Hướng dẫn áp dụng quy định quản lý tài sản công ty cho doanh nghiệp

23/05/2024

Loading

Tài sản công ty đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh, quyết định trực tiếp đến hiệu quả và lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy định quản lý tài sản công ty là vô cùng thiết yếu.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về nội dung của quy định quản lý tài sản công ty, đồng thời hướng dẫn cách xây dựng và thực hiện hiệu quả quy định này trong doanh nghiệp của bạn.

[Tải miễn phí] 7+ mẫu File quản lý tài sản bằng Excel doanh nghiệp cần có

1. Tài sản công ty là gì?

Tài sản công ty là những nguồn lực kinh tế mà doanh nghiệp sở hữu hoặc sử dụng để thực hiện mục đích sản xuất kinh doanh, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Khái niệm này bao gồm mọi thứ từ tài sản vật chất như máy móc, tài sản vô hình như quyền sở hữu trí tuệ, đến các khoản đầu tư và các quyền lợi tài chính khác.

Tài sản công ty được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Phân loại theo tính thanh khoản

 • Loại tài sản lưu động trong doanh nghiệp: Là những tài sản có thể chuyển hóa thành tiền trong thời gian ngắn (dưới 1 năm). Các loại tài sản lưu động thường gặp là tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho,…
 • Loại tài sản dài hạn trong doanh nghiệp: Là những tài sản không thể chuyển hóa thành tiền trong thời gian ngắn (trên 1 năm). Các loại tài sản dài hạn thường là tài sản cố định, các khoản phải thu dài hạn, các khoản đầu tư tài chính dài hạn,…

Phân loại theo chức năng sử dụng:

 • Loại tài sản cố định trong doanh nghiệp: Là những tài sản có giá trị lớn, được sử dụng nhiều lần trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và có thời gian sử dụng trên 1 năm. Các loại tài sản cố định thường là nhà cửa, đất đai, máy móc, thiết bị,…
 • Loại tài sản lưu động trong doanh nghiệp: Là những tài sản được sử dụng một lần hoặc ít lần trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và có thời gian sử dụng dưới 1 năm. Các loại tài sản lưu động thường là nguyên vật liệu, hàng hóa thành phẩm, hàng bán,…
 • Loại tài sản tài chính trong doanh nghiệp: Là những tài sản mang lại lợi nhuận cho công ty dưới dạng lãi suất, cổ tức,…thường ltiền gửi tiết kiệm, trái phiếu, cổ phiếu,…

Ngoài ra, tài sản công ty còn có thể được phân loại theo các tiêu chí khác như: vị trí địa lý, nguồn gốc hình thành, ngành nghề kinh doanh,…

Xem thêm: Khám phá AMIS Tài sản – Phần mềm quản lý tài sản hiệu quả, toàn diện nhất cho doanh nghiệp

2. Nội dung quy định quản lý tài sản công ty 

2.1. Quy định chung

Theo nội dung tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 144/2017/TT-BTC về quy định quản lý, sử dụng tài sản công cho thấy:

“Người đứng đầu một cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị chịu trách nhiệm về việc ban hành và thực thi Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức và đơn vị đó.”

Quy chế này xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý tài sản công ty nhằm đảm bảo việc quản lý tài sản công ty được thực hiện một cách hiệu quả, tiết kiệm, hợp lý, tuân thủ pháp luật. 

2.2. Phạm vi áp dụng

Quy định quản lý tài sản công ty áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

 • Doanh nghiệp nhà nước: Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
 • Doanh nghiệp cổ phần: Doanh nghiệp có vốn điều lệ do nhiều người góp vốn, được chia thành cổ phần.
 • Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn: Doanh nghiệp có vốn điều lệ do một hoặc nhiều thành viên góp vốn, được chia thành phần góp.
 • Doanh nghiệp tư nhân: Doanh nghiệp do một hoặc nhiều cá nhân tự đầu tư, kinh doanh.

2.3. Nguyên tắc quản lý tài sản công ty

Quản lý tài sản công ty phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Nguyên tắc tập trung quản lý:  Việc quản lý tài sản phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên toàn công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 • Nguyên tắc tiết kiệm: Doanh nghiệp phải sử dụng tài sản tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát.
 • Nguyên tắc hiệu quả: Việc quản lý tài sản phải được thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo sử dụng tài sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
 • Nguyên tắc công khai, minh bạch: Việc quản lý tài sản phải được thực hiện một cách công khai, minh bạch, đảm bảo mọi hoạt động liên quan đến tài sản đều được ghi chép, lưu giữ đầy đủ, chính xác và công khai theo quy định.
 • Nguyên tắc tuân thủ pháp luật: Việc quản lý tài sản công ty phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

2.4. Trách nhiệm quản lý tài sản

Trách nhiệm quản lý tài sản được chia thành nhiều cấp, từ cơ quan hành chính, bộ phận quản lý tài sản đến người sử dụng tài sản. Cụ thể như sau:

 • Cơ quan hành chính: Chịu trách nhiệm ban hành các quy định về quản lý tài sản, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện quy định về quản lý tài sản.
 • Bộ phận quản lý tài sản: Chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý tài sản theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy định nội bộ của công ty.
 • Người sử dụng tài sản: Chịu trách nhiệm sử dụng tài sản đúng mục đích, bảo quản tài sản, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản.

3. Quy trình quản lý tài sản trong doanh nghiệp

Quy trình quản lý tài sản công ty là một hệ thống các quy trình được thiết kế để xác định, kiểm soát, theo dõi và bảo trì tài sản của doanh nghiệp. Quy trình này bao gồm các bước sau:

3.1. Xác định tài sản

 • Xác định tất cả các tài sản của công ty, bao gồm tài sản cố định (như đất đai, nhà cửa, máy móc thiết bị) và tài sản lưu động (như hàng tồn kho, tiền mặt).
 • Thu thập thông tin về từng tài sản, bao gồm mô tả, vị trí, tình trạng, giá trị và ngày mua.

3.2. Phân loại tài sản

Phân loại tài sản theo các tiêu chí như loại tài sản, giá trị, vị trí và mục đích sử dụng. Việc phân loại tài sản sẽ giúp cho việc quản lý tài sản hiệu quả hơn.

3.3. Lập kế hoạch mua sắm tài sản

Doanh nghiệp cần xác định nhu cầu mua sắm tài sản dựa trên mục tiêu kinh doanh, chiến lược phát triển và tình trạng tài sản hiện tại. Sau đó, lập dự toán kinh phí và lựa chọn nhà cung cấp uy tín để đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh.

3.4. Mua sắm tài sản

Khi đã có kế hoạch mua sắm chi tiết, doanh nghiệp tiến hành ký hợp đồng với nhà cung cấp, nghiệm thu tài sản và thanh toán tiền theo đúng quy định. Việc mua sắm tài sản cần được thực hiện minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy của doanh nghiệp.

3.5. Sử dụng tài sản

Sau khi mua sắm, tài sản được phân công cho các phòng ban, bộ phận sử dụng theo quy định. Doanh nghiệp cần theo dõi, kiểm tra việc sử dụng tài sản định kỳ để đảm bảo tài sản được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm. Việc bảo quản tài sản cũng cần được quan tâm để đảm bảo tài sản không bị hư hỏng, mất mát.

3.6. Thanh lý tài sản

Đối với những tài sản không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng hoặc đã hết hạn sử dụng, doanh nghiệp cần tiến hành thanh lý theo quy trình. Quy trình thanh lý bao gồm lập hồ sơ thanh lý, thẩm định giá trị tài sản, lựa chọn phương thức thanh lý và tổ chức bán đấu giá hoặc thanh lý trực tiếp tài sản.

3.7. Kiểm kê tài sản

Kiểm kê tài sản là hoạt động bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần thực hiện kiểm kê tài sản định kỳ theo quy định, thông thường là 1 năm/lần. Kiểm kê đột xuất cũng được thực hiện khi có sự kiện bất thường xảy ra như mất mát, hư hỏng tài sản. Kết quả kiểm kê cần được đối chiếu với sổ sách kế toán và xử lý chênh lệch (nếu có).

3.8. Xử lý vi phạm

Doanh nghiệp cần xây dựng quy định về quản lý tài sản và xử lý các hành vi vi phạm quy định này. Các biện pháp kỷ luật cần phù hợp với mức độ vi phạm và được áp dụng công bằng, minh bạch..

Bộ mẫu File Excel quản lý tài sản

4. Quản lý tài sản công ty hiệu quả với phần mềm AMIS Tài sản

Phần mềm AMIS Tài sản giúp doanh nghiệp quản lý tài sản hiệu quả, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất làm việc. Với AMIS Tài sản, doanh nghiệp có thể:

 • Tự động hóa các quy trình quản lý tài sản: quy trình mua sắm, sử dụng, thanh lý tài sản,
 • Theo dõi, kiểm soát tài sản: vị trí, tình trạng sử dụng, hiệu quả sử dụng tài sản
 • Quản lý danh sách tài sản trên một hệ thống online, đáp ứng quản lý tài sản cho công ty đa chi nhánh, nhiều văn phòng/cửa hàng/kho bãi…
 • Kết nối được với phần mềm kế toánphần mềm quản lý quy trình MISA AMIS
 • Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận

Với những tính năng và lợi ích nổi bật, AMIS Tài sản chính là giải pháp toàn diện doanh nghiệp quản lý tài sản một cách chuyên nghiệp và bài bản.

Đăng ký dùng thử miễn phí

5. Kết luận 

Quy định quản lý tài sản công ty đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu suất hoạt động doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy định quản lý tài sản công ty để sử dụng tài sản hợp lí, bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp. 

Đừng quên đăng ký dùng thử miễn phí AMIS Tài sản để nâng cao hiệu quả quản lý tài sản và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp!

banner misa amis tài sản

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 5]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả