấy đề nghị hoàn thuế TNCN của bạn đã được gửi thành công đến cơ quan thuế chưa bạn thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Truy cập trang web Thuế Điện Tử và nhập các thông tin:
  • Tên đăng nhập
  • Mật khẩu
  • Chọn “Đăng nhập
 • Bước 2: Chọn “Hoàn thuế” >> chọn “Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế”.
 • Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin tại màn hình tra cứu gồm:
  • Mã giao dịch điện tử: Điền thông tin hoặc có thể bỏ trống
  • Giấy đề nghị hoàn: Hệ thống mặc định sẵn
  • Ngày nộp: Điền thông tin hoặc có thể bỏ trống
  • Kỳ hoàn thuế: Từ kỳ – đến kỳ chọn theo giấy đề nghị hoàn thuế TNCN
  • Chọn “Tra cứu” sau khi điền đầy đủ thông tin hệ thống sẽ hiển thị kết quả tra cứu theo điều kiện nhập.

tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế tncn

 • Bước 4: Chọn giấy đề nghị hoàn thuế cần tra cứu hệ thống sẽ hiển thị kết quả gồm:
  • Kỳ hoàn thuế
  • Loại giấy đề nghị
  • Lần nộp
  • Ngày và nơi nộp
  • Trạng thái
  • ……..

tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế tncn

Tra cứu hồ sơ gửi kèm giấy đề nghị hoàn thuế TNCN

Để kiểm tra tình trạng hồ sơ gửi kèm giấy đề nghị hoàn thuế TNCN bạn thực hiện theo các bước như tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế TNCN rồi chọn “Hồ sơ gửi kèm đề nghị hoàn thuế” để xem tình trạng hồ sơ

tra cứu hồ sơ hoàn thuế

Tra cứu kết quả hoàn thuế TNCN

Để tra cứu kết quả hoàn thuế TNCN bạn thực hiện các bước đăng nhập và điền thông tin giống mục tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế TNCN rồi thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Chọn “Thông báo” tại mục giấy đề nghị hoàn thuế
 • Bước 2: Chọn “Mã giao dịch điện tử” để tải các thông báo về máy và xem thông báo

tra cứu kết quả hoàn thuế thu nhập cá nhân

5. Giải đáp một số thắc mắc khi hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hiện nay, pháp luật không quy định thời hạn hoàn thuế thu nhập cụ thể. Nếu các các nhân đáp ứng đủ các điều kiện hoàn thuế thì có thuế làm thủ tục vào bất cứ thời điểm nào sau khi kết thúc năm tính thuế.

Thực tế thì thời gian làm thủ tục hoàn thuế thường diễn ra cùng với thời gian quyết toán thuế TNCN. Cụ thể:

 • Cá nhân trực tiếp kê khai với cơ quan thuế: Muộn nhất vào ngày cuối cùng của tháng 04 năm dương lịch ( Ngày 30/04 năm dương lịch. Tuy nhiên 30/04 là ngày nghỉ lễ nên thời gian hoàn thuế có thể dời đến ngày làm việc sau nghỉ lễ)
 • Các nhân ủy quyền quyết toán thuế cho nơi tra thu nhập: Muộn nhất vào ngày cuối cùng của tháng 03 năm dương lịch (Ngày 31/03 năm dương lịch)

Làm sao biết được hoàn thuế thu nhập cá nhân hay không?

Để biết bạn có được hoàn thuế thu nhập cá nhân hay không thì bạn cần nhớ chính xác số thuế TNCN đã tạm nộp và số thuế TNCN phải nộp. Nếu số thuế TNCN tạm nộp cao hơn số thuế TNCN phải nộp thì bạn sẽ được hoàn thuế.

Thu nhập bao nhiêu thì được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ theo quy định Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì khi thu nhập tính thuế một năm của bạn dưới 132 triệu bạn sẽ không phải nộp thuế TNCN và có thế được hoàn thuế thu nhập cá nhân đã nộp.

Sau bao lâu nhận được tiền hoàn thuế TNCN

Thời gian nhận được tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN được quy định cụ thể tại Điều 75 Luật Quản lý thuế năm 2019. Cụ thể:

 • Tối đa 06 ngày làm việc: Đối với trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau
 • Tối đa 40 ngày làm việc: Đối với trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Các cá nhân phải hoàn thành thủ tục cũng như nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Hy vọng với các thông tin bài viết cung cấp đã giúp bạn hiểu rõ hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì cũng cách kê khai đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Để phục vụ cho các công việc liên quan đến thuế TNCN. MISA đã cho ra mắt phần mềm MISA Amis Thuế TNCN – phát hành, quản lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN hỗ trợ thực hiện quyết toán thuế TNCN, hoàn thuế TNCN được nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu dùng thử miễn phí và nhận từ vấn phần mềm MISA Amis Thuế TNCN hãy đăng ký ngay tại form dưới đây.


Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 6 Trung bình: 4.8]