Lương
hạch toán lương và các khoản trích theo lương
Hạch toán tiền lương, bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn là một công việc quan trọng và nhạy cảm trong mọi doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống hạch toán lương hiệu quả, minh bạch giúp đảm bảo quyền lợi cho người lao động và góp phần giữ chân nhân tài, tạo dựng […]
Trong bài viết này, MISA AMIS sẽ giúp bạn đọc nắm rõ các quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng thang bảng lương. Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (Bộ Luật lao động 2019); Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương […]
Chi phí nhân công là một trong những khoản mục chi phí chính và chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động xây dựng. Chi phí này liên quan tới khá nhiều quy định như các quy định tại Bộ luật lao động, quy định về bảo hiểm xã hội, quy định về thuế thu nhập […]
Tiền lương hay tiền công lao động theo khái niệm của kinh tế chính trị Marx-Lenin là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa sức lao động và là giá cả của hàng hóa sức lao động. Trong đó, tiền lương hay tiền công được phân loại thành tiền công danh nghĩa và […]
Kế toán tiền lương là loại hình nghiệp vụ chiếm vai trò quan trọng trong công tác tổ chức kế toán của nhiều doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu về nhiệm vụ và các công việc của kế toán tiền lương trong bài viết này. 1. Kế toán tiền lương là gì? Vai trò và tầm […]
xây dựng thang bảng lương
Trong mỗi doanh nghiệp, trước khi tính lương cho người lao động, nhất định phải xây dựng bảng thang lương trong doanh nghiệp. Bảng thang lương đã được quy định rõ ràng ở trong Bộ Luật Lao động và các doanh nghiệp cần phải tuân thủ theo. Khi dựa vào bảng thang lương doanh nghiệp, […]
Khám phá thêm
MISA
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng