Tài liệu - eBooks Tài liệu - eBooks Marketing - Bán hàng 10+ BIỂU MẪU KỸ THUẬT TÌM KIẾM & ĐÁNH GIÁ KHÁCH...

Bộ biểu mẫu giúp doanh nghiệp xác định và phân loại khách hàng tiềm năng; nắm được quy trình sàng lọc và phân loại data khách hàng đã thu thập được; hiểu rõ nhu cầu, hành vi của khách hàng; hiểu rõ ưu nhược điểm từng cách thức tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

CÓ GÌ TRONG BỘ BIỂU MẪU?

  • Đầy đủ, chi tiết các hạng mục trong từng biểu mẫu giúp doanh nghiệp xác định và phân loại khách hàng hiệu quả
  • Bộ tài liệu gồm mẫu form khảo sát cho các lĩnh vực, ngành nghề: sản xuất (nội thất, quà tặng,…); phân phối (thực phẩm, vật liệu xây dựng,…); dịch vụ đào tạo,…
  • Biểu mẫu phù hợp cho nhiều loại hình công ty, lĩnh vực, ngành nghề,…
  • Bộ biểu mẫu được biên soạn kỹ lưỡng, doanh nghiệp có thể áp dụng ngay và làm bộ tài liệu đào tạo,…Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 5]