Kiến thức Tầm quan trọng của hệ thống quản lý doanh nghiệp đối với...

Tầm quan trọng của hệ thống quản lý doanh nghiệp đối với người lãnh đạo

Hệ thống quản lý doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng giúp người lãnh đạo thực hiện thành công các quyết định kinh doanh.

Tầm quan trọng của hệ thống quản lý doanh nghiệp đối với người lãnh đạo

1. Khái niệm Hệ thống quản lý doanh nghiệp

Hệ thống quản lý doanh nghiệp (Business Management System – BMS) được hiểu là phương pháp quản lý doanh nghiệp phù hợp (toàn bộ các nguyên tắc quản lý, chuẩn mực quản lý, cơ chế vận hành, và cơ chế quản lý) được viết thành các tài liệu quản lý do các cấp quản lý có thẩm quyền ban hành mà toàn doanh nghiệp phải tuân theo để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

Cụ thể, Hệ thống quản lý doanh nghiệp chính là một bộ công cụ để hoạch định chiến lược và thực hiện chiến thuật các chính sách, quy tắc, hướng dẫn, quy trình và thủ tục được sử dụng trong việc phát triển, triển khai và thực hiện kế hoạch, chiến lược kinh doanh và tất cả các hoạt động quản lý liên quan.

Hệ thống quản lý doanh nghiệp cung cấp nền tảng để thực hiện thành công các quyết định về chiến lược và chiến thuật kinh doanh liên quan đến các hoạt động, quy trình, thủ tục và nhiệm vụ hiện tại nhằm đáp ứng các mục tiêu hiện tại của một tổ chức kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

2. Các nhóm chức năng của Hệ thống quản lý doanh nghiệp

Hệ thống quản lý doanh nghiệp là một hệ thống phân cấp các giải pháp thể hiện cách một tổ chức kinh doanh thực hiện các chức năng khác nhau

Hệ thống quản lý doanh nghiệp là một hệ thống phân cấp các giải pháp thể hiện cách một tổ chức kinh doanh thực hiện các chức năng khác nhau của nó (như Bán hàng, Mua hàng, Tiếp thị, Nhân sự) để hoàn thành công việc và đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Hệ thống phân cấp quản lý doanh nghiệp bao gồm ba nhóm chức năng chính:

– Cấp chiến lược: Nhóm chức năng quản lý cấp cao này được dành riêng cho việc xác định và lập kế hoạch định hướng quản lý kinh doanh chung trong đó đề cập đến các chính sách của tổ chức.

– Cấp chiến thuật: Nhóm chức năng này xác định các phương pháp và kỹ thuật chiến thuật để thực hiện các kế hoạch kinh doanh gắn liền với chiến lược kinh doanh và theo các chính sách.

– Cấp thực thi: Nhóm chức năng này của Hệ thống bao gồm các hướng dẫn và quy trình để phát triển các kế hoạch quản lý kinh doanh.

Các nhóm chức năng cấp cao này tạo ra cấu trúc của Hệ thống quản lý doanh nghiệp. Các tổ chức dù thuộc bất kỳ loại hình, quy mô, mục đích nào thì cấu trúc hệ thống quản lý doanh nghiệp đều bao gồm 3 nhóm chức năng trên. Chỉ có nội dung của mỗi nhóm chức năng có thể thay đổi tùy thuộc vào ngành nghề, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, thị phần, v.v.

DÙNG THỬ PHẦN MỀM ERP TẠI ĐÂY

3. Tầm quan trọng của Hệ thống quản lý doanh nghiệp với người lãnh đạo

Để hiểu được tầm quan trọng của Hệ thống quản lý doanh nghiệp với người lãnh đạo, trước hết chúng ta cần tìm hiểu người lãnh đạo là gì.

để trở thành người quản lý hiệu quả trước hết phải là người có khả năng lãnh đạo hiệu quả

Lãnh đạo là quá trình tạo giá trị, thái độ, hành vi để tác động đến nhân viên làm việc với sự cam kết và nhiệt tình cao. Lãnh đạo là quá trình tạo ảnh hưởng và thuyết phục nhân viên thay đổi hành vi. Giám đốc chức năng khi lãnh đạo phải biết sử dụng quyền lực phù hợp với nhân viên và tình huống công việc. Do đó, để trở thành người quản lý hiệu quả trước hết phải là người có khả năng lãnh đạo hiệu quả.

Người lãnh đạo là người làm cho mọi người nhất trí về việc cần làm; Quan tâm đến niềm tin, giá trị và tầm nhìn; Định hướng quá trình (làm như thế nào); Hưóng đến sự đổi mới; Tạo dựng động lực, kích thích và sự hợp lực.

Từ vai trò của nhà lãnh đạo, chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của Hệ thống quản lý doanh nghiệp trong việc lãnh đạo và điều hành doanh nghiệp. Ý tưởng chính của Hệ thống quản lý doanh nghiệp là cung cấp cho lãnh đạo các công cụ để lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát các hoạt động quản lý, đo lường hiệu quả kinh doanh và thực hiện các quy trình cải tiến liên tục trong một tổ chức. Ý tưởng về hệ thống quản lý doanh nghiệp chính là xác định các nguyên tắc để tồn tại của một doanh nghiệp và nó liên kết chặt chẽ với các tiêu chí thành công trong kinh doanh.

4. Các giải pháp cho Hệ thống quản lý doanh nghiệp

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Các phương pháp quản lý doanh nghiệp khác nhau có thể dẫn đến các tư duy và nhận thức khác nhau về hệ thống quản lý doanh nghiệp:

  • Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 (đạt và ổn định chất lượng sản phẩm/dịch vụ).
  • Hệ thống kiểm soát nội bộ (giảm thiểu các rủi ro).
  • Hệ thống sản xuất tinh gọn (lean manufacturing) (giảm chi phí, rút ngắn thời gian, tăng sản lượng sản xuất).
  • Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) (thông lệ quản trị tốt nhất, xử lý nhanh chóng, kịp thời, giảm chi phí…)

Quản lý và sử dụng nguồn lực hiệu quả là điều kiện tiên quyết để tạo nên thành công và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Vì thế hiện nay, giải pháp phần mềm ERP đang ngày càng được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến hơn để định hình hệ thống quản lý của mình.

Chia sẻ bài viết hữu ích này