Chuyển đổi số Hợp đồng số Hủy Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ – 5 điều cần biết...

Hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một quyết định cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng về việc hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn và tránh được những hối tiếc cũng như rắc rối sau này.

Muốn hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước thời hạn có được không?

Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022, bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước thời hạn. Tuy nhiên, quyền này chỉ được thực hiện sau khi hợp đồng bảo hiểm đã có giá trị hoàn lại.

Người mua bảo hiểm nhân thọ hoàn toàn có thể hủy hợp đồng trước thời hạn
Người mua bảo hiểm nhân thọ hoàn toàn có thể hủy hợp đồng trước thời hạn

Thời điểm hợp đồng bảo hiểm có giá trị hoàn lại là sau khi hợp đồng bảo hiểm đã duy trì hiệu lực được 2 năm và bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ. Cụ thể:

 • Hủy hợp đồng trong 21 ngày đầu tiên: Đây là thời gian cân nhắc tham gia hợp đồng nên bên mua có quyền hủy hợp đồng và được hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ đi chi phí (nếu có) trong thỏa thuận hợp đồng.
 • Hủy hợp đồng trong 2 năm đầu tiên: Người tham gia hợp đồng sẽ không nhận được bất cứ khoản tiền hoàn nào dù đóng phí đầy đủ
 • Hủy hợp đồng sau 2 năm: Người tham gia bảo hiểm có thể được hoàn lại tiền nhưng số tiền nhận lại sẽ thấp hơn rất nhiều so với các khoản phí đã đóng trước đó.

Do vậy, trước khi quyết định hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước thời hạn, bên mua bảo hiểm cần cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro có thể xảy ra. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố sau:

 • Mục đích tham gia bảo hiểm
 • Thời gian tham gia bảo hiểm
 • Tình trạng sức khỏe

Xem thêm:

Các trường hợp khách hàng được phép hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước thời hạn

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, người tham gia có thể hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước thời hạn trong các trường hợp sau đây:

 • Trường hợp 1: Bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm hoặc không đóng đủ phí bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận hoặc sau thời gian gia hạn đóng phí.
 • Trường hợp 2: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không chấp nhận yêu cầu về thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm.
 • Trường hợp 3: Người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm.
 • Trường hợp 4: Bên mua bảo hiểm không đồng ý chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm.

Xem thêm: [Cập nhật mới nhất] Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu

Bên bán sẽ hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nếu bên mua không đóng đầy đủ các chi phí
Bên bán sẽ hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nếu bên mua không đóng đầy đủ các chi phí

Quy trình hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Để hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước thời hạn, bên mua bảo hiểm cần gửi thông báo bằng văn bản đến doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trả cho bên mua bảo hiểm số tiền bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Các bước thực hiện sau:

Bước 1: Tìm hiểu điều kiện hủy hợp đồng

Trước khi hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng cần tìm hiểu kỹ các điều khoản trong hợp đồng để biết rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Thông thường, các điều khoản về hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ được quy định tại Điều 21 của hợp đồng bảo hiểm.

Những điều khoản cần lưu ý khi tìm hiểu điều kiện hủy hợp đồng bao gồm:

 • Phí hủy hợp đồng: Một số công ty bảo hiểm có thể áp dụng phí hủy hợp đồng khi khách hàng hủy hợp đồng trước thời hạn. Phí hủy hợp đồng thường được tính dựa trên số tiền phí bảo hiểm đã đóng và thời gian tham gia bảo hiểm.
 • Giá trị hoàn lại của hợp đồng: Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước thời hạn thường thấp hơn so với số tiền phí bảo hiểm đã đóng.

Bước 2: Thủ tục yêu cầu hủy hợp đồng

Sau khi đã tìm hiểu kỹ các điều kiện hủy hợp đồng, khách hàng cần gửi đơn yêu cầu hủy hợp đồng đến công ty bảo hiểm. Đơn yêu cầu hủy hợp đồng phải được viết theo mẫu của công ty bảo hiểm và cần có chữ ký của người tham gia bảo hiểm.

Đơn yêu cầu hủy hợp đồng thường bao gồm các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ của công ty bảo hiểm.
 • Tên, địa chỉ của người tham gia bảo hiểm.
 • Số hợp đồng bảo hiểm.
 • Lý do hủy hợp đồng.

Thời gian giải quyết yêu cầu hủy hợp đồng

Công ty bảo hiểm có trách nhiệm giải quyết yêu cầu hủy hợp đồng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu.

Kết quả hủy hợp đồng

Sau khi hủy hợp đồng, khách hàng sẽ nhận được giá trị hoàn lại của hợp đồng. Giá trị hoàn lại được tính dựa trên số tiền phí bảo hiểm đã đóng và thời gian tham gia bảo hiểm.

Lợi ích và rủi ro khi hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Lợi ích của việc hủy hợp đồng

Trong một số trường hợp, việc hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể mang lại lợi ích cho khách hàng. Ví dụ:

 • Tiết kiệm chi phí: Nếu khách hàng không còn có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, thì việc hủy hợp đồng có thể giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí phí bảo hiểm hàng tháng.
 • Tăng tính linh hoạt: Nếu khách hàng muốn chuyển sang một công ty bảo hiểm khác hoặc thay đổi các điều khoản bảo hiểm, thì việc hủy hợp đồng có thể giúp khách hàng dễ dàng thực hiện điều này.

Rủi ro và hạn chế

Quyết định hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước thời hạn, đồng nghĩa với việc khách hàng chấp nhận:

 • Mất các quyền lợi bảo vệ: Khi hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước thời hạn, khách hàng sẽ mất đi tất cả các quyền lợi bảo vệ được quy định trong hợp đồng.
 • Có thể phải chịu phí hủy hợp đồng: Một số công ty bảo hiểm có thể áp dụng phí hủy hợp đồng khi khách hàng hủy hợp đồng trước thời hạn.
 • Có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng: Nếu khách hàng có lịch sử hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường xuyên, thì điều này có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng của khách hàng.
Hủy hợp đồng trước thời hạn người mua sẽ bị mất hết các quyền lợi được bảo vệ được quy định trong hợp đồng
Hủy hợp đồng trước thời hạn người mua sẽ bị mất hết các quyền lợi được bảo vệ được quy định trong hợp đồng

Phí và mức phạt hợp đồng

Theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, công ty bảo hiểm có quyền áp dụng phí hủy hợp đồng khi khách hàng hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước thời hạn.

Thông thường, phí hủy hợp đồng sẽ càng cao khi khách hàng hủy hợp đồng sớm hơn. Ví dụ, nếu khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 20 năm và hủy hợp đồng sau 2 năm, thì phí hủy hợp đồng có thể dao động từ 20% đến 30% số tiền phí bảo hiểm đã đóng.

Ngoài phí hủy hợp đồng, khách hàng có thể phải chịu thêm một số khoản phí khác khi hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước thời hạn, chẳng hạn như phí dịch vụ khách hàng, phí chuyển đổi hợp đồng, phí đóng phí trễ hạn,…

Các lựa chọn khác thay cho việc hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

 • Chuyển sang một chính sách khác: Nếu khách hàng muốn thay đổi các điều khoản bảo hiểm, thì khách hàng có thể chuyển sang một chính sách khác của cùng một công ty bảo hiểm hoặc của một công ty bảo hiểm khác.
 • Tạm ứng giá trị hoàn lại của hợp đồng: Một số công ty bảo hiểm cho phép khách hàng tạm ứng giá trị hoàn lại của hợp đồng để sử dụng cho các mục đích cá nhân.
 • Đề xuất xét giảm phí bảo hiểm: Nếu khách hàng gặp khó khăn về tài chính, thì khách hàng có thể liên hệ với công ty bảo hiểm để được xem xét giảm phí bảo hiểm hoặc hoãn đóng phí.

Hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một quyết định cần cân nhắc kỹ lưỡng. Khách hàng cần xem xét mục đích tham gia bảo hiểm, thời gian tham gia bảo hiểm và các khoản phí có thể phải chịu khi hủy hợp đồng trước thời hạn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nếu quyết định hủy hợp đồng, bạn cần thực hiện các bước theo quy định của công ty bảo hiểm.

Hy vọng những thông TIN MISA AMIS đã cung cấp sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và đưa ra quyết định đúng đắn.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]