Tags ý nghĩa logo

Ý nghĩa logo Adidas – Thương hiệu đồ thể thao đình...

Là một trong những thương hiệu đồ thể thao hàng đầu thế giới, Adidas đã thành công xây dựng thương hiệu thông qua logo...

Ý nghĩa logo Apple – Biểu tượng quả táo cắn dở...

Logo của Apple là một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng và nhiều ý nghĩa. Như với bất kỳ biểu tượng nổi...

Ý nghĩa logo Nike – Biểu tượng thời trang thể thao...

Tất cả chúng ta đều quen thuộc với thương hiệu Nike. Với giá trị khoảng 34,8 tỷ USD, Nike là một trong những thương...

Ý nghĩa logo Starbucks – Thương hiệu cafe toàn cầu

Là thương hiệu cà phê hàng đầu trên thế giới, Starbucks đã thành công xây dựng thương hiệu thông qua logo của mình. Liệu...