Tài liệu - eBooks Tài liệu - eBooks Marketing - Bán hàng BIỂU MẪU XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP...

Chính sách bán hàng cho doanh nghiệp B2B là động lực, cơ sở kích cầu, thúc đẩy doanh thu, hiệu suất…. cho mỗi doanh nghiệp. Bộ chính sách này được xây dựng dành cho các doanh nghiệp B2B dựa trên các yếu tố bên ngoài và bên trong của doanh nghiệp như: thị trường, khách hàng, phân tích cạnh tranh,… Các doanh nghiệp có thể tham khảo, áp dụng ngay hoặc dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu, mục tiêu của mình.

CÓ GÌ TRONG BỘ BIỂU MẪU XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP B2B?

  1. MẪU CHÍNH SÁCH GIÁ: Biểu mẫu cung cấp dựa trên những tiêu chí cụ thể như giá bán, chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn,… để đưa ra các cách áp dụng và ví dụ tương ứng
  2. MẪU CHÍNH SÁCH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ: Biểu mẫu xây dựng dựa trên các tiêu chí như điều kiện thanh toán, chiết khấu, công nợ,… chi tiết và ví dụ cụ thể
  3. MẪU CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH: Chính sách bảo hành thường áp dụng cho các sản phẩm linh kiện điển tử, gia dụng,… Biểu mẫu đưa ra cách áp dụng và các ví dụ tương ứng chi tiết
  4. CÁC BIỂU MẪU KHÁC: Chính sách giao hàng, Chính sách đổi trả, Hỗ trợ Marketing,… chi tiết

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 5]