Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo thông tư 200 và thông tư 133

12/05/2022
4216

Sổ chi tiết bán hàng là mẫu sổ được mở theo từng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp hoặc đã bán được khách hàng chấp nhận thanh toán hoặc thanh toán tiền ngay. Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu mẫu sổ chi tiết bán hàng được quy định theo thông tư 200 và thông tư 133.

1. Mục đích lập sổ chi tiết bán hàng

Sổ chi tiết bán hàng được lập nhằm theo dõi từng sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ đã được cung cấp hoặc bán và được khách hàng thực hiện thanh toán tiền ngay hay chấp nhận thanh toán

2. Cách lập sổ chi tiết bán hàng

  • Cột A: Ghi ngày tháng kế toán ghi sổ.
  • Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
  • Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  • Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
  • Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá và số tiền của khối lượng hàng hóa (sản phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ) đã bán hoặc đã cung cấp.
  • Cột 4: Ghi số thuế giá trị gia tăng (Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu) phải nộp tính trên doanh số bán của số hàng hóa (sản phẩm, dịch vụ, BĐS đầu tư) đã bán hoặc đã cung cấp.
  • Cột 5: Ghi số phải giảm trừ vào doanh thu (nếu có) như: Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán…

Sau khi cộng “Số phát sinh”, tính Chỉ tiêu “Doanh thu thuần” ghi vào cột 3. Cột 3 = Cột 3 trừ (-) Cột 4 và Cột 5. Chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán”: Ghi số giá vốn của hàng hóa (sản phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ) đã bán.

Chỉ tiêu “Lãi gộp” bằng (=) chỉ tiêu “Doanh thu thuần” trừ (-) chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán”.

>> Đọc thêm: Nghiệp vụ kế toán bán hàng trong doanh nghiệp chi tiết nhất

3. Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo thông tư 200 và thông tư 133

3.1. Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo thông tư 200/2014/TT-BTC

  Đơn vị:……………………

   Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S35-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết bán hàng

Tên sản phẩm (hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư):…………………….

Năm:……………………..

Quyển số:………………

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK

đối ứng

Doanh thu Các khoản tính trừ
Số hiệu Ngày, tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác 

(521)

A B C D E 1 2 3 4 5
Cộng số phát sinh

– Doanh thu thuần

– Giá vốn hàng bán

– Lãi gộp

     – Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

     – Ngày mở sổ: …

Ngày….. tháng…. năm …….
Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

>> Tải ngay Mẫu sổ chi tiết BH theo thông tư 200/2014/TT-BTC

3.2. Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S16-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):…………………

Năm:…………………….

Quyển số:.………………

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Doanh thu Các khoản tính trừ
Số hiệu Ngày, tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác (521)
A B C D E 1 2 3 4 5
Cộng số phát sinh 

– Doanh thu thuần 

– Giá vốn hàng bán 

– Lãi gộp

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: ..


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

>> Tải ngay Mẫu sổ chi tiết BH theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Để quản lý hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ hiệu quả, ngoài việc thực hiện quản lý theo các mẫu được quy định theo thông tư 200 và thông tư 133 bằng file excel, file word thì kế toán doanh nghiệp có thể quản lý nhanh chóng và đơn giản hơn bởi các công cụ quản lý tự động. Hiện nay, các phần mềm kế toán thế hệ mới như phần mềm kế toán online MISA AMIS, MISA SME… cho phép kế toán doanh nghiệp lập sổ chi tiết bán hàng và thực hiện theo dõi, cụ thể:

  • Sổ chi tiết bán hàng giúp kiểm tra nhanh được đối với từng công trình kế toán đã vào đúng, đủ các lần bán hàng hay chưa và đối chiếu bán hàng với khách hàng theo từng công trình.
  • Trên Sổ chi tiết bán hàng, doanh nghiệp có thể xem được từng lần bán hàng thực hiện cho công trình nào để đối chiếu tình hình bán hàng trong kỳ với từng khách hàng theo công trình

Ngoài ra, phần mềm kế toán online MISA AMIS còn có nhiều tính năng, tiện ích khác giúp ích cho bộ phận kế toán doanh nghiệp trong quá trình thực hiện công việc. 

Kính mời Quý Doanh nghiệp, Anh/Chị Kế toán doanh nghiệp đăng ký trải nghiệm miễn phí bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS:

>> DÙNG THỬ MIỄN PHÍ – PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE MISA AMIS

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả