Kiến thức Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì AMIS còn làm được...

Khi đầu tư sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN, Doanh nghiệp không chỉ giải quyết được các nghiệp vụ về Bán hàng mà còn giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ quản trị khác như:

  • Quản trị Tài chính – Kế toán: giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, TSCĐ, CCDC, Giá thành, Thuế, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp, Phân tích tài chính. Xem thêm Quản trị kế toán.
  • Quản trị nhân sự: giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ Quản trị nhân sự: Hoạch định nguồn nhân lực, Tuyển dụng, Quản lý hồ sơ, Quản lý hợp đồng lao động, Quản lý đào tạo, Đánh giá, Chấm công, Quản lý thời gian, Tính lương, Thuế, Bảo hiểm, Khen thưởng, Kỷ luật, Giải quyết nghỉ việc, Quản lý tài sản, Quản lý công tác phí,…xem thêm chi tiết Quản trị nhân sự.
  • Quản trị công việc: giúp các cấp quản lý Doanh nghiệp giao việc cho nhân viên, nhắc và theo dõi tiến độ công việc, đánh giá kết quả thực hiện công việc và có thể ủy quyền khi giao việc. Xem thêm Quản trị công việc.
  • Quản trị truyền thông: giúp Doanh nghiệp truyền thông chủ trương, chính sách, tin tức hoạt động, văn hóa, thể thao,… cho nhân viên kịp thời, khuyến khích các phong trào văn hóa, văn nghệ, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
  • Quản trị Sáng kiến: giúp doanh nghiệp thu thập, bình chọn, đánh giá hiệu quả áp dụng các sáng kiến, phát huy sự sáng tạo của mọi nhân viên trong doanh nghiệp, tuyên dương những sáng kiến có giá trị.Xem thêm Quản trị sáng kiến.
  • Quản trị tri thức: giúp doanh nghiệp tổng hợp Tri thức của doanh nghiệp theo từng chủ đề, nhân viên dễ dàng tra cứu, xem trực tuyến và bình luận đóng góp ý kiến. Xem thêm Quản trị tri thức.
  • Quản trị hành chính: giúp doanh nghiệp quản trị công tác quản lý và sử dụng tài sản, quản trị công tác văn thư lưu trữ các văn bản đi, văn bản đến, lưu trữ các tư liệu phim, ảnh, tài liệu,… để nhân viên có thể khai thác, tra cứu trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.

Đặc biệt nghiệp vụ Bán hàng được kết nối với các nghiệp vụ Kế Toán để trao đổi dữ liệu theo hướng đầu ra của nghiệp vụ này là đầu vào của nghiệp vụ kia. Giúp Doanh nghiệp tự động hóa các quy trình tác nghiệp và tối ưu nguồn lực

 

Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì Amis còn làm được những gì?

Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì Amis còn làm được những gì?

Kết nối với Bán hàng để tiếp nhận các thông tin của Báo giá, Đơn hàng, Hợp đồng

Doanh nghiệp được sử dụng miễn phí các ứng dụng trên Mobile như: AMIS CRM Mobile (Quản trị bán hàng), AMIS HRM Mobile (Quản trị nhân sự), AMIS TMS Mobile (Quản trị công việc), AMIS SME Mobile (Quản trị kế toán),…trên các hệ điều hành iOS và Android.

Ngoài ra, Doanh nghiệp có thể tham khảo rất nhiều các tài liệu đào tạo nội bộ về Kiến thức, Kỹ năng và quy trình tác nghiệp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp,… mà MISA đã đưa sẵn vào dữ liệu khi Doanh nghiệp đăng ký dùng AMIS.VN

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]